Open source hardware

Z WikiKnihovna

Autor: Daniela Králová

Klíčová slova: open source hardware (OSHW), free hardware, open source software (OSS)

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - open source, hardware

podřazené - ---

Charakteristika

Open Source Hardware (OSHW) představuje široké množství hmotných artefaktů, jako jsou například stroje, zařízení a další fyzické přístroje. Termín zahrnuje ty věci, jejichž návrh byl poskytnut takovým způsobem, že jsou veřejně dostupné komukoliv. Jejich dokumentace a veškeré postupy pro výrobu musí být volně k dispozici, aby pak mohl kdokoliv tyto přístroje vyrábět, upravit, distribuovat a používat.[1] Definice OSHW je odvozena od Open Source Softwaru (OSS) a používají se zde často i podobné licenční podmínky. V některých případech se Open Source Hardware a Open Source Software prolíná (např. v případě, že pro specifický hardware potřebujeme jedinečné prostředí i software).[2]

Je důležité si uvědomit, že hardware se liší od softwaru v tom, že fyzické zdroje musí být vždy určeny k vytvoření fyzických výrobků. Na základě toho osoby nebo společnosti, které vyrábějí zboží (výrobky) a využívají OSHW licenci musí zabránit dojmu, že takové výrobky jsou vyráběny, prodávány nebo se na ně vztahuje záruka původního návrháře. K tomu nesmí být vyžadován souhlas prvotního návrháře. Osoby nebo společnosti nesmějí používat obchodní známky, ke kterým má práva původní návrhář.[1]

Situace

Zatímco Open Source Software je známý a stejně populární již delší dobu, OSHW je stále okrajovou záležitostí. Důvodů pro tuto situaci je několik. Hardware se od softwaru v několika podstatných aspektech liší. Nelze ho jednoduše zkopírovat, smazat nebo modifikovat.[3] Hlavní příčinou je fakt, že vývoj hardwaru je podstatně náročnější – nejen je potřeba více času, ale také větší množství peněz. Dále je třeba zdůraznit, že hmotná technologie velkou rychlostí stárne a proto je nutná neustálá inovace. Na rozdíl od Open Source Softwaru, který může vytvořit prakticky kdokoliv a také jej lze snadno distribuovat prostřednictvím internetu, jsou nároky v oblasti hardwaru mnohem vyšší a konkurovat klasickým uzavřeným komerčním řešením je o to složitější, že dnes je velmi obtížné vyvinout jakýkoliv nový hardware, u něhož by nehrozila kolize s patenty velkých výrobců (viz například patentové války mezi mobilními výrobci iniciované zejména firmou Apple).[2]

Dokumentace

K hardwaru musí být vždy vydána dokumentace – včetně veškerých návrhů, schémat a postupů, přičemž musí být umožněna jejich úprava a distribuce. Dokumentace by měla být zdarma volně dostupná pro širokou veřejnost. Pokud je v tištěné podobě, může distributor požadovat poplatek na úhradu nákladů za tisk a distribuci. Jestliže dokumentace není přiložena k fyzickému produktu, pak musí být popsáno, jak ji co nejjednodušeji a nejlevněji získat. Nejlepším řešením je možnost si ji zdarma stáhnout z internetu. Doporučuje se, aby přiložené soubory byly ve formátu, který je vhodný pro další úpravu. Záměrně nepřístupné soubory není povoleno používat. Některé licence mohou vyžadovat poskytnutí souborů v open formátech.[1]

Licence

V dokumentaci hardwaru musí být jasně určeno, které části návrhu, pokud ne všechny, byly vydány pod licencí. Většina projektů Open Source Hardwaru nevytváří vlastní licence, ale používá již existující licence pro Open Source Software. Přesto bylo vytvořeno několik nových typů licencí. Tyto licence zahrnují i věci, které jsou specifické pro hardwarové návrhy. I přes značnou podobnost se softwarovými licencemi, jsou OSHW licence v jedné části značně odlišné: více používají patentová práva, než na práva autorská (copyright). Zatímco copyrightové licence regulují šíření zdrojového kódu nebo dokumentace návrhu, patentové licence se více soustřeďují na zpracování fyzického zařízení podle návrhu.[4]

Příklady licencí: TAPR Open Hardware License, CERN Open Hardware License, Balloon Open Hardware License .[4]

Poznámky

  1. 1,0 1,1 1,2 HARKOPEN. Open source hardware. Harkopen.com[online]. [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://harkopen.com/open-source-hardware
  2. 2,0 2,1 RYBA, Albert. Open source hardware: Ve znamení nových alternativ. In: ICT manažer[online]. 20. 11. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://www.ictmanazer.cz/2011/11/open-source-hardware-ve-znameni-alternativ/
  3. ŠŤASTNÝ, Jakub. Open source hardware: Budoucnost programovatelných hradlových polí. In: Science World [online]. 25. 3. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://scienceworld.cz/technologie/open-source-hardware-budoucnost-programovatelnych-hradlovych-poli-2109
  4. 4,0 4,1 Open-source hardware. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, last modified on 14. 12. 2011 [cit. 2011-12-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_hardware

Použitá literatura