MARC

Z WikiKnihovna

Autor: Tomáš Fendrich

Klíčová slova: katalogizace, metadata, MARC, UNIMARC

Synonyma: ---

Související pojmy: metadata, MODS

nadřazené - -----

podřazené - -----


Obecně

MARC formáty jsou standardem pro zpřístupňování a předávání bibliografických informací ve formátu, který je strojově zpracovatelný. Samotný název MARC je akronymem MAchine Readable Cataloging, přeloženo jako strojově čitelná katalogizace. Záznam je složený ze tří složek – struktury, popisu obsahu a obsahu samotného. Struktura vychází z mezinárodních komunikačních standardů (ANSI Z39.2, ISO 2709). MARC jako takový určuje popis obsahu, respektive všechny kódy a znaky a jejich význam ve vztahu k samotnému obsahu. Ten je potom ovlivňován katalogizačními pravidly – například AACR.

Popis

Samotný záznam v MARC formátu je složený z polí (které mohou, ale nemusí mít až dva indikátory) a podpolí, která jsou navíc uvozena tagy. Pokud chceme MARC záznam zobrazit tak, aby byl alespoň trochu srozumitelný pro člověka, nejčastěji použijeme tzv. řádkový zápis, v němž každý řádek reprezentuje jedno pole. Záznam ve formátu MARC21 v řádkovém zápisu vypadá následovně:


LDR-----naa^^22-----a^4500

001 ## zb9202439

005 ## 19961205

020 ## $a0-945774-08-7 (brož.)

015 ## $aCZ$bzb9202439

008 ## $a940108s1990^^^^^nyu^^^g^^^^^000^1^cze^^

040 ## $aABA001$eAACR

041 1# $aeng $hcze

044 ## $anyu

045 ## $ax3x3

080 ## $a821.162.3-31$zcze

100 1# $aČapek, Karel, $d1890-1938.

240 10 $aVýběr. $lAnglicky.

245 10 $aThree novels / $cby Karel Čapek ; translated from the Czech by M. and R. Weatherall ; Introduction by William Harkins.

260 ## $aNew York :$bCatbird Press,$c1990.

300 ## $a464 s. ;$c22 cm.

440 #2 $aA Garrigue Book.

505 00 $tHordubal ; $tMeteor ; $tAn ordinary life.

655 ## $ačeské romány

954 91 $aHordubal. $lAnglicky. *

954 91 $aPovětroň. $lAnglicky.

954 91 $aObyčejný život. $lAnglicky.

[4, příloha 2]

Rozbor řádku

První tři znaky (čísla) každého řádku určují pole záznamu. To rozhoduje o tom, zda pole obsahuje údaje o autorech, edici nebo třeba ISBN. Například pole 245 je ve formátu MARC21 vyhrazeno pro údaje o názvu.

Následují indikátory, které dále upřesňují obsah pole. V případě výše uvedeného pole 245 druhé podpole určuje počet znaků, které nejsou relevantní pro abecední řazení záznamu – typicky členy v angličtině. V případě

„245 04 $a The 2009 ageing report :“

budou 4 první znaky názvu („The “) pro řazení záznamu irelevantní.

Po indikátorech následují podpole, která jsou vždy uvozena tzv. tagem – značkou, která nám říká, co konkrétní podpole obsahuje. Pole 245 z výše uvedeného příkladu může mít podpole a, které označuje název, podpole b v němž se nachází další názvové údaje (např. podnázev), nebo podpole n pro číslo označení části díla.

Varianty

Existuje více verzí formátu MARC, které mají své specifické označení jednotlivých polí, či jiné dílčí změny, staví ovšem na stejném základě. V České republice se využívá především UNIMARC a MARC21, v obou případech jde o mezinárodní verze. Liší se kromě jiných kódů polí i tím, že ve formátu UNIMARC nejsou zahrnuta interpunkční znaménka. Dále existují ještě národní modifikace (například USMARC v USA nebo UKMARC ve Velké Británii). Součástí jsou i formáty pro popis různých entit. MARC21 rozdílné formáty pro bibliografické údaje, údaje o autoritách, údaje o exemplářích, klasifikační údaje a údaje o komunitních informacích (různé akce, pořady apod.) [2]

Literatura

1. FURRIE, Betty. Library of Congress [online]. ©2009 [cit. 2010-06-25]. Understanding MARC Bibliographic: Machine-Readable Cataloging. Dostupné z WWW: <http://www.loc.gov/marc/umb/>.

2. Library of Congress [online]. Revised November 1996 [cit. 2010-06-25]. The MARC 21 Formats: Background and Principles. Dostupné z: http://www.loc.gov/marc/96principl.html.

3. Marc 21 : Bibliografický formát. 1. české vydání. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. [500] s.

4. Národní knihovna České republiky [online]. [2003], 09.01.04 [cit. 2010-06-25]. Formát MARC21: čím se liší od formátu UNIMARC. Dostupné z http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Marc21.htm.

5. Stoklasová, Bohdana. Přežije formát UNIMARC rok 2003?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 2010-06-25]. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/815. URN-NBN:cz-ik815. ISSN 1212-5075.