Rada Evropy

Z WikiKnihovna

Autor: Kateřina Mrázová

Klíčová slova: Rada Evropy

Synonyma: --

Související pojmy:

nadřazené: Evropská unie

podřazené: --


Rada Evropy je jednou z nejstarších evropských mezinárodních organizací zabývající se lidskými právy, demokracií a právními normami.


Vznik

Byla založena v roce 1949 a jejím hlavním úkolem bylo zabránit další celosvětové válce. Radu Evropy založilo 10 států, do dnešní doby se jejími členy stalo 47 států a dalších 5 států má status pozorovatele. Sídlí ve Štrasburku v severovýchodní Francii.


Zakládající státy

Belgie
Dánsko
Francie
Irská republika
Itálie
Lucembursko
Nizozemsko
Norsko
Švédsko
Spojené království


Členské státy (s datem přijetí do Rady Evropy)

Albánie (13. července 1995)
Andorra (10. října 1994)
Arménie (25. ledna 2001)
Ázerbájdžán (25. ledna 2001)
Bosna a Hercegovina (24. dubna 2002)
Bulharsko (7. května 1992)
Černá Hora (11. května 2007)
Česko (30. června 1993)¹
Estonsko (14. května 1993)
Finsko (5. května 1989)
Gruzie (27. dubna 1999)
Chorvatsko (6. listopadu 1996)
Island (9. března 1950)
Kypr (24. května 1961)
Lichtenštejnsko (23. listopadu 1978)
Litva (14. května 1993)
Lotyšsko (10. února 1995)
Maďarsko (6. listopadu 1990)
Makedonie (9. listopadu 1995)
Malta (29. dubna 1965)
Moldavsko (13. července 1995)
Monako (5. října 2004)
Německo – SRN (13. července 1950)
Polsko (26. listopadu 1991)
Portugalsko (22. září 1976)
Rakousko (16. dubna 1956)
Rumunsko (7. září 1993)
Rusko (28. února 1996)
Řecko (9. srpna 1949)
San Marino (16. listopadu 1988)
Slovensko (30. června 1993)¹
Slovinsko(14. května 1993)
Srbsko (3. dubna 2003)
Španělsko (24. listopadu 1977)
Švýcarsko (6. května 1963)
Turecko (9. srpna 1949)
Ukrajina (9. listopadu 1995)

¹ Po rozpadu Československé republiky se Česká a Slovenská republika musely opětovně ucházet o členství v Radě Evropy, jelikož jejich dřívější společné členství nebylo uznáno.


Státy mající status pozorovatele

Japonsko
Mexiko
Kanada
Spojené státy americké
Vatikán


Složky Rady Evropy

Výbor ministrů

je rozhodovacím orgánem Rady Evropy. Skládá se z ministrů zahraničí jednotlivých členských států, nebo jejich stálých zahraničních zástupců.
Mezi hlavní úkoly patří definovat problémy jednotlivých členských států a vymýšlet přístupy k těmto otázkám. Zároveň schvaluje program rady Evropy a její rozpočet.

Parlamentní shromáždění

mezi hlavní cíle shromáždění se řadí rozšiřovaní evropské spolupráce ve všech demokratických shromáždění na celém kontinentě (2.).

Kongres místních a regionálních samospráv Evropy

zastupuje místní a regionální samosprávy členských států, spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi, které tyto organizace zastupují, pro Výbor ministrů a Parlamentní shromáždění připravuje podklady o politice na místní a regionální úrovni.

Konference mezinárodních nevládních organizací Rady Evropy

je kontaktním místem mezi Radou Evropy a nevládními organizacemi, společnou spoluprácí se snaží posílit pozici nevládních organizací a občanské společnosti v nově přistoupivších státech a rozvoj demokracie v celé Evropě.

Evropský soud pro lidská práva

soudní orgán, který zaručuje lidská práva pro všechny Evropy, jeho soudní pravomoc je závazná pro všechny strany.


Symboly Rady Evropy

Evropská vlajka

na modrém pozadí, které má symbolizovat oblohu je kruh z dvanácti žlutých hvězd, který symbolizuje unii. Toto číslo je do budoucnosti neměnné.

Soubor:European flag in the wind.jpg

Evropská hymna

hymnou Rady Evropy je „Rhapsodie sur l'Hymne Européen“ jejímž autorem je Christopher Guyard.

Logo Rady Evropy

je narozdíl od vlajky a hymny, které jsou společné celé Evropské unii, výhradním poznávacím znakem Rady Evropy.

Soubor:Logo Rada Evropy.jpg

Literatura

1. Council of Europe in brief [online]. neuvedeno [cit. 2011-01-02]. Symbols. Dostupné z WWW: <http://www.coe.int/aboutCoe/default.asp?l=en>.

2. DOSTÁLOVÁ, Zdena. Rada Evropy : 800 milionů Evropanů. Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. 108 s.

3. Informační kancelář Rady Evropy [online]. c2011, 2.11.2010 [cit. 2011-01-02]. O Radě Evropy. Dostupné z WWW: <http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27>.