Univerzální design

Z WikiKnihovna

Autor: Pavlína Špringerová

Klíčová slova:  univerzální, design, design pro všechny, handicap, přístupnost

Synonyma: univerzální design (universal design), design pro všechny (design for all, design4all), přístupný design

Související pojmy:

nadřazené: design

podřazené: univerzální design v architektuře, inkluzivní design

Charakteristika

Design jako takový se zabývá spojením funkční a estetické stránky věcí, služeb a přístupů. Designování neboli navrhování je nedílnou součástí jakéhokoliv procesu tvorby. Slovo design je dnes užíváno pro pojmenování mnohá tvůrčích odvětví a procesů jako jsou: grafický design, módní design, průmyslový design, univerzální design, inkluzivní design, produktový design apod...

Univerzální design je velmi rozšířený pojem, který má širokou škálu působení. Obecně se zabývá snadným užíváním produktů, přístupností a pohybem v budovách a prostranstvích. Jeho cílem je možnost užívat danou věc bez speciálních úprav pro co nejšírší množství uživatelů. Není zaměřen na žádnou personu. Jeho cílovou skupinou jsou lidé. „Je směřován na všechny lidi bez ohledu na jejich věk, zdravotní stav, fyzické možnosti, národnost, kulturní, náboženské či sociální zázemí.“ [1] Zabývá se rovným přístupem pro všechny, neboli společností bez diskriminace, proto je důležité aby se tato myšlenka objevovala ve všech odvětvích a byla součástí každé tvorby.

Kromě přizpůsobování produktů (od sluchátek až po rukojeť konvice) a budov je nutné přizpůsobovat pro všechny i služby a přístup k informacím. Protože nepřístupné služby jsou špatné služby. Službami a jejich použitelností, pro co největší množství lidí, se zabývá inkluzivní design

  • Design pro všechny by měl splňovat určité podmínky jako jsou: přístupnost, přehlednost, funkčnost, srozumitelnost, užitečnost a pokud možno tak jednoduchou, nebo intuitivní použitelnost...


Historie

Počátky univerzálního designu je možné nálézt v šedesátých letech 20.století, kdy se objevuje první záměr vytvořit přístupný design pro všechny. „Tato ambice byla podpořena vazbami na mezinárodní hnutí za lidská práva, hnutí za práva lidí se zdravotním omezením či ženskou emancipací.“ [2] V 70. letech se k tomu v USA přidává snaha pomoci, opět se začlenit do společnosti, často handicapovaným vojáků z války ve Vietnamu.

V dnešní době již máme spoustu úmluv, které zajišťují právo všech osob na přístupnost prostředí, přístupnost informací, právo na život apod., úmluvy jako je např: Úmluva OSN o právech osob ze zdravotním postížením.

Česká republika

V článku z roku 2009 na czechdesign.cz se můžeme dočíst, že: „Přestože se Universal Design zatím nestal standardem v navrhování, některé země pokročily v jeho implementaci do prostředí poměrně daleko. Je to např. Japonsko, Spojené státy americké, Kanada a v Evropské unii především Norsko a Švédsko.“[3] Dnes je to i Německo a další evropské země. Avšak Česká republika do této fáze zatím nepokročila a design pro všechny se zde neobjevuje v takové míře jak by měl. Člověk se spíše setká se speciálními úpravami pro určité skupiny lidí, ať už se jedná o vstupy do budov, nebo jiné produkty. Ačkoliv to není potřebné. Jak vysvětluje projekt Equal design na svých stránkách: „Přístupný design může být moderní, hezký a plně použitelný opravdu všemi. K řešení mnoha potíží znevýhodněných skupin často nejsou potřeba specializované kompenzační pomůcky. Stačí drobné zásahy do použitelnosti designu a zlepšení informovanosti designérů, architektů a státní správy." [4]

Equal design je projekt v České republice, který se právě tímto způsobem tvorby zabývá a snaží se propagovat ideje přistupného designu. Další kdo se snaží design pro všechny přiblížit opravdu všem je czechdesign.cz.

Poznámky

  1. NAVRÁTILOVÁ, Blanka. Univerzální design [online]. Praha, 2011 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://univerzalnidesign.sweb.cz/ram.html. Publikace vznikla v rámci projektu FRVŠ. Fakulta architektury, ČVUT v Praze, Ústav nauky o budovách.
  2. BOHÁČOVÁ, Ludmila. Design pro všechny. A2 [online]. Praha: Kulturní týdeník A2 s.r.o., 2009-, roč. 2012, č. 21 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://www.advojka.cz/archiv/2012/21/design-pro-vsechny
  3. VÁŇOVÁ, Lenka. Univerzální Design v Německu. [online]. 10.11.2009 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/univerzalni-design-v-nemecku
  4. HAPKA, Mikuláš. Co je to Equal design. [online]. 2. 9. 2013 [cit. 2014-12-24]. Dostupné z: http://www.equaldesign.cz/co-je-to-equal-design.html

Literatura

  • NAVRÁTILOVÁ, Blanka. Univerzální design [online]. Praha, 2011 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://univerzalnidesign.sweb.cz/ram.html. Publikace vznikla v rámci projektu FRVŠ. Fakulta architektury, ČVUT v Praze, Ústav nauky o budovách.