Použitá literatura

Z WikiKnihovna

Zpět na: KISK:Kniha Elektronické informační zdroje (Ondřej Fabián)

Elektronické informační zdroje - Ondřej Fabián


Albertina Icome Praha s.r.o., ©2003-2008 [online]. Praha: Albertina Icome Praha, s.r.o. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.aip.cz

BARTOŠEK, Miroslav, 1998. Vyhledejte si v Current Contents na www. Zpravodaj ÚVT MU [online]. roč. 9, č. 1, s. 14-18 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/141.html. ISSN 1212-0901.

BARTOŠEK, Miroslav, 2009. Open access – otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. roč. 20, č. 2, s. 1-7. ISSN 1212-0901.

BEITLOVÁ, Michaela, 2011. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. ProInflow [online]. 14. 10. 2011 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/systemy-erm-jako-dusledek-prevratnych-zmen-v-knihovnach. ISSN 1804–2406.

BERGMAN, Michael, 2001. "White Paper". The Deep Web: Surfacing Hidden Value [online]. Sioux Falls (SD, USA): BrightPlanet Corporation, September 24, 2001 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.brightplanet.com/images/stories/pdf/deepwebwhitepaper.pdf

BRATKOVÁ, Eva, 1998. K otázkám pojmu, třídění a typologie internetových a webovských informačních zdrojů. Národní knihovna. roč. 9, č. 5, s. 262-276. ISSN 1214-0678.

BRATKOVÁ, Eva, 2001a. Dokumentografické systémy patentových a normativních dokumentů: studijní materiál. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.

BRATKOVÁ, Eva, 2001b. Polytematické a oborové dokumentografické informační systémy: výběr: přehledový studijní materiál. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.

BRATKOVÁ, Eva, 2003. Rozvoj otevřených archivů elektronických tisků a alternativních bibliografických služeb v oboru informační věda. Národní knihovna. roč. 14, č. 4, s. 254-269. ISSN 1214-0678.

BRATKOVÁ, Eva, 2006. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby. In: INFORUM 2006: 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 23.–25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/inforum2006/pdf/Bratkova_Eva.pdf. ISSN 1801-2213.

BRATKOVÁ, Eva, 2007a. Databáze databází. In: Elektronické studijní texty ÚISK [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, říjen 2007 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz

BRATKOVÁ, Eva, 2007b. Nový online přístup k databázi SIGLE (projekt OpenSIGLE). Ikaros [online]. roč. 11, č. 10. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4346. URN-NBN:cz-ik4346. ISSN 1212-5075.

CEJPEK, Jiří, 1998. Informace, komunikace, myšlení: úvod do informační vědy. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-767-4.

CLOVIS, Jeff, 2006. Web Citation Index: A new concept for the modern world of scholarly communication - Building Services on the basis of Open Content [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: www.dini.de/fileadmin/workshops/februar-2006/clovis.ppt

DICKEE, Barbara, 2009. Novinky vydavatelství Knovel. In: Inforum 2009, Praha: 27.-29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2009/dixee-barbara1-eng.pdf

EHRLICHOVÁ, Klára, 2009. Služba ticTOCs – obsahy časopisů na dlani. Ikaros [online]. roč. 13, č. 2 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5256. URN-NBN:cz-ik5256. ISSN 1212-5075.

FARACE, D. J. et al., 2010. Crossroads for Libraries, Research and Educational Institutions in the field of Grey Literature. In: GL11 Conference Proceedings [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.greynet.org/images/GL11_Farace_et_al.ppt

FERTL, Paul, 2009. Elektronické časopisy, knihy a sbírky pro akademické knihovny. In: Inforum 2009, Praha: 27.–29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2009/fertl-paul1-eng.pdf

GIGLIA, Elena, 2010. The Impact Factor of Open Access journals: data and trends. In: 14th International Conference on Electronic Publishing [online]. Helsinki, 2010 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://dhanken.shh.fi/dspace/bitstream/10227/599/72/2giglia.pdf

Global Professional Publishing 2009-2010, 2010. Simba Information: The Market Intelligence Leader for the Media and Publishing Industries [online]. Dec 29, 2010 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.simbainformation.com/Global-Professional-Publishing-2071791

HANUŠOVÁ, Soňa, 2008. SCImago Journal & Country Rank. Ikaros [online]. roč. 12, č. 6 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4829. URN-NBN: cz-ik4829. ISSN 1212-5075.

HARNAD, Stevan, 2008. Mandates and Metrics: How Open Repositories Enable Universities to Manage, Measure and Maximise their Research Assets [online]. 2008 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/openaccess.pdf

HUBBARD, Bill, 2009. Supporting a network of repositories: experience from SHERPA in the UK. In: Danish Open Access Day 2009 conference in The Copenhagen Business School, Denmark, 31st March 2009 [online]. Copenhagen: Copenhagen Business School [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.driver-support.eu/documents/Danish_IR_Network_pub.ppt

CHESSLER, Betsy, 2009. New directions for Dialog. PLL Perspectives: The Quarterly of the Private Law Libraries sis of the American Association of Law Libraries [online]. vol. 20, iss. 2, s. 7 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.dialog.com/whatsnew/pllsis_winter09.pdf. ISSN 1068-9346.

IKAROS, REDAKCE, 2005. Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů. Ikaros [online]. roč. 9, č. 5 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1893. ISSN 1212-5075.

JACSÓ, Peter, 2007. How big is a database versus how is a database big. Online Information Review [online]. vol. 31, iss. 4, s. 533-536 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.jacso.info/PDFs/jacso-how-big-is-database-versus.pdf. ISSN 1468-4527.

KAREN, Vladimír, 2008. Světový informační průmysl a trh (z pohledu ČR). In: Jinonické informační pondělky, Praha: 14. 4. 2008 [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=4821

KAREN, Vladimír, 2009. E-zdroje v širším kontextu: interakce, integrace, kustomizace a personalizace. In: Inforum 2009, Praha: 27.–29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2009/karen-vladimir2-cze.pdf

KRČÁL, Martin, 2011. Využití RSS pro personalizované doručování článků z odborných a vědeckých časopisů: pohled na problematiku s tříletým odstupem. Rigorózní práce. Brno, Masarykova univerzita. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/51746/ff_r. Vedoucí práce Martin Vojnar.

KRČMÁŘOVÁ, Gabriela, 2001. Souborné katalogy. In: Elektronické studijní texty ÚISK [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz

KUŽELÍKOVÁ, Lucie, Jaroslav NEKUDA a Jiří POLÁČEK, 2008. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi [online]. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1456/soubory/oddeleni/svi/skripta/es2008-01.pdf. ISBN 978-80-210-4577-4.

LEIBLOVÁ KADLECOVÁ, Ivana, 2008. Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus. In: Inforum 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická. 28.–30. května 2008. [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2008/laiblovakadlecova-ivana-cze.pdf

MACHONSKÁ, Jana, 2002. Cenová politika světových databázových center. Historie a současnost. Národní knihovna [online]. roč. 13, č. 3, s. 177-188 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/0203/0203177.pdf. ISSN 1214-0678.

MATOUŠOVÁ, Miroslava, 1988. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI.

MATULÍK, Petr a Tomáš PITNER, 2004. Sémantický web a jeho technologie. Zpravodaj ÚVT MU [online]. roč. 16, č. 3, s. 15-17 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/296.html. ISSN 1212-0901.

MORROW, Terry et al., 2008. A Comparative Study of e-Journal Archiving Solutions: A JISC Funded Investigation [online]. JISC [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.jisc-collections.ac.uk/Documents/e_journal_archiving_%20solutions_comparative_study.pdf

NĚMEČKOVÁ, Lenka et. al., 2010. Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy. In: INFORUM 2010: 16. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická. 25.–27. května 2010. [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2010/nemeckova-lenka.pdf PAPÍK, Richard, 2000. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In: INFORUM 2000: 6. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická. 23.–25. května 2000 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2000/prednasky/zdrojesedelit.htm

PAPÍK, Richard, 2001a. Vyhledávání informací I. Umění či věda? Národní knihovna. roč. 12, č. 1, s. 18-25. ISSN 1214-0678.

PAPÍK, Richard, 2001b. Vyhledávání informací II. Uživatelské rozhraní a vlivy oboru “human-computer interaction”. Národní knihovna. roč. 12, č. 2, s. 81-90. ISSN 1214-0678.

PAPÍK, Richard, 2001c. Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese. Ikaros [online]. roč. 5, č. 4. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/739. URN-NBN:cz-ik739. ISSN 1212-5075.

PAPÍK, Richard, 2002. Vyhledávání informací III., Dialogové služby světových databázových center. Národní knihovna. roč. 13, č. 1, s. 20-30. ISSN 0862-7487.

PAPÍK, Richard a Linda LOPEZOVÁ, 2003. Vyhledávání informací IV., Vyhledávání speciálních druhů dokumentů – patentových informací a ochranných známek. Národní knihovna. roč. 14, č. 2, s. 106-113. ISSN 1214-0678.

PAPÍKOVÁ, Vendula, 2009. Online nástroje pro podporu klinického rozhodování. In: Seminář NLK, Praha: 14. 11. 2007 [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.aip.cz/pomucky.php?pomucka=751

PAVLÍK, Jiří a Petr NOVÁK, 2008. Česká shibbolethovská federace a vzdálený přístup k elektronickým zdrojům pomocí Shibboleth. In: Knihovny současnosti 2008:16. ročník konference, Seč u Chrudimi 16.–18. září 2008. [online]. Brno: SDRUK [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/sec/2008/sbornik/2008-1-078.pdf

PAVLÍK, Jiří, 2009. Několik lehkých letních aktualit k technologii Shibboleth. Ikaros [online]. Roč. 13, č. 8. [cit. 2009-08-07]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5633. URN-NBN:cz-ik5633. ISSN 1212-5075.

PERRIN, James, 2012. Search Engine Market Share Statistics – 2011 in Review. In: KOOZAI: intelligent digital marketing [online]. 6th January 2012 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.koozai.com/blog/news/industry-news/search-engine-market-share-statistics-2011-in-review

PIČMAN, Dobroslav, 1992. Metodika patentových průzkumů a rešerší. Praha: Federální úřad pro vynálezy. ISBN 80-8510-028-2.

PLANKOVÁ, Jindra, 2006. Terminologické otázky dodávání dokumentů. Ikaros [online]. roč. 10, č. 11. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3683. URN-NBN:cz-ik3683. ISSN 1212-5075.

PLANKOVÁ, Jindra, 2007. Klíčové iniciativy Open Access – „3B“. Ikaros [online]. roč. 11, č. 12. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4442. URN-NBN:cz-ik4442. ISSN 1212-5075.

PLANKOVÁ, Jindra, 2008. Technická řešení pro otevřený přístup. Ikaros [online]. roč. 12, č. 2 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4555. URN-NBN:cz-ik4555. ISSN 1212-5075.

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, 2009. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=532412

RÖSSLEROVÁ, Klára, 2010. EThOS – Online služba elektronických dizertací. Ikaros [online]. roč. 14, č. 4 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6082. URN-NBN:cz-ik6082. ISSN 1212-5075.

SATRAPA, Pavel, 2005. Shibboleth – identifikujte se jen jednou. Lupa [online]. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/shibboleth/. ISSN 1213-0702.

Simba Information: Global Professional Publishing Industry to Grow 3 % in 2012, 2012. Simba Information: The Market Intelligence Leader for the Media and Publishing Industries [online]. Mar 8, 2012 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.simbainformation.com/about/release.asp?id=2643

SKLENÁK, Vilém, 2001. Vyhledávání informací v Internetu. In: Elektronické studijní texty ÚISK [online]. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz

STOCK, Christiane, 2011. OpenGrey – jak funguje a jak se používá. In: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2011 [online]. Praha [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://invenio.nusl.cz/record/82068/files/nusl-_3.pdf

SUBIRATS, Imma et al., 2008. Towards an architecture for open archive networks in Agricultural Sciences and Technology [online]. Rome: FAO [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/ah766e/ah766e00.pdf

ŠŤASTNÁ, Petra, 2002a. Role elektronických seriálů ve vědecké komunikaci. Ikaros [online]. roč. 6, č. 1. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/995. URN-NBN:cz-ik995. ISSN 1212-5075.

ŠŤASTNÁ, Petra, 2002b. Konsorcia pro nákup elektronických seriálů (a nejen seriálů). Ikaros [online]. roč. 6, č. 6. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1013. URN-NBN:cz-ik1013. ISSN 1212-5075.

TRENKLEROVÁ, Mária, 2002. Knihovna Evangelické teologické fakulty UK součástí projektu Elektronische Zeitschriftenbibliothek. Ikaros [online]. roč. 6, č. 12. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1241. URN-NBN:cz-ik1241. ISSN 1212-5075.

ÜZÜM, Cem, 2012. The Springer Book Archive. In: INFORUM 2012: 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2012/uzum-cem.pdf

VAVŘÍKOVÁ, Lucie, 2007. CrossCheck – nová služba v boji proti plagiátorství. Ikaros [online]. roč. 11, č. 9 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4293. URN-NBN:cz-ik4293. ISSN 1212-5075.

VAVŘÍKOVÁ, Lucie, 2008. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org. Ikaros [online]. roč. 12, č. 8 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4935. URN-NBN:cz-ik4935. ISSN 1212-5075.

VAVŘÍKOVÁ, Lucie, 2010. Projekt MESUR – využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace. Ikaros [online]. roč. 13, č. 3 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5309. URN-NBN:cz-ik5309. ISSN 1212-5075.

VLASÁK, Rudolf, 1999. Světový informační průmysl. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-840-9.

VLASÁK, Rudolf, 2008. Světové informační systémy. In: Elektronické studijní texty ÚISK [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, září 2008 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz

VOJNAR, Martin, 2008. Knihovny a Google Books. Ikaros [online]. roč. 12, č. 4. [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/4657. URN-NBN:cz-ik4657. ISSN 1212-5075.

VOJTÁŠEK, Filip, 2007. Tři roky elektronických knih v České republice (a pár obecných poznámek k tomu). In: INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Vysoká škola ekonomická, Praha, 22.–24. května 2007 [online]. Praha: Albertina icome [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2007/vojtasek-filip1.pdf