Abandonware

Z WikiKnihovna

Autor: Sylvie Dyčková

Klíčová slova: Počítačové hry

Synonyma: Opuštěný software

Související pojmy: Freeware, Shareware, Open Source

nadřazené - Software

podřazené - ---

Charakteristika

Termín abandonware poprvé použil na konci roku 1996 Peter Ringering. Slovo se skládá z anglického abandon (opustit, zanechat) a ware (= software). Jedná se tedy o opuštěný počítačový software, který již není podporovaný, prodávaný ani jinak distribuovaný společností, která jej vytvořila, případně společností, která by spravovala jeho autorská práva. Zároveň od jeho vzniku uplynulo nejméně 5 let.[1]

Pokud by se však software, který je považován za abandonware, začal opět prodávat, automaticky ztrácí svůj status a není možné ho nadále nabízet ke stažení.

Mezi abandonware se nejčastěji řadí staré počítačové hry, které se často hrají přes emulaci. Může se ale také jednat o operační systém, textový editor, tabulkový procesor nebo hudební soubor. Ne vždy staré hry patří mezi abandonware. Například Tomb raider - Lara Croft, Starcraft nebo Diablo jsou už staré, ale stále se prodávají.[2]

Historie

Před rozšířením internetu neměli hráči velkou šanci sehnat starší titul, pokud se jim například zničila disketa či CD. Zlom nastal roku 1997, kdy Peter Ringering našel pár podobných stránek jeho Oldi Computer Site, zkontaktoval jejich webmastery a založil stránky Abandonware Ring. První uvolněnou hrou se stala arkádová hra Pacman.[3] V říjnu 1997 IDSA (Interactive Digital Software Association) rozeslala všem stránkám s abandonwarem dopisy, v kterých jim nařídila pod pohrůžkou žaloby zanechat uploadu softwaru. Zrušení stávajících stránek však mělo za následek vytvoření spousty nových, například Classic Trash a Home of the Underdogs.

Právní aspekty

Definice abandonwaru není obsažena v žádném zákoně. Podle českého práva a mezinárodních úmluv autorská práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pokud software vytvoří společnost, autorská práva jí náleží 75 let od jeho vzniku.[4] Fakticky je tedy stahování nebo nabízení abandonware nezákonné a jedná se o počítačové pirátství. Softwarové společnosti ho však většinou tolerují, neboť na starém softwaru již stejně nic nevydělají a jeho šíření může naopak působit jako dobrá reklama.[5] Některé firmy samy uvolňují své starší hry, například Revolution Software. Jiné, často velké společnosti (Sierra, EA, Nintendo), proti uploadu jejich her zakročují, většinou zasíláním dopisů provozovatelům stránek s žádostí upustit od činnosti.

Druhy abandonwaru

Abandonware zahrnuje mnoho typů starého softwaru, může se jednat o

 • nepodporovaný komerční software, který stále vlastní fungující společnost

Společnost se může rozhodnout, že software uvolní, například ve formě freewaru nebo ho naopak kopírovat nedovolí.

 • komerční software vlastněný společností, která již nefunguje

Práva softwaru umístěného na stránkách abandonware společnost často nebrání, protože již neexistuje. Pokud však práva na software koupí jiná společnost nebo se vrátí k autorům, mohou šiřitele jejich softwaru žalovat.

 • starý shareware, který jeho autor nechá dostupný

Existují stránky, kde se nachází ke stažení staré verze sharewaru, freewaru a v některých případech i komerčních aplikací.

 • Nepodporovaný nebo neudržovaný shareware

Starý shareware, který už jeho autor nepodporuje se může také stále nacházet na různých webových stránkách.

 • Open source a freeware programy

Někdy zůstane dostupný zdrojový kód programu.[6]

Použité zdroje

 1. The Official Abandonware Ring [online]. 2006 [cit. 2011-06-08]. Frequently Asked Questions. Dostupné z WWW: <http://www.abandonwarering.com/?Page=FAQ>.
 2. Pepere.org [online]. 25.10.2004 [cit. 2011-06-08]. Abandonware a staré hry. Dostupné z WWW: <http://www.pepere.org/abandonware-stare-hry_23_27_b.html>.
 3. Bonusweb.idnes.cz [online]. c1999 - 2011 [cit. 2011-06-08]. Abandonware - jak se dostat k legendarnim hram. Dostupné z WWW: <http://bonusweb.idnes.cz/pc/clanky/abandonware-jak-se-dostat-k-legendarnim-hram-fzq-/clanek.A080710_211649_bw-pc-ostatni_das.idn>.
 4. SUM, Tomáš. Epravo.cz : Sbírka zákonů, judikatura, právo [online]. 19.11.2004 [cit. 2011-06-08]. Trvání autorských práv. Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/trvani-autorskych-prav-28660.html>.
 5. Abandonware. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 16.1.2007, last modified on 1.6.2011 [cit. 2011-06-08]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Abandonware>.
 6. Abandonware. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 5.12.2001, last modified on 1.6.2011 [cit. 2011-06-08]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Abandonware>.