Ada Lovelace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
 
Řádek 43: Řádek 43:
  
 
{{DEFAULTSORT:Lovelace, Ada}}
 
{{DEFAULTSORT:Lovelace, Ada}}
[[Kategorie:Informační vědci]]
+
[[Kategorie:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]

Aktuální verze z 18. 4. 2012, 14:38

Autor: Šimon Vích

Klíčová slova: matematičky, počítačové programy, programátorky, vědkyně

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - vědkyně, matematičky, programátorky

podřazené - ---

Dětství

Ada Augusta Byron se narodila 10. prosince 1815 v Londýně jako jediná legitimní dcera romantického básníka lorda Georga Gordona Noela Byrona. [2] Svého otce však nikdy nepoznala. Její matka Anne Isabelle Milbanke totiž pouhý měsíc po narození Ady odešla od lorda Byrona, který v roce 1823 umírá v Řecku. [1]

Vzdělání

A. I. Milbanke si nepřála, aby se její dcera věnovala podobně jako lord Byron poezii, a proto jí vedla především k matematickému a hudebnímu vzdělání. Jelikož v té době mohly ženy studovat pouze neformálně, postarala se její matka, aby její soukromí učitelé byli opravdu významní učenci. V roce 1833 se Ada seznámila se známým britským profesorem matematiky Charlesem Babbagem, když navštěvovala jeho univerzitní přednášky. Charles Babbage, děkan matematické katedry v Cambridge, se stal dokonce jejím dlouholetým přítelem. S ním si Ada vyměňovala především pomocí korespondence názory týkající se matematiky a logiky. Při svých studijních toulkách Londýnem potkávala také významnou matematičku a svéráznou literátku té doby Mary Sommerville. [1]

Rodina

8. července 1835 se Ada provdala za Williama Kinga. [6] Když její manžel zdědil v roce 1838 šlechtický titul, získala Ada status hraběnky z Lovelace. Se svým manželem (hrabětem z Lovelace) měla Ada tři děti. [4]

Přínos pro vědu

Charles Babbage se pokusil okolo roku 1834 naplánovat nový druh počítacího stroje, tzv. analytický stroj („Analytical Engine“). [5] Tento stroj by se dokázal vypořádat se složitými výpočty, jež vyžadují celou řadu postupných či opakovaných kroků. V rodné zemi se mu však nepodařilo sehnat pro tento nápad dostatek sponzorů. [3]

V roce 1842 vydal italský matematik Louis Menebrea dílo psané ve francouzštině, které pojednávalo o Babbageově analytickém stroji. Babbage angažoval Adu jako překladatelku, která k překladu připojila vlastní poznámky, jenž byly nakonec několikrát delší, než původní text. Pro Babbageův vynález napsala algoritmy, čímž vytvořila de facto první programovací jazyk. [1] Ada stojí taktéž za vynálezem větvení programu a využití podprogramů. Někteří Adini sympatizanti však věří, že se podílela na samotné konstrukci analytického stroje. Připisují jí zvláště metodu výměny pracovních válců. Z jejích poznámek je však zřejmé, že rozuměla podstatě počítačové techniky a možnosti využití počítačů mnohem lépe než sám Charles Babbage. Adu, která mimo jiné předpověděla, že počítače bude možné používat pro skládání hudby, vědeckou a grafickou práci, lze považovat za první ženu-programátorku. [3]

Temné stránky

Ada po svém otci lordu Byronovi zdědila mimo jiné přecitlivělou a nevyrovnanou povahu. Od ranného dětství trpěla poruchami vidění a částečným ochrnutím, tj. projevy těžkých neuróz. V rámci léčby jí byl podáván alkohol a nejrůznější opiáty, což mělo na Adino zdraví velice špatný vliv. Ada propadla též sázení na koňské dostihy a hazardním hrám. [3] Taktéž uniklo na veřejnost několik jejich skandálů, když flirtovala se svými mužskými známostmi. [4]

Závěr

Ada považovala sebe samu především za analytičku a matematičku. Prospěch její práce pro vědu byl odbornou komunitou přiznán poměrně nedávno. [1] Ada byla prvním doloženým člověkem, který vytvořil počítačový program. Tento její čin však došel ocenění až v roce 1979, kdy byl po Adě pojmenován pokročilý programovací jazyk, který používá armáda Spojených států amerických. [3]

Ada zemřela 27. listopadu 1852 v Londýně ve věku nedožitých 37 let. [6] Příčinou smrti byla rakovina dělohy. Pohřbena byla na své přání po boku svého otce. [2]

Použitá literatura

  1. Ada Lovelace: Founder of Scientific Computing [online]. c2006 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://www.sdsc.edu/ScienceWomen/lovelace.html>.
  2. LEWIS, Jone Johnson. Ada Lovelace Biography [online]. c2010 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://womenshistory.about.com/cs/sciencemath1/a/bio_lovelace.htm>.
  3. NOVÁK, Jan A. Digitální komtesa. Hospodářské noviny [online]. 2010 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://vikend.ihned.cz/c1-40621240-digitalni-komtesa>. ISSN 1213-7693.
  4. O´CONNOR, J. J. Lovelace biography [online]. c2002 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lovelace.html>.
  5. RIDDLE, Larry. Ada Byron, Lady Lovelace [online]. c1995-2010, poslední revize 2.7.2010 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://www.agnesscott.edu/lriddle/women/love.htm>.
  6. WUNDERLICH, Dieter. Ada Lovelace [online]. c2009 [cit. 2010-12-25]. Dostupné z: <http://www.dieterwunderlich.de/Ada_Lovelace.htm>.