Akce na podporu čtenářství - ČR

Z WikiKnihovna

Autor: Pavla Macháčová

Klíčová slova: Čtenářství, projekty, knihovny

Synonyma: -

Související pojmy:


V České republice probíhá v knihovnách každoročně poměrně velké množství akcí na podporu čtenářství. Nejvíce jich je ve velkých městských knihovnách, ale pozadu nezůstávají ani malé vesnické knihovny, které čas od času zorganizují besedu o knize nebo hravé dětské odpoledne.

Akce pro děti

Děti jsou velmi vděčným účastníkem takových akcí, neboť programy pro děti se tvoří lehce, s radostí a je hned jasné, zda se jim daný program líbí. Proto je dětských akcí na podporu čtenářství hodně a jsou i velmi známé.

Noc s Andersenem

Jednou z nejznámějších je celostátní Noc s Andersenem. Vznikla v roce 2000 při příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena v knihovně v Uherském Hradišti odkud se postupem času rozšířila do dalších knihoven i jiných institucí (knihkupectví, základní školy, domy dětí a mládeže apod.). V roce 2011 se Noci s Andersenem zúčastnilo více než 1000 institucí. [1] Během této akce děti nocují v knihovně, předčítají si z knih, soutěží, tvoří, navštěvují je pohádkové postavy a mnoho dalšího.

Celé Česko čte dětem

je celostátní mediální kampaň na podporu emocionálního zdraví dětí a mládeže. Základní myšlenkou je číst svým dětem každý den alespoň 20 minut. Posílí se tím rodinné vazby, rozvíjí se představivost, paměť a učí se tak myšlení.

Den pro dětskou knihu

Akce s názvem Den pro dětskou knihu propaguje dětské knihy. V knihovnách se v tento předvánoční den knihy nejen půjčují, ale i vystavují, prodávají, probíhá mnoho doprovodných akcí pro děti i jejich rodiče.

Rosteme s knihou

Projekt je zaměřen na zvyšování čtenářské gramotnosti a získávání kladného vztahu ke knihám a literatuře předškolní a školní mládeže pomocí doporučování knih, soutěží, her, i zábavně naučných pořadů.

Knížka pro knihomola Emila

Je soutěž pro žáky druhých a třetích tříd základních škol, kteří mají za úkol vytvořit knihu ze svých obrázků, básniček a krátkých vyprávění. Druhý a zároveň dosud poslední ročník proběhl v roce 2006.

Akce pro všechny

Týden knihoven

Cílem akce Týden knihoven je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o čtenáře stávající. Knihovny pořádají v tento týden nejrůznější besedy, přednášky, nabízí vyřazené knihy, výlety, výstavy, dokonce i amnestie nebo registrace zdarma.

Březen – měsíc čtenářů

má za cíl „nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury v rámci Maratonu čtení v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovat naše nejlepší čtenáře a vybrat našeho „Čtenáře roku“, zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit, proč k nám čtenáři nechodí a změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe. Posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center, nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět.“[2]

Čtenář roku

V roce 2011 bylo poprvé (a určitě ne naposled) uděleno ocenění Čtenář roku, které má upozornit na největšího čtenáře v knihovnách. Základním kritériem je počet výpůjček. Cílem je posilovat prestiž čtení a ocenit ty, kteří nejvíce využívají služby knihoven.


Poznámky

  1. Statistika k Noci s Andersenem 2011. Klub dětských knihoven [online]. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: <http://www.kdk.munovapaka.cz/2011.doc>.
  2. Březen - měsíc čtenářů 2011 . SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2010-2012 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: <http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archiv/brezen-mesic-ctenaru-2011-1/>.

Použitá literatura