AIDA

Z WikiKnihovna

Autor: Kateřina Kašíková

Klíčová slova: AIDA, propagace, marketing

Synonyma:

Související pojmy: modely propagace


AIDA je model tzv. stupňového působení propagace. Zkratka složená z počátečních písmen anglických slov ATTENTION, INTEREST, DESIRE a ACTION. AIDA je tradiční model, který popisuje fáze působení marketingu a především reklamy na potencionálního zákazníka. Jeho cílem je získání nových zákazníků.. Jedná se o jeden z nejstarších modelů. [1, s. 7] Tento model byl vytvořen již na konci devatenáctého století (1898). Jeho autorem je E. St. Elmo Lewis (1872-1948). AIDA využívá především neverbálních prostředků komunikace, což jsou především obraz a text.


Hlavní kroky AIDY, které jsou rozebrány níže, mají za účel především získat nové zákazníky nebo ty stávající znovu přesvědčit ke koupi. Dobrá reklama může také pomoci získat zákazníky, kteří dříve užívali jiný produkt.


AIDA je pro svou účinnost stále využívána a doporučována při propagaci na internetu. Je doporučována i bloggerům, kteří začínají a chtějí, aby jejich blog byl úspěšný. Mezi nejčastější rady patří prvky využívaní v tiskové reklamě - velké titulky, výrazné barvy a srozumitelný, jednoduchý text, který přesně vystihuje to, co chce autor říct. Důležité je i rozložení textu na stránce, případně na reklamním poutači. AIDA Je funkční a použitelná i při tvorbě webových stránek. I pro ně platí pravidla jako pro blogy. Nově se uplatňuje také v online marketingu.


Obrazová část reklamy je poměrně důležitá, protože právě obraz je to, co nás upoutá nejdříve - všimneme si spíše obrazu květiny nebo květin ve výkladu než nápisu květinářství. V obrazové části reklamy si můžeme dovolit být i provokativní, protože provokativní nebo nezvyklé věci přitáhnou pozornost daleko lépe. Proto se například velmi často využívají výrazné, agresivní barvy. Snadněji zpozorujeme například červený kruh než růžový.


Čtyři základní prvky

AIDA se skládá se čtyř kroků:


Attract Attention (přitáhnout pozornost)

AIDA počítá s tím, že víme co zákazník chce a že jsme schopni mu nabídnout to, co hledá za lepší cenu než konkurence a poskytneme mu i další výhody. V prvním bodě je nutno přitáhnout pozornost potencionálního zákazníka. Zákazník si musí všimnout produktu. Jedním z nejefektivnějších nástrojů je využití obrázků nebo velkých a výrazných nápisů[2]


Lze využít i dalších možností, které nabízí moderní doba. Je možné zapojit se do sociálních sítí nebo si založit blog; obsah webových stránek by měl být zajímavý, vyhledávací stroje optimalizované pro relevantní klíčová slova.[3]


Arouse interest (vzbudit zájem)

Pokud se vám podaří bod jedna, je nutné zvýšit zájem zákazníka o váš produkt. Můžeme tak učinit představením výhod, které jim propagovaný výrobek poskytne oproti konkurenci. [2] Je dobré mluvit jednoduše a srozumitelně.


Zájem lze podpořit samozřejmě i jinak. U webových stránek je možné zlepšit uživatelský interface nebo mít stránky graficky a hlavně obsahově zajímavé. [3]


Stimulate Desire (podnítit touhu po produktu]

Tato část je pravděpodobně nejtěžší. Je nutné přesvědčit zákazníky, že chtějí a touží po produktu a že uspokojí všechny jejich potřeby. Čehož lze například dosáhnout pomocí atraktivních a kvalitních fotografií a poskytnutím co největšího množství informací o produktu nebo službě. Zároveň je dobré poskytovat čerstvé informace, což znamená časté updaty (nebo např. novinkové e-maily). [3]


Get action (provést akci, tj. koupit produkt)

V této části je možné popustit uzdu kreativitě, abychom přiměli zákazníka ke koupi či k využití naší služby. Například pokud společnost prodává software, je vhodné nabídnout trial verzi volně ke stažení. Pokud je zákazník přesvědčen, že chce koupit určitou službu nebo produkt je vhodné ho nasměrovat k vyplnění objednávky. V tomto případě je dobré upozornit na formulář výrazným tlačítkem. Naše požadavky by měli být srozumitelné. Zároveň bychom měli požadovat pouze nejnutnější informace a zákazník by měl mít možnost kontroly všech kroků, které učiní.[4]


Současný vývoj

V současné době se stará formule AIDY rozšiřuje o další části. Je to například AIDAS. Stará formule je zde rozšířena o písmeno S (anglicky SATISFACTION). Cílem je uspokojit zákazníka tak, aby se opět vrátil.[4]

Zároveň s tímto vývojem přišel také mnohem flexibilnější pohled na to, v jakém pořadí by měly jednotlivé kroky následovat. Pořadí kroků by mělo více odpovídat vývoji situace a pružně na ni reagovat.


  1. Kol. autorů. Malý slovník propagace. Brno: MOSPRA, 1995. 48s.
  2. Incorporating AIDA Model Marketing Stages In Effective Marketing Web Page Design | Aida Model.org [online]. 2010 [cit. 2011-01-18]. Incorporating AIDA Model Marketing Stages In Effective Marketing Web Page Design. Dostupné z WWW: <http://aidamodel.org/incorporating-aida-model-marketing-stages-in-effective-marketing-web-page-design/>.
  3. Understanding and Using AIDA (including 22 things you can do to improve your site performance [online]. 2008 [cit. 2011-01-18]. Understanding and Using AIDA (including 22 things you can do to improve your site performance). Dostupné z WWW: <http://blog.unionstreetmedia.com/internet-marketing/understanding-and-using-aida-including-22-things-you-can-do-to-improve-your-site-performance/>.
  4. AIDA – vyvolání požadované akce návštěvníka | Magazín Portisci [online]. 2009 [cit. 2011-01-18]. AIDA – vyvolání požadované akce návštěvníka. Dostupné z WWW: <http://www.portiscio.net/aida-vyvolani-pozadovane-akce-navstevnika>.