SaaS

Z WikiKnihovna

Autor: Jakub Horák

Klíčová slova: SaaS, Software as a Service, Software jako služba, Cloud Computing

Související pojmy:

nadřazené: Cloud Computing

podřazené: -

SaaS[1]

SaaS je jedním z distribučních modelů cloud computingových služeb.Další modely jsou IaaS (Infrastructure as a Service) a PaaS (Platform as a Service).

Jedná se o koncept, kdy je zákazníkovi služba (software) poskytována výhradně přes cloud. Zákazník tedy nemusí službu instalovat, ale přistupuje k ní skrze internet. V podstatě takto mohou být řešeny kompletní informační systémy podniků. Zákazník nekupuje software s licencí, ale pouze si ji pronajímá.

SaaS se běžně užívá pro podnikové aplikace, úzce souvisí ASP (Application Service Provider) a „on-demand software“, tedy pro okamžité uspokojení uživatele a bezprostřední použití. Ale na rozdíl od ASP, která nabízí především tradiční klient-server aplikace – tedy nutnost instalace na PC. Moderní SaaS lze využívat pouze přes webový prohlížeč, bez nutnosti instalace.

Náznaky pronájmu služeb poskytovaných přes internet se objevily již v minulosti, ale upevnění na trhu si služba vybudovala až po masivním rozšíření širokopásmého připojení a celkového zrychlení přenosu dat na internetu.

Příklady služby

Mezi běžné SaaS aplikace patří například: kancelářský a komunikační software, účetnictví, software pro správu a vývoj, řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení lidských zdrojů (HRM), manažerské informační systémy, systémy řízení báze dat (DBMS), systém pro správu obsahu (CMS) a další.

Výhody a nevýhody[2]

Hlavním příčinou pro přechod z klasických IS na SaaS je především snížení nákladů vydaných na IT infrastrukturu.

Za údržbu a provoz služeb je zodpovědný poskytovatel služby. Poskytovatel se také stará o aktualizace a podporu služeb. Díky tomu zákazník nemusí investovat do nákladného hardware (např. nákup serverů) a taky odpadá nutnost zaměstnávat interního správce sítě.

Největším rizikem služby je bezpečnost dat. Podnik svá data nemá uložena na svých serverech, ale jsou shromažďována u poskytovatele služby. Model SaaS nemusí být vhodný pro podniky, které pracují především s citlivými daty, jako jsou například osobní údaje.[3] Dále pro podniky, které pracují s aktuálními daty, které jsou závislé v reálném čase – vzhledem ke vzdálenému umístění dat, může docházet k prodlevám a následnému zkreslení dat.

Výhody:

 • Nižší náklady oproti zařízení klasické IT infrastruktury
 • Aktualizace a podpora je součástí služby
 • Nekupuje se software, který se nevyužívá
 • Kompatibilita – všichni uživatelé používají stejnou verzi SW
 • Globální dostupnost

Neýhody:

 • Bezpečnost dat
 • Prodleva vzdáleného připojení


Distribuce

K distribuci služby není potřeba žádné fyzické potřeby, může být tedy používána okamžitě. U klasického software se při nákupu většinou platí i za neomezenou licenci. U SaaS dochází k pronájmu služby. Nejčastěji měsíční nebo roční poplatky. Poskytovatelé mohou mít rozdělen ceník i pro různé počty uživatelů. Existují i případy, kdy poskytovatelé účtují poplatky například podle počtu transakcí, nebo jiných hodnot.[4]

Charakteristika SaaS aplikací[5]

Řada SaaS je založena na principu webu 2.0, uživatelé mohou tedy jednotlivé aplikace komentovat, sdílet, nebo hlasovat o dalších funkcích či nápadech.

Většina aplikací podporuje vlastní přizpůsobení a konfiguraci. Je možné si tedy v rámci možností nastavit vlastní vzhled, logo, barvy, rozvržení.

U SaaS dochází k častějším aktualizacím, než u klasických aplikací. SaaS spravuje poskytovatel služby, může tedy případné problémy řešit okamžitě a centrálně.

Použité zdroje

 1. KATZAN, H. and DOWLING, W.A. Software-as-A-Service Economics. The Review of Business Information Systems, 2010, vol. 14, no. 1. pp. 27-37 ProQuest Central. ISSN 1534-665X.[online].[cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/194694222/13D355B21134161EC13/4?accountid=16531
 2. HEILMAN, W. Software-as-a-Service Market Booming. Colorado Springs, Colo. 2012 ProQuest Central. ISBN 15312607. [online].[cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1002455512/13D355B21134161EC13/7?accountid=16531
 3. STALLMAN, R. What Does That Server Really Serve?. In: BOSTON REVIEW [online]. 2010 [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://bostonreview.net/BR35.2/stallman.php
 4. Software as a Service: Strategic Backgrounder. In: SIIA [online]. 2001 [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.siia.net/estore/pubs/SSB-01.pdf
 5. HOOGVLIET, M.T. SaaS Interface Design. In: MTHOOGVLIET [online]. 2008 [cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://catalystresources.com/pdf/whitepaper_maartenhoogvliet_saasinterfacedesign.pdf