ISSN

Z WikiKnihovna

Autor: Jan Kupka

Klíčová slova: ISSN, International Standard Serial Number, Mezinárodní standartní číslo seriálové publikace

Související pojmy: Standardní číslování ostatních publikací

Co je to ISSN

ISSN - International Standard Serial Number (mezinárodní standartní číslo seriálové publikace) je osmimístné číslo, jež slouží k jednoznačné identifikaci periodické publikace, a to bez ohledu na typ média (tištěné či elektronické). ISSN mohou mít (noviny, sbírky, výroční publikace – zprávy, adresáře, seznamy, atd., webové stránky, databáze, blogy atd.).[1] Na žádost vydavatele nebo knihovny mohou periodické publikace získat ISSN od Českého národního střediska ISSN (ČNS ISSN). Vrcholným orgánem je v České národní středisko ISSN, které sídlí v Národní technické knihovně v Praze. Údaje ISSN jsou zaznamenány do národní databáze ISSN a do mezinárodního registru ISSN. Přidělení ISSN je bezplatné a v České republice dobrovolné. ISSN je obdobou ISBN u knih. Pokud knihy vycházejí na pokračování mohou mít oba dva identifikátory. [2]

Historie

Síť ISSN byla ustavena v roce 1975, její mezinárodní centrum pak bylo vytvořeno v roce 1976 v Paříži za podmínek stanovených v dohodě mezi organizací UNESCO a Francií, zemí hostící toto centrum. Tato dohoda se skládá ze zákona a dekretu, které jsou pokládány za multilaterální dohodu, jejímž správcem je UNESCO.[3] Postupem času se ISSN rozšířílo mezi dalších 88 zemí. Do České republiky (tehdy ještě Československá socialistická republika) se dostalo v 70.letech. Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní centrum ISSN v Paříži.[4]

Jakou má ISSN podobu?

ISSN má podobu zkratky ISSN, následované dvěma čtyřčíslími oddělenými pomlčkou. Osmé číslo je kontrolním číslem, může nabývat hodnotu 0-9, nebo X. Tímto osmým kontrolním číslem může být "X", pokud je výsledek výpočtu roven "10", aby byly vyloučeny nejasnosti. Výpočty se provádějí podle algoritmu jedenáctkového modulu.

Například:

• ISSN 0317-8471

• ISSN 1050-124X [5]

Kontrola platnosti

Platná ISSN splňují následující podmínku: součet číslic násobených postupně váhami 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 je dělitelný jedenácti. Pokud je poslední číslice X, bere se jako 10. Například pro časopis Vesmír (ISSN 1214-4029) platí tato podmínka: 8*1 + 7*2 + 6*1 + 5*4 + 4*4 + 3*0 + 2*2 + 1*9 = 8 + 14 + 6 + 20 + 16 + 0 + 4 + 9 = 77, což jedenácti dělitelné je. [6]

K čemu ISSN slouží?

- „Slouží k identifikaci periodik a ostatních tzv. pokračujícíh zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi - mezinárodním Registru ISSN.

- ISSN je základní údaj pro efektivní elektronické doručování dokumentů.

- ISSN můžete využít v citacích z odborných časopisů.

- ISSN se používá jako identifikační kód pro potřebu počítačového zpracování, vyhledávání a přenosu dat.

- ISSN používají knihovny pro identifikaci a objednávky časopisů, pro potřeby meziknihovních služeb a souborných katalogů.

- Z ISSN lze vygenerovat čárový kód GTIN 13 pro distribuci periodik'.“[7]

Standardní číslování ostatních publikací

ISAN – International Standard Audiovisual Number [8]

ISBN– International Standard Book Number [9]

ISMN – International Standard Music Number for Printed Music [10]

ISRC – The International Standard Recording Code [11]

ISRN – International Standard Technical Report Number [12]

ISWC– International Standard Musical Work Code [13]

Reference

 1. What is an ISSN?. Http://www.issn.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/
 2. SEJKOTOVÁ, Markéta. České národní středisko ISSN. In: Http://www.techlib.cz [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
 3. The International Centre for the registration of serial publications – CIEPS. In: Http://www.issn.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.issn.org/the-centre-and-the-network/our-mission/the-international-centre-for-the-registration-of-serial-publications-cieps/
 4. JEŘÁBEK, Antonín. Mezinárodní registrační systémy. In: Http://www.nkp.cz [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/sluzby/sluzby-pro/isbn-ismn-issn/oma#ISSN
 5. What is an ISSN?. In: Http://www.issn.org [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: 5. http://www.issn.org/understanding-the-issn/what-is-an-issn/
 6. International Standard Serial Number. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2014, 8. 3. 2013, [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
 7. SEJKOTOVÁ, Markéta. České národní středisko ISSN. In: Http://www.techlib.cz [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.techlib.cz/cs/2844-ceske-narodni-stredisko-issn
 8. ISAN - International Standard Audiovisual Number. ISAN [online]. 2004 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.isan.org/
 9. ISBN - International Standard Book Number. ISBN [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.isbn.org/
 10. ISMN - International Standard Music Number. The International ISMN Agency [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.ismn-international.org/
 11. ISRC - the International Standard Recording Code. International Standard Recording Code [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: https://www.usisrc.org/
 12. ISRN - Standard Technical Report Number. In: Http://www.itsmarc.com/crs/mergedProjects/holdings/holdings/idh_027_hold.htm [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.itsmarc.com/crs/mergedProjects/holdings/holdings/idh_027_hold.htm
 13. ISWC - International Standard Musical Work Code. In: What is an ISWC [online]. 2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.iswc.org/en/iswc.html