Arduino

Z WikiKnihovna

Autor: Julie Haladová

Klíčová slova: Arduino

Související pojmy:

nadřazené - vývojová platforma - elektronická platforma - open-source hardware

podřazené - Arduino UNO - Arduino Duemilanove


Definice

„Arduino je open-source vývojová platforma“ [1], která je založená na licenci Creative Commons Share-Alike. Je určena i pro „neprogramátory“, protože při řízení projektů není třeba praktické znalosti specifického jazyka. Arduino mohou využívat i umělci a kutilové [2], kteří tak mohou vytvořit své projekty nebo instalace.

Platforma je charakteristická jednoduchým použitím hardwaru a softwaru, poměrně snadno se ovládá a programuje. Programovací jazyky "Wiring" a „Processing“ jsou postaveny na známých jazycích „C“ a „C++“

Výhody Arduina:

 • nízká cena (možnost sestavení doma)
 • jednoduché programování
 • platformní nezávislost
 • jednoduché zapojení pomocí USB
 • k dispozici jsou zdarma návody a tipy na vylepšení
 • Arduino má rozsáhlou uživatelskou komunitu

Nejnovější verze platformy:

 • Arduino UNO
 • Arduino Duemilanove
 • Arduino Diecimila

Popis

Ačkoliv se jednotlivé verze od sebe liší, můžeme popsat, z čeho se základní sestava Arduina obvykle skládá:

Hardware:

 • základem je deska (běžné rozměry 68 x 53 mm)
 • jádrem je mikrokontrolér
 • digitální vstupňě /výstupní piny (označované anglicky jako I/O),
 • analogové vstupy s převodníky
 • konektor USB - které slouží k připojení k PC, napájení
 • stabilizátor (na snížení el. proudu)
 • konektor s označením ICSP (In Circuit Serial Programming), který umožňuje pokročilejší programování
 • resetovací tlačítko - jediný ovládací prvek
 • LED diody (slouží ke komunikaci)
 • shields – štíty (není nutnou součástí). Takový štít například umožní připojení Arduina k internetu nebo použití Bluetooth.
 • k připojení slouží USB. Ovladač si můžeme stáhnout z oficiálních webových stránek Arduina[3] Ten potom slouží ke komunikaci mezi PC a Arduinem.

Software:

"Otevřené vývojové prostředí Arduina naprosto zjednodušuje psaní kódu a nahrávání hotových programů do mikroprocesoru."[4] K dispozici jsou verze Windows, Mac OS X i Linux. Ke komunikaci Arduina bez použití dalšího hardwaru potřebujeme nahraný speciální program – "bootloader".

Využití

Arduino je používáno k vytváření interaktivních objektů nebo prostředí. Je schopné totiž vnímat okolní prostředí (pomocí vstupů ze senzorů) a zároveň umožňuje ovlivňování okolí. Reagovat na podněty může LEDkami či připojenými motorky a dalšími výstupními periferiemi. Arduino tedy může být jádrem robota, který manipuluje s předměty, může být určeno i k přehrávání vzkazů na displeji. Každý si může naprogramovat, jak zařízení bude reagovat na podněty; Arduino hodnotí data podle zadaných instrukcí.

Dělení

Projekty založené na Arduinu můžeme rozdělit na:

 • připojené k počítači ( a tedy závislé na software, které na PC běží, např. „Flash“)
 • samostatné projekty – „stand-alone“

"Hello world" - testovací program pro Arduino

"Hello world" je pravděpodobně nejjednoduší program pro tuto platformu. Často představuje test funkčnosti[5]. Program se projevuje blikáním diody. Nové verze Arduina v sobě mají již diodu zabudovanou, není tedy třeba připojovat externí. Použít program "Hello world" je nejrychlejší zkouška toho, zda-li jsme platformu správně sestrojili.

Poznámky

 1. Arduino. MAM wiki [online] . [vid. 2011-12-21]. Dostupné z: http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m99mam/index.php/Arduino
 2. Arduino Duemilanove. NAVRÁTIL, Josef. Lego a modely [online]. 2010-03-28 [vid. 2011-12-21]. Dostupné z http://www.josefnav.cz/Arduino.html
 3. Arduino [online]. © 2011 . Italy, 2011-18-12 [vid. 2011-12-21]. Dostupné z: http://arduino.cc/
 4. Co je to Arduino?. CzechDUINO.cz: první český Arduino obchod [online]. ©2009. [vid. 2011-12-21]. Dostupné z http://czechduino.cz/?co-je-to-arduino,29
 5. Arduino. MAM wiki [online] . [vid. 2011-12-21]. Dostupné z: http://noel.feld.cvut.cz/vyu/a2m99mam/index.php/Arduino

Použité zdroje