Analytik trhu

Z WikiKnihovna

Popis práce

Analytik trhu zpracovává informace a data ze světa financí, marketingu aj a to jak domácích, tak také zahraničních zdrojů. Tyto zpracovaná data třídí a dává nám jisté předpoklady pro budoucí chování a požadavky uživatelů trhu, ale také na co by se měli výrobci a dodavatelé především zaměřit. Analýza společnosti se soustřeďuje na stav společnosti a na její předpokládaný vývoj, přičemž se provádí jak analýza kvalitativní, která však primárně nevychází z finančních informací firmy (image společnosti, kvalita managementu a úroveň řízení, struktura vlastnictví, likvidita akcií na kapitálovém trhu, ekologie), tak analýza kvantitativní (vychází z účetních výkazů dané společnosti). [1] Pokud je analytik trhu velmi přesný, je to pro firmu velké plus v budoucím rozhodování na co se zaměřit. Ovšem tato práce je poměrně náročná, tudíž je to ceněná pozice. [2] Tržní analytiky však nenajdeme jen v soukromém sektoru, nýbrž i v medicíně, vládě, nebo bankovnictví. [3]

Náplň práce

Analytik trhu především pracuje s grafy, statistikami, nebo tabulkami. Tato data sbírá, poté analyzuje a pracuje s nimi dle aktuální potřeby daného podniku, může jen odevzdávat detailnější typy analýz, ale spíše například vypracovává finanční plány, pomáhá při přípravě rozpočtů, často bývá požádán o školení ostatních zaměstnanců v praxi práce s daty. Do jeho práce spadá také vyhodnocování rizik, zisků a ztrát z plánovaných investic a jiných obchodních transakcí, ale i předvídání chování trhu.[4] Nepracuje však pouze s vlastní firmou, ale i s konkurenty a partnery a proto také musí brát ohled na faktory prostředí, které se dělí na kontrolovatelné (dodavatelé, distributoři...) a nekontrolovatelné (legislativa, ekonomický vývoj..). [5] Jsou zde i další možnosti, ale to už více záleží, pro koho a kde pracuje. Dále musí své návrhy předkládat, čili musí být ve spojení s marketingovým oddělením, či kontrolním oddělením. V hledáčku musí mít především změny trendů skupin, na které je jeho firma zaměřena svými produkty nebo službami. Z těchto všech věcí vytvoří předpoklad pro budoucí možnosti a cesty, kam by se mohla jeho firma posunout a zasáhnout tím co největší množství potencionálních zákazníků - ať už nových nebo stávajících.

Povinnosti

Povinnosti a s nimi spjatá náročnost práce analytika trhu se odvíjí od vlastností firmy, ve které je zaměstnán. Čím větší firma, tím větší nese tento zaměstnanec zodpovědnost za její evoluci a tím více práce musí odvést, protože pracuje s daty a s velikostí podniku také narůstá objem dat, která musí zpracovávat ve výsledky. Zdroje, které se dělí na interní a externí, si k analýze tržní analytik vybírá vhodně sám a musí za ně nést patřičnou zodpovědnost. [6] Mezi jeho povinnostmi je však také spolupráce a kooperace s týmem, konkrétně s lidmi z podobně zaměřených oborů, jako například s datovými analytiky, manažery, informačními architekty nebo programátory (hlavně co se databází týče, ale firmy často vyžadují i znalost například SQL). Společně, anebo s částečným podílem ostatních vypracovávají finanční plány a jiné potřebné podklady vyčtené z analýz. Tržní analytik by měl mít dobré znalosti anglického jazyka, požadováno je většinou alespoň B2 [7] - analytici trhů jsou zaměstnanci, kteří jsou často posíláni do zahraničí na služební cesty.

Kariéra

V tomto oboru je velmi ceněna praxe, tudíž je velká možnost kariérního vzestupu, zvláště pak pro ambiciozního člověka s co nejvyšším vysokoškolským vzděláním z oboru. Firmy často samy za sebe nabízejí vzdělávání a školení těchto a podobných pracovníků, protože toto odvětví sice není nejnovější na trhu informačních profesí, ale stále má vzestupnou tendenci. Dle praxe v oboru a vzdělání se také odvíjí cenové ohodnocení. Například v USA činní roční plat v průměru 55,000 dolarů ročně. [8] V české republice se mzda značně odvíjí od kraje, ve kterém je zaměstnán. První tři pozice jednoznačně obsadila Praha, Brno a Ostrava, kde jsou mzdová ohodnocení IT analytiků poměrně vysoká, ale hrubá mzda v průměru měsíčně činí 40 331 Kč. [9]

Vzdělání

Teoreticky by se nejspíše dala analýza tržních dat provozovat i bez vyššího vzdělání, ale bylo by velice náročné získat praxi v oboru, která je potřebná pro hledání si zaměstnání a vysoké školy ji pomáhají svým studentům získat. Pravděpodobně by do firmy však nikdo takový nejspíše přijat nebyl, protože v poptávkách je vždy uvedeno, že zájemce má mít ukončenou vysokou školu, či má být alespoň absolventem a to většinou v oboru informačních technologií, nebo jinak zaměřeného, ale matematického oboru. Nicméně, i zkušenosti a vzdělání v oblasti ekonomie je ceněno. Například v Londýně však nabízejí velmi intenzivní kurzy pro lidi, kteří se chtějí tržními analytiky stát a tyto kurzy jsou velmi užitečné. [10]

Kompetence

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Orientace na trhu
 • Alespoň základní znalosti databází, například SQL., XML, XSLT
 • Ekonomické kompetence
 • Schopnost spolupráce
 • Prezentační um
 • Analytické myšlení
 • Dobrá znalost anglického jazyka

[11]

Profesní sdružení

 • IIBA - The Voice of the Business Analysis Profession je dle svých vlastních popisů jedno z největších neziskových mezinárodních sdružení pro profesionály z oboru tržních analytiků. [12]
 • AMA - American Management Association je světový lídr v oblasti profesního rozvoje a na základě výkonnosti řešení. Poskytuje tržním analytikům různé možnosti získání lepší kvalifikace. [13]
 • PMI - Professional in Business Analysis je nezisková organizace, která sdružuje tržní analytiky a lidi z podobných oborů. [14]

Poznámky

 1. RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
 2. occupationsguide.cz [online]. 15.5.2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: 1. http://www.occupationsguide.cz/cz/povol/povolani.aspx?Par=5.htm
 3. Thao Dinh. linkedin.com. [online]. 15.5.2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://www.linkedin.com/jobs/view/123317603?trkInfo=searchKeywordString%3AMarketing+Analyst%2CsearchLocationString%3A%2C+%2Cvertical%3Ajobs%2CpageNum%3A1%2Cposition%3A1%2CMSRPsearchId%3A502800781_1463305987227&refId=502800781_1463305987227&trk=jobs_jserp_job_listing_text
 4. Sinead Hasson. theguardian.com. [online]. 18.12.2012 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/careers/why-consider-career-in-market-analysis
 5. RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
 6. RŮŽIČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.
 7. payscale.com. [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.payscale.com/research/US/Job=Marketing_Analyst/Salary
 8. payscale.com. [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.payscale.com/research/US/Job=Marketing_Analyst/Salary
 9. platy.cz. [online]. [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.platy.cz/platy/informacni-technologie/it-analytik
 10. businessanalystsolutions.com. [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.businessanalystsolutions.com/what_is_a_business_analyst.html
 11. businessanalystsolutions.com. [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.businessanalystsolutions.com/how_to_become_a_business_analyst.html
 12. https://www.iiba.org/ . [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: https://www.iiba.org/
 13. modernanalyst.com. . [online]. [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.modernanalyst.com/Resources/Organizations.aspx
 14. http://www.pmi.org/ . [online]. 2016 [cit. 2016-05-15]. Dostupné z: http://www.pmi.org/About-Us.aspx

Ostatní zdroje

GRÜNWALD, Rolf; HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku. Ekopress, 2007.

VATAHA, Jiří. Fundamentální a technická analýza–jejich využívání v pozičním obchodování. 2011. PhD Thesis. Vysoká škola finanční a správní.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor a Kenneth CUKIER. Big Data. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4119-9.