Adobe Flash

Z WikiKnihovna

Autor: Vojta Pilař

Klíčová slova: webové technologie

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - Rich Internet Applications

podřazené - Flash Video, Flash Audio


Adobe Flash

Je multimediální platforma umožňující skrze plugin v prohlížeči na straně klienta vkládat do webových stránek animace, video a jiné multimediálně-interaktivní prvky a aplikace. Flash dokáže pracovat s vektorovou grafikou (která oproti bitmapové má výhodu v datové velikosti a neomezeném škálování) stejně jako s bitmapovou. Umožňuje pracovat s video záznamy ve formátech On2 Technologies VP6 a Sorenson Spark a od verze 9 podporuje i formát H.264 (MPEG4)[1]. Stejně tak umí pracovat i s audiem nejčastěji ve formátu MP3 nebo AAC. Pracuje také s hardwarovými komponentami jako jsou webkamery či mikrofony. Všechny tyto vlastnosti dohromady umožnily vznik různorodé škály aplikací od reklamních bannerů přes komplexní hry a animace (např. Newgrounds) až po nástroje pro živé vysílání videa (např. Livestream).


Historie

V roce 1993 vznikla společnost FutureWave Software, jejímž produktem byl nástroj SmartSketch, určený pro operační systém GO. Avšak v lednu 1994 společnost AT&T zakoupila společnost GO a zrušila tento operační systém. V květnu 1996 vznikl nástupce SmartSketch - FutureSplash Animator (softwarový nástroj pro tvorbu animací vektorových objektů). V prosinci 1996 byla společnost zakoupena společností Macromedia, která tento nástroj přejmenovala na Macromedia Flash 1.0. 18. dubna 2005 společnost Adobe systems zakoupila společnost Macromedia a od prosince téhož roku je tato technologie známa jako Adobe Flash.


Konkurence

HTML5

Je nejnovější rozšiřující specifikace jazyka HTML[2]. Tato specifikace je v současné době ve fázi návrhu[3]. Z hlediska konkurence k technologii Adobe Flash pro video a audio nabízí HTML5 jednodušší návrh rozhraní pro práci s videem i audio záznamy.

API

Jednotlivá API pro video a audio[4]

Jaká však bude nativní podpora formátů videa v jednotlivých prohlížečích, je v současnosti nejisté. Aktuální stav podpory hlavních prohlížečů lze nalézt na wikipedii.


Microsoft Silverlight

Je vývojovým frameworkem, jehož funkcionalita je podobná jako Adobe Flash[5]. Stejně jako Adobe Flash umožňuje pracovat s vektorovými formáty (dvourozměrné kreslení), animace, práce s médii (umožňuje přehrávat i video ve formátu VC-1 [HD video], WMA 10, H264; I média chráněná DRM)[8]. Nejzásadnější vlastností tohoto frameworku je sjednocení jazyků pro tvorbu webu z hlediska aplikace na straně serveru a na straně klienta pro vývojáře .NET.

Moonlight

Je open-source implementace technologie Silverlight pro operační systémy založené na Unix/X11. Tato implementace je podporována společností Microsoft za účelem většího rozšíření technologie Silverlight.[6]

Sun Microsystems Java

Je programovacím jazykem společnosti Sun Microsystems, umožňujícím vytvářet aplikace spouštěné v prohlížeči (applety)[7] pomocí JVM (Java virtual machine). Významnou výhodou oproti dříve zmíněným konkurentům je 3D hardwarová akcelerace aplikací (např. zde).

Použité zdroje

  1. Adobe Systems Incorporated. Adobe [online]. Aug. 21, 2007 [cit. 2010-06-04]. Adobe Extends Web Video Leadership with H.264 Support. Dostupné z WWW: <http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200708/082107FlashPlayer.html>.
  2. HUNT, Lachlan. Interval.cz [online]. 24. 12. 2007 [cit. 2010-06-04]. Seznámení s HTML 5. Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/seznameni-s-html-5/>.
  3. HASSMAN, Martin. HTML 4 5 6... : Blog zabývající se vývojem HTML a XHTML. [online]. 5. března 2010 [cit. 2010-06-04]. Vyšla další verze HTML5 - tentokrát přehlednější. Dostupné z WWW: <http://html456.blogspot.com/2010/03/vysla-dalsi-verze-html5-tentokrat.html>.
  4. W3C. 4.8.6 The video element - HTML5 [online]. 2009 [cit. 2010-06-04]. Dostupné z WWW: <http://dev.w3.org/html5/spec/video.html>.
  5. Microsoft Silverlight. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 23. 8. 2007, last modified on 14. 3. 2010 [cit. 2010-06-04]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight>.
  6. Novell. Moonlight : Mono [online]. 17 December 2009 [cit. 2010-06-04]. Dostupné z WWW: <http://www.mono-project.com/Moonlight>.
  7. Java applet. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 21 May 2010 , last modified on 26 August 2001 [cit. 2010-06-04]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Java_applet>.
  8. Interval. Interval.cz [online]. 03. 11. 2008 [cit. 2010-06-04]. Silverlight - co je Silverlight?. Dostupné z WWW: <http://interval.cz/clanky/silverlight-co-je-silverlight/>.