Analýza návštěvnosti - Google Analytics

Z WikiKnihovna

Shrnutí 1. Návštěvníci přicházejí na inflow.cz ze dvou hlavních zdrojů – z odkazujících stránek a vyhledávačů. Podle dat z Google analytics je vidět, že odkazující stránky přináší více relevantních uživatelů, které obsah Inflow více zajímá. Tito uživatelé zobrazují i 2x více stránek než uživatelé z vyhledávačů a setrvávají na nich delší dobu. Mezi podstatné zdroje těchto návštěvníků patří stránky Filozofické fakulty MU, stránky brněnského knihovnictví a jím pořadané konference Infokon, dále sociálních sítí jako je facebook či delicous. Z odborných stránek věnujících se tématu je v prvních dvaceti z českých webů podstatným zdrojem návštěvníků pouze Ikaros a projekt citace.com, ze slovenských infolib.sk a stránky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. -->Rozvinout spolupráci s ostatními školami informační vědy a knihovnictví i odbornými portály v této oblasti a zkusit prosadit na jejich weby odkazy na inflow.cz

2. Na základě vyhledaných klíčových slov přichází na Inflow řada návštěvníků, kteří zde nenacházejí, co hledají. Příkladem mohou být návštěvníci, kteří hledají informace o výstavě Tutanchamona v Brně. Jen v prvních 21 nejvyhledávanějších klíčových slovech je 5 týkajících se této výstavy, díky nimž se na inflow dostalo 414 návštěvníků, kteří však většinou na vstupní stránce také skončili. Hlavní klíčová slova jsou spojená s Inflow, Infokonem a hledáním práce pro absolventy.

3. Nejlepšími vstupními stránky na inflow jsou stránky věnované různým akcím pořádaných kabinetem KISK nebo jeho studenty, dále články spojené s Inflow a blogy.

4. Ve statistikách výstupních stránek lze vidět rozdíl mezi stálými návštěvníky Inflow, kteří vyhledávají podrobnosti o různých akcích a aktivitách okolo kabinetu knihovnictví, kteří ukončují svou návštěvu na různých stránkách a náhodnými návštěvníky, které na Inflow přilákalo konkrétní téma zájmu a kteří většinou skončí na stránce, kde vstoupili (výstava Tutanchamon - ukončení 74,73%, křest nové knih. J. Formánka - u.84,00%, solus – u.66,67%).

5. Ve statistikách prokliků na stránkách se projevuje nízký zájem návštěvníků o články. Ty jsou za celý měsíc proklikávány skoro stejně jako poslední příspěvky z blogů, jež jsou ovšem zobrazeny jen několik málo dní. Dle míry rozložení prokliků, je možno usoudit, že z Inflow se stal komunitní web, kolem něhož se vytvořila komunita blogujících uživatelů.

Soubor:I klicova slova.jpg

Nejlepší vstupní stránky

Soubor:Nej vstup str.jpg