Svoboda v práci

Z WikiKnihovna

Autor: Jan Růžička

Klíčová slova: Svoboda v práci

Synonyma:

Související pojmy: Štěstí, volnost, nadšení

nadřazené - Svoboda, štěstí

podřazené - Práce, zisk


Charakteristika

"Vášeň je hnací motor každého z nás. Můžeme ji najít ve všech činnostech, které děláme, ať už se jedná o sport nebo třeba vaření. Vášeň je přítomna, když děláme „TO“ co máme rádi. Stejně tak je tomu i s prací. Avšak aby nás práce mohla bavit, musíme mít svobodu."[2] Když si představíte slovní spojení Svoboda v práci, neslyšíte pouze dvě slova, které znamenají něco nepodstatného, přehlédnete to a jdete dál. Svoboda v práci je pojem nad kterým by se měly firmy zamyslet. Pojem, který mění chápání vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Představte si, že Vám v práci nikdo nestojí neustále za zády, aby potrestal každou Vaši chybičku, nikdo vás nekontroluje. Můžete si pracovat tak jak vám to vyhovuje, nikdo Vás neomezuje. Nemáte pevnou pracovní dobu. Mnozí si představí, že je to nemožné a že takový vztah nelze praktikovat dlouhodobě, protože by to mohlo být zneužito, ale opak je pravdou. Hlavním motivátorem toho aby takový vztah fungoval je to, že vás vaše práce baví. Že vás jednoduše baví to, co děláte, jste do toho zapálení a zaměstnavatel se tak nemusí bát, že svou práci nesplníte. Pokud tak dokážete fungovat dlouhodobě, je to nejlepší možná cesta, co Vás může vůbec potkat. Vy jako zaměstnanec jste šťastní, že si můžete dělat svou práci jak a kdy chcete. Zaměstnavatel nebo třeba klient se nemusí bát, že svou práci nesplníte. Firmy, které svobodu v práci praktikují, jsou celkově "šťastnější" a tím pádem i ziskovější.


Deset základních principů svobody v práci

Smysl a vize - Firma a její zaměstnanci chápou směr, kterým se jejich práce ubírá a společně se podporují.

Dialog a naslouchání - To znamená, že dokážeme připustit pravdu někoho druhého, netrváme pouze na té své.

Fair play a důstojnost - Chováme se k lidem ve svém okolí spravedlivě a důstojně.

Transparentnost - Informace a myšlenky v organizaci jsou veřejné, nic není zatajováno. Je potřeba se k tomu stavit zodpovědně.

Zodpovědnost - Musíme být připraveni zodpovídat za své činy a chování.

Jednotlivě a společně - Uvědomění si toho, že jako jednotlivec přispíváme k chodu celé organizace, k dosažení jejich cílů.

Možnost volby - Zaměstnanec firmy má možnost se sám rozhodovat a organizace ho v tom podporuje.

Celistvost - Každý jednotlivec organizace se řídí podle jejich pravidel a přispívá tak k soudržnosti celého systému organizace.

Decentralizace - Delegování pravomocí do všech úrovní organizace.

Reflexe a zhodnocení - To znamená, že máme potřebu dostávat zpětnou vazbu a učit se ze svých předešlých chyb, abychom se jim v budoucnu vyvarovali.


Motivace

Motivace, která se týká svobody v práci odkazuje na Maslowovu pyramidu, která se skládá z pěti pater našich potřeb. Jestliže začneme zespodu, jsou to tyto potřeby:

- Základní potřeby (jídlo, pití, spánek)

- Potřeby jistoty (práce, bydlení, zdraví)

- Vztahy (láska, přátelství, partnerství)

- Sebeúcta (sebevědomí, uznání druhých)

- Seberealizace (naplnění, smysl bytí)

Dostat se do posledního patra, což je seberealizace chce většina z nás. A právě toto nám umožňují naplnit svobodné firmy. Dávají možnost, aby se lidé motivovali sami. Ostatní firmy nám nabídnou pouze druhé patro této pyramidy což jsou potřeby jistoty. Přitom "Páté patro se od toho druhého přitom liší tak jako milování z lásky od sexu za peníze. Proto se i výsledky, firemní kultura a atmosféra kopírují převažující styl motivace firmy."[4]


Svobodné firmy

Mezi nejznámější firmy, které přistoupily na koncept svobody v práci a zavedli ho úspěšné do svého byznysu patří Ikea, Semco, Symbio, Zappos, Ideo, Starbucks nebo Harley-Davidson.

Například brazilské firmě Semco se od roku 1982 do roku 2003 zvedl zisk ze 4 mil USD na 212 mil USD a cestu si sem našlo téměř 3000 nových zaměstnanců.


Použitá literatura

1. CARNEY, Brian M. a Isaac GETZ . Svoboda v práci: Jak nechat zaměstnance dělat, co chtějí, a tím zvýšit produktivitu, zisk a růst 1. vyd. Praha: PeopleComm, 2011. ISBN 9788090489011.

2. Peoplecomm. http://www.peoplecomm.cz [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.peoplecomm.cz/svoboda-v-praci

3. HSIEH, Tony . Štěstí doručeno : ohled do budoucnosti firem, které vytvářejí štěstí, pak peníze. 1. vyd. Praha: Peoplecomm, 2011. ISBN 9788090489028.

4. Peoplecomm. http://www.peoplecomm.cz [online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.peoplecomm.cz/svoboda-v-praci

5. Lokální Svoboda Naživo. HAJZLER, Tomáš. http://www.blog.peoplecomm.cz [online]. 4.12. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://blog.peoplecomm.cz/clanek/lokalni-svoboda-nazivo

6. Vlastní názor a jiné. HAJZLER, Tomáš . http://www.blog.peoplecomm.cz [online]. 13.5. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://blog.peoplecomm.cz/clanek/vlastni-nazor-jine