AquaBrowser

Z WikiKnihovna

Autor: Tonda Pokorný

Klíčová slova:knihovny, OPAC, vyhledávání, knihovní katalog

Související pojmy:

nadřazené: vyhledávací nástroje


AquaBrowser

Vyhledávací nástroj AquaBrowser byl uveden na trh roku 2002 společností Serials Solutions. Tento nástroj pracuje nad stávajícími knihovními systémy (které podporují MARC formát) a vytváří moderní vyhledávací vrstvu, která je obohacena o populární prvky Webu 2.0, jako je například fasetová navigace. Rozšiřuje tak OPAC o funkce jako je třeba seskupování, filtrování, nebo přehlednější zobrazování vyhledaných bibliografických záznamů. V současnosti jej využívá více než 700 institucí. [1]

Výhody pro knihovny

 • velmi rychlá a nenáročná implementace
 • nabízí uživateli automaticky další cesty pro vyhledávání (filtrace výsledků a tzv. "word clouds")
 • výsledky jsou řazeny podle relevance
 • umožňuje integrovat tezaurus
 • podporuje datový standard XML a MARC
 • vzhled je přizpůsoben vzhledu www stránek knihovny
 • pracuje s jakýmkoliv knihovním systémem (který je schopen exportu záznamů v MARC formátu)
 • nabízí snadné ovládání pro uživatele
 • zvyšuje využití knihovních fondů
 • je vhodný pro zrakově postižené [1]

Tři principy

AquaBrowser je postaven na filozofii tří principů, podle kterých by se uživatel měl chovat.

 1. vyhledej – uživatel zadává dotaz do jednoduchého vyhledávacího pole
 2. objevuj – ve výsledcích je zobrazen i „word cloud“ , který je tvořen na základě metadat v OPACu. Uživateli jsou tak nabídnuty související termíny, případně nápověda při překlepu
 3. zpřesňuj – fasetová navigace umožňuje další zpřesňování výsledků, popřípadě předefinování dotazu [2]

Doplňující moduly

My Discoveries - tento modul rozšiřuje AquaBrowser o možnost sdílení informací mezi uživateli. Uživatelé mohou využívat výhody systému tagování, které mohou využít jako další zdroj při vyhledávání. Výhodou je spolupráce se službou LibraryThing, která poskytuje více než 60 000 000 tagů k 54 000 000 bibliografických záznamů.[3]

Syndedic Solutions – modul doplňující bibliografický záznam o obrázky obálek, obsahy, anotace, recenze, poznámky od autorů a další podobné informace Tato služba nevyžaduje žádné informace od knihovny a veškeré informace jsou dodávány společně s modulem. K dispozici je:

 • 2 800 000 obrázků obálek
 • 2 600 000 anotací
 • 1 000 000 obsahů
 • 750 000 recenzí z různých zdrojů
 • 180 000 poznámek od autorů
 • 280 000 prvních kapitol a ukázek [4]

Tento modul je k dispozici v angličtině, němčině, italštině, španělštině a švédštině.

Implementace a cena

Knihovna k implementaci AquaBrowseru nepotřebuje žádné speciální zdroje (lidské nebo materiální). Doba implementace se pohybuje mezi 8 a 12 týdny. Cena licence se odvíjí od typu knihovny, velikosti jejího fondu a typu instalace, který si knihovna vybere (počet rozšiřujících modulů). Cena jednorázové licence a implementace AquaBrowseru se pohybuje v rozmezí 2 500 až 10 000 dolarů. Poplatky za další podporu činí kolem 2 000 dolarů ročně.[4]

Použité zdroje

[1] AiP - Albertina icome Praha [online]. 2010-04-12 [cit. 2010-06-08]. AiP - AquaBrowser®. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/titul_novinky.php?titul=2330#2373>.

[2] AquaBrowser | Serials Solutions [online]. c2010 [cit. 2010-06-08]. AquaBrowser. Dostupné z WWW: <http://www.serialssolutions.com/aquabrowser/>.

[3] AquaBrowser | Serials Solutions [online]. c2010 [cit. 2010-06-08]. AquaBrowser with My Discoveries. Dostupné z WWW: <http://www.serialssolutions.com/aquabrowser-my-discoveries/>.

[4] FIEBIG, Thomas AquaBrowser Library : obsah, který máte, si zaslouží být nalezen. In INFORUM 2009 : 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha : Albertina icome Praha, 2009 [cit. 2010-06-08]. Dostupné z WWW: <¨http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/96/>. ISSN 1801-2213.