Absenční výpůjčky: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
 
Řádek 23: Řádek 23:
 
Výpůjční lhůta absenčních výpůjček se různí. Existuje krátkodobá výpůjčka, která se využívá u nejžádanějších dokumentů (např. přes noc, na víkend, či týden), dále měsíční lhůta vypůjčení dokumentu, což je standardní u velkého množství knihoven, a nakonec dlouhodobé absenční výpůjčky (např. semestr, či v rámci pracovního poměru - vědec, vyučující).
 
Výpůjční lhůta absenčních výpůjček se různí. Existuje krátkodobá výpůjčka, která se využívá u nejžádanějších dokumentů (např. přes noc, na víkend, či týden), dále měsíční lhůta vypůjčení dokumentu, což je standardní u velkého množství knihoven, a nakonec dlouhodobé absenční výpůjčky (např. semestr, či v rámci pracovního poměru - vědec, vyučující).
  
Stejně jako výpůjční lhůta je stanoveno také množství vypůjčených dokumentů. Jejich počet bývá kolem 10, 20 nebo 30 kusů a je ovlivněn i půjčovaným typem dokumentu.
+
Stejně jako výpůjční lhůta je stanoveno také množství vypůjčených dokumentů. Jejich počet bývá různý a je definován v řádu příslušné knihovny.
  
 
Absenční výpůjčky se zpravidla neznačí, ale v prostřední speciálních knihoven mohou být označeny barevnou nálepkou (př. kolečko, proužek).
 
Absenční výpůjčky se zpravidla neznačí, ale v prostřední speciálních knihoven mohou být označeny barevnou nálepkou (př. kolečko, proužek).

Aktuální verze z 20. 1. 2015, 14:06

Autor: Helena Chábová

Ekvivalent: absenční půjčování, absenční výpůjční služba, borrowing

Dle výkladu z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy je to: Služba knihovny spočívající v půjčování knihovních jednotek mimo budovu knihovny.[1] Předpokladem pro provedení výpůjčky je registrace a získaný čtenářský průkaz. Výběr dokumentů je prováděn pomocí dostupných katalogů konkrétní knihovny.


Absenční výpůjčky

Proces půjčování dokumentů tvoří čtyři základní prvky:

  • registrace uživatele
  • zajišťování výpůjček
  • vyhledávání dokumentů ve skladech
  • urgenční agenda


Mezi činnosti při zajišťování výpůjček patří práce s katalogem, vyhledávání jednotek, práce ve skladě a volném výběru, rezervace dokumentů, prolongace a evidence výpůjček, vracení dokumentů.

Urgenční agenda se zabývá upomínkami, případně pokutami za pozdní vrácení/nevrácení dokumentů.

Výpůjční lhůta absenčních výpůjček se různí. Existuje krátkodobá výpůjčka, která se využívá u nejžádanějších dokumentů (např. přes noc, na víkend, či týden), dále měsíční lhůta vypůjčení dokumentu, což je standardní u velkého množství knihoven, a nakonec dlouhodobé absenční výpůjčky (např. semestr, či v rámci pracovního poměru - vědec, vyučující).

Stejně jako výpůjční lhůta je stanoveno také množství vypůjčených dokumentů. Jejich počet bývá různý a je definován v řádu příslušné knihovny.

Absenční výpůjčky se zpravidla neznačí, ale v prostřední speciálních knihoven mohou být označeny barevnou nálepkou (př. kolečko, proužek).


Evidence výpůjček

Evidence výpůjček je důležitou součástí výpůjčního procesu nejen z hlediska kontroly dokumentů, ale také pro přehled o pohybu fondu (tj. půjčovanosti určitých knihovních jednotek). Rozsah a způsob závisí na velikosti instituce.


Použité zdroje

  1. PLANKOVÁ, Jindra. Absenční půjčování. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001882&local_base=KTD.

Výpůjční služby. Knihovna Jiřího Mahena [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.kjm.cz/vypujcni-sluzby

Výpůjční služby. Národní technická knihovna [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.techlib.cz/cs/2692-vypujcni-sluzby

Výpůjční služby. Knihovna města Hradce Králové [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/vypujcni-sluzby

Výpůjční služby. Knihovna Antonína Švehly [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.knihovnasvehly.cz/vypujcni-sluzby/