Asa Don Dickinson

Z WikiKnihovna


Asa Don DickinsonAsa Don Dickinson.jpg[1]
 
Detroit, Michigan
Datum a
místo úmrtí
1960
Swarthmore
  přirozené úmrtí
 
  Swarthmore
  americké
Vzdělání Brooklyn Latin SchoolNew York State Library School, Albany
Pracoviště Brooklyn State College, Union College, Leavenworth Public Library, Washington State College
  "Dickinson Room"
Známý pro Založení třetí nejstarší knihovnické školy na světě

Asa Don Dickinson (1876-1960) je významná osobnost historie knihovnictví. Zabýval se mimo jiné soustavnou organizační činností v knihovnách a byl přítomen u počátků architektury knihoven.

Život

Asa don Dickinson se narodil roku 1876 v Detroitu v Michiganu. Nebýt Andrewa Carnegiea, svět by nejspíš o zásluhy Dickinsona přišel. Údajně měl být totiž důvodem jeho touhy po knihovnické profesi právě Carnegieus, který sám vybudoval více než 2500 veřejných knihoven. Dickinson nejdříve studoval na Brooklyn Latin School. Poté se zapsal do státní knihovnické školy v New Yorku (tam si měl dělat svoje osobní seznamy kvalitní literatury). Roku 1894 se zapsal i na Columbia Law School, z které ale bohuže musel po 2 leech studia odejít kvůli zdravotním problémům. 27 let svého života strávil jako knihovník. Svoje první místo dostal v Brooklyn College Library roku 1903. Po třech letech obsadil místo knihovníka do Union College v Schenectady, poté strávil 3 roky v Leavenworth Public Library a dva roky ve Washington State College. Již na prvním pracvoním místě se začala projevovat jako vůdčí osobnost. V Brooklyn College Library pracoval nejdříve jako pobočník. Ujal se organizace oddělení pro nevidomé, což byl první pokus vůbec ve veřejné knihovně. Dickisnon byl tedy zaslouženě jmenován předsedou nově založeného Výboru služeb pro nevidomé.

V letech 1912-1918 pracoval jako editor ve společnosti Doubleday Page and Co. V rámci této práce l ale roku 1915 odcestoval do Indie, kde se soustavně věnoval organizaci tamější knihovny v Panjabu. Dokonce zde i učil na univerzitě v Labore, kde kvůli špatným podmínká musel údajně přednášet bez knih, pouze za pomocí memoarizace a opakování textů. Zde vydal slavný Panjab library Primer (slabikář), který tu zůstal do dnešní doby.

Ani Dickinsonovi se nevyhnula válka a roku 1918 musel nastoupit do A.L.A War Servise, kde fungoval jako doručovací agent v Hobokenu a později ve Francii. Stejného roku působil i v Pennsylvania Library jakožto první vystudovaný knihnovník vůbec.

Do Brooklynské knihovny se vrátil r. 1931 rovnou na pozici hlavního knihovníka. Nejenom, že se věnoval organizační činnosti a sbírku knihovny rozšířil na 90 000 knihovních jednotek (s roční cirkulací 600 000), ale dokonce sám navrhnul budovu rozšiřující tu stávající. Ta měla od roku 1937 pojmout v čítárnách až 1 100 čtenářů. A v Dickinsonových velmi detailních návrzích mělo mít svou roli i speciální osvětlení a prototypy železných skříněk na kn. katalogy. Až si byl teprve jistý, že má knihovna pevné základy, mohl roku 1944 odejít na dpočinek a dále se věnovat rodině. V Brooklynské knihovně je dodnes místnost pojmenovaná po něm- „Dickinson Room“, ve které se uchovávají speciální archivy a sbírky.[2]

Dílo

Za zlomové dílo Dickinsonovi tvorby lze považovat The punjab library primer.  Tato 242 stránková kniha byla stvořena v Kašmíru roku 1916 a vznikla z důvodu zlepšení služeb místních knihovníků. Zároveň je to první kniha psaná profesionálním knihovníkem a učitelem a první kniha v Indii, která používá termín „library science”. Dodnes je pro rozvoj a modernizaci indického knihovního systému velmi důležitá.[3]

Význam pro informační vědu

Významný počin byl právě Dickinsonův čas strávený v Indii. Dickinson byl teprve třetí knihovník, který se do Indie vydal. Do Indie přijel proto, aby zde dal dohromady a vyučoval knihovnický tréninkový kurz na University of the Punjab v Lahore. K tomuto úkolu byl velmi dobře připraven, protože měl desetiletou knihovnickou zkušenost. Jeho zde strávený čas na univerzitě byl velmi významný pro místní knihovnickou obec. Knihovníkům vyučovaným na univerzitě  představil ze západu dávno přijaté knihovnické způsoby, jako Deweyho desetinný systém, katalog slovníků přes karty, nebo seznamy předmětových hesel. [4]

Publikace

Dickinson, Asa Don. The world's best books, Homer to Hemingway; 3000 books of 3000 years, 1050 B.C. to 1950 A.D., selected on the basis of a consensus of expert opinion. New York, Wilson, 1953.

Dickinson, Asa Don; Ada M Skinner; Doubleday & Company, Inc.The children's book of Christmas stories. Garden City, N.Y. : Doubleday & Company, Inc., ©1913.

Dickinson, Asa Don; Helen Winslow Dickinson Dickinson. Children's book of patriotic stories : the spirit of '76. Garden City, N.Y. : Doubleday, Page, 1917.

Dickinson, Asa Don. The best books of the decade, 1926-1935; a later clue to the literary labyrinth. New York, H.W. Wilson, 1937.

Dickinson, Asa Don. The best books of the decade, 1936-1945; another clue to the literary labyrinth. New York, H.W. Wilson, 1948.

Dickinson, Asa Don. The best books of our time, 1901-1925; another clue to the literary labyrinth consisting of a list of one thousand best books published in the first quarter of the twentieth century. New York, The H.W. Wilson Company, 1931.

Dickinson, Asa Don. The best books of our time, 1901-1925; a clue to the literary labyrinth, for home library builders, booksellers, and librarians, consisting of a list of one thousand best books, selected by the best authorities. Garden City, N.Y., Doubleday, Doran & Company, Inc., 1928

Dickinson, Asa Don; Helen Winslow Dickinson Dickinson. Children's second book of patriotic stories; the spirit of '61. Garden City, N.Y., Doubleday, Page & Co., 1918

Dickinson, Asa Don. One thousand best books, the household guide to a lifetime's reading; a variorum list. Garden City, N.Y., Doubleday, Page & Company, 1924

Dickinson, Asa Don. The children's book of Thanksgiving stories. Garden City, New York, Doubleday, Page & Company, 1915.

Dickinson, Asa Don. Drama. Garden City, N.Y., Published for N. Doubleday, by Doubleday, Page, 1924.

Dickinson, Asa Don. The Kaiser; a book about the most interesting man in Europe. Garden City, N.Y., Doubleday, Page & Company, 1914.

Dickinson, Asa Don. Stories of achievement. [Garden City, N.Y.], Pub. by Doubleday, Page & Company for the Review of reviews Company, 1916.

Dickinson, Asa Don. Good Cheer Stories Every Child Should Know. Project Gutenberg, 2006.

Dickinson, Asa Don. The Punjab library primer. Lahore : University of the Panjab, 1916.

Dickinson, Asa Don. Booth Tarkington; a sketch. Garden City, N.Y., Doubleday, Doran, 1928.

Dickinson, Asa Don. Booth Tarkington, a gentleman from Indiana; the man, his work, his opinions. [Garden City, N.Y.], [Doubleday, Page], [1920].

Dickinson, Asa Don; Helen Winslow Dickinson Dickinson. Patriotic stories every child should know. New York : Published by Doubleday, Doran & Co., for the Parents' Institute, ©1917

Dickinson, Asa Don; Ada M Skinner; Parents' Institute (New York, N.Y.) Christmas stories every child should know. New York : Published by Doubleday, Doran & Co., for the Parents' Institute, ©1913.

Dickinson, Asa Don. Come over into Macedonia. [Philadelphia] : [General Alumni Society, University of Pennsylvania], [193-?].

Dickinson, Asa Don. Stories of Achievement, Volume IV, Authors and Journalists. Project Gutenberg, 2006.

Dickinson, Asa Don. Stories of Achievement, Volume III, Orators and Reformers. Project Gutenberg, 2006.

Dickinson, Asa Don. The compensations. [New York] New York Public Library, 1922.

Dickinson, Asa Don. Great leaders of the world. [5], Great scientists, inventors, and explorers : stories of achievement. Garden City, N.Y. : Garden City Pub. Co., ©1937.

Dickinson, Asa Don. The world's best books : Homer to Hemingway. [S.l. : s.n.], 1953.

Dickinson, Asa Don. The Best Books of our Time, 1901-1925. A clue to the literary labyrinth, etc. Doubleday, Doran & Co.: Garden City, N.Y., 1928.

Dickinson, Asa Don. The best books of our time, 1901-1925 : another clue to the literary labyrinth consisting of a list of one thousand best books ... selected by the best authorities, accompanied by critical descriptions. New York, 1931.

Dickinson, Asa Don; Neltje Blanchan. Wild flowers worth knowing. Garden City, NJ : Published by Doubleday, Doran for Nelson Doubleday, 1928, ©1926.

Dickinson, Asa Don; Lyman Abbott. The guide to reading. Garden City, N.Y. : Published for N. Doubleday by Doubleday, Page, 1924, ©1922.

Dickinson, Asa Don. The best books of our time : 1901-1925 : another clue to the literary labryrinth consisting of a list of one thousand best books. New York : H.W. Wilson, 1931.

 

Články

Dickinson, Asa Don. Huckleberry Finn is fifty years old, yes ; but is he respectable? New York City : H.W. Wilson Co., 1935.

Dickinson, Asa Don. Benjamin Franklin, bookman ...Bookman. 25 cm. v. 53, p. 197-205. illus.

Dickinson, Asa Don. BY FLANDERS BRIDGE: THE ADVENTURES OF AN A. L. A. MAN OVERSEAS. Bulletin of the American Library Association, v13 n3 (19190701): 157-165

Dickinson, Asa Don. Wilberforce Eames. ALA Bulletin, v34 n2 (19400201): 145
 
Dickinson, Asa Don. THE DAY'S WORK IN HOBOKEN. Bulletin of the American Library Association, v12 n3 (19180901): 200-202
 

Korespondence

Dickinson, Asa Don. to Horace Howard Furness, Jr., Letter 1920.

Dickinson, Asa Don. Correspondence : with Elizabeth Robins Pennell, 1930-1931. Pennell Family Papers, ca. 1882-1951. Folder 145

Dickinson, Asa Don. to Van Wyck Brooks, Correspondence 1936. Van Wyck Brooks Papers. Folder 270

Literatura

  1. PATEL Jashu, KRISHAN Kumar. Libraries and Librarianship in India. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001. [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://1url.cz/5OJn
  2. Brooklyn College archives and special collection. Accession Number #91-009 Biographical Note [online]. [cit. 2015-05-14] Dostupné z: http://library.brooklyn.cuny.edu/pages/archives/findaid/Dickinson/BioDickinson.html
  3. PATEL Jashu, KRISHAN Kumar. Libraries and Librarianship in India. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2001. [online]. [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://1url.cz/5OJn
  4. ANWAR, Ali Muntaz. The Pioneers: Asa Don Dickinson. [online]. [cit. 2015-05-14] Dostupné z: http://cybra.p.lodz.pl/Content/1175/vol01no2/anwar_v01n2.html

Externí  zdroje

Gosnell,Charles F..Asa Don Dickinson. College&Research Libraries [online databáze]. Září 1944. vol. 5 no. 4. 357-367. Dostupné z: http://crl.acrl.org/content/5/4/357.full.pdf