Work-life balance

Z WikiKnihovna

Autor: Kamila Burdová

Klíčová slova: Work-life balance

Synonyma: rovnováha mezi pracovním a osobním životem


Související pojmy:

nadřazené - práce, efektivita práce, spokojenost zaměstnanců

podřazené -


Charakteristika

Work-life balance je koncept vyváženosti mezi pracovním a osobním životem. Jde o široké pojetí přístupu k životu, neboť poukazuje na nutnost sebereflexe, která je důležitá pro pochopení příležitostí v pracovním prostředí i v osobním životě. Pomáhá zjistit, jakým způsobem lze preferovat práci (kariéru, ambice) a život (zájmy a volný čas, rodinu, zdraví, duchovní rozvoj). Přesahuje z materiálního pohledu na svět do roviny osobního a duchovního poznání. Předpokládá nalezení vyrovnaného životního stylu a staví na životní rovnováze. [1]

Historie

Samotný termín se poprvé objevil v Anglii koncem 70. let (ve Spojených státech až v roce 1886) a popisoval rozdíl mezi pracovním a osobním životem. Během 60. let se ve Spojených státech začal řešit právě problém rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, a zvláště u zaměstnaných matek byly pracovní povinnosti v konfliktu s výchovou dětí. V průběhu tohoto období až do poloviny 80. let měla na tuto problematiku velký vliv vláda a v některých podnicích (Merck, Deloitte & Touche, IBM) se začaly objevovat benefity pro matky vychovávající děti (např. mateřské dovolené, práce z domu apod.). Koncem 80. let svou nespokojenost začali projevovat i muži, a od 90. let byly vládou schváleny benefity pro obě pohlaví. Mnoho z těchto nově zavedených pravidel však nemělo velký dopad na zaměstnanecké „work-life balance“ výsledky. Američané měli stále pocit přepracovanosti a ztráty kontaktu s rodinou a osobním životem. Až teprve na počátku 21. století byla zavedena nová opatření (např. zkrácení páteční pracovní doby, možnost práce z domu 1x týdně, diety), díky kterým se rovnováha mezi osobním a pracovním životem konečně vyrovnala.[2]

Zájmy podniku a potřeby zaměstnanců

Porušení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem má negativní dopady nejen na životní styl a zdraví, ale také na zisky. Některé podniky se proto snaží co nejvíce zohledňovat zájmy a potřeby svých zaměstnanců. Toto chování by mělo zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců ale i zákazníků, snížit míru pracovní neschopnosti, zvýšit efektivitu nákladů apod. Zaměstnavatelé nabízejí nejčastěji flexibilní pracovní režimy (práce z domova, pružná pracovní doba, částečný úvazek, práce na dohody). Z těchto režimů však čerpají především vysoce kvalifikovaní pracovníci, ti ostatní se musí spoléhat na minimální zákonné požadavky.
Ženy se nacházejí v obtížnější situaci díky konfliktu role matky a zaměstnankyně. Po mateřské a rodičovské dovolené mají navíc často problém uplatnit se na trhu práce a bývají pak obsazovány do pozic s nižším pracovním ohodnocením. Proto vnímají pomoc zaměstnavatelů sladit jejich pracovní úkoly s rodinnými závazky pozitivněji než muži. [1] [4]

Efektivita

Život člověka je rozdělen do čtyř základních oblastí – práce, vztahy, zdraví a peníze. Abychom dosáhli dlouhodobého úspěchu ve všech oblastech, je důležité mezi nimi nalézt rovnováhu. Je třeba si stanovit přesné pracovní hranice a efektivně využít svůj čas.

8 hlavních zásad:

1. Každý den si napíši, co konkrétně udělám

2. Na seznamu úkolů nikdy nemám více než 3 důležité úkoly
3. Strategické úkoly dělám jako první, až poté administrativu
4. Schůzky si plánuji tak, aby měly jasně stanovený konec, o kterém ví i druhá strana
5. Scházím se pouze s lidmi, kteří jsou důležití
6. Přes den jím lehce, abych odpoledne měl dostatek energie na práci
7. Dělám jen práci, která je v mé kompetenci
8. Nedělám práci za druhé jen proto, že neumím říci ne

[3]

Použitá literatura

  1. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem. HR Expert [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupný z www: <http://www.hrexpert.cz/firemni-komunikace-a-kultura/vyklady/rovnovaha-mezi-pracovnim-a-osobnim-zivotem.html>.
  2. BIRD, Jim. Work-life balance: doing it right and avoiding the pitfalls. Work Life Balance [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupný z www: <http://www.worklifebalance.com/assets/pdfs/article3.pdf>.
  3. ČERNÁ, Lenka. Work life balance aneb jak skloubit práci a rodinu. Můj kouč [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupný z www: <http://www.mujkouc.cz/clanky-o-koucinku/koucink-pri-praci/work-life-balance-aneb-jak-skloubit-praci-a-rodinu.html.>
  4. MATÚŠKOVÁ, Štěpánka. Výhody work-life-balance opatření nejsou určeny jen zaměstnaným. Aperio [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupný z www: <http://aperio.cz/215/vyhody-work-life-balance-opatreni-nejsou-urceny-jen-zamestnanym>.