Brněnská káznice

Z WikiKnihovna

Autor: Miroslava Töpferová

Klíčová slova: káznice, Brno, kreativní centrum, investor, brownfield

Synonyma: věznice, vězení

Související pojmy:

nadřazenénápravné zařízení

podřazené -

Historie

Areál bývalé káznice se nachází v Brně a tvoří ji komplex několika budov mezi dnešními ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Základní kámen tehdejší zemské káznice položil Arnošt Kryštof hrabě von Kaunic dne 20. 7. 1772 a stavba byla provedena do roku 1776. [1] Po dostavbě sloužila tato mohutná čtyřkřídlá budova původně jinému účelu a to jako sirotčinec, svému původnímu účelu začala sloužit až v roce 1784, poté co císař Josef II. sirotčinec zrušil. [2] V káznici si odpykávali svůj trest vězni s lehčími tresty, kteří sem byli přesunuti z hradu Špilberk. K přestavbě rozsáhlého komplexu došlo mezi lety 1843 – 44. Architektem této přestavby byl Josef Jacobi. Další rekonstrukce proběhla na začátku 20. století. [1] V době protektorátu budova spadala pod Gestapo a po roce 1948 zde bylo uvězněno mnoho politických vězňů. Mezi nejznámější osoby, které v káznici pobývaly, patří básník Petr Bezruč, generál Radola Gajda a básník a spisovatel Zdeněk Rotrekl. [3] Věznice již brzy po dostavbě přestala dostačovat svým účelům a tento stav trval až do poloviny 20. století. Svému účelu sloužila až do roku 1956, kdy byla v Brně vybudována nová věznice. Následně zde byl umístěn depozitář Moravského zemského archivu a to až do roku 2006; tehdy byly archivní materiály uloženy v nově vybudované moderní budově. [3]

Popis káznice

Celkový stav budov je velmi neutěšený. Celý komplex se rozprostírá na ploše cca 8000 m2 a má celkem tři dvory. Novější budova stojí u dvora do Bratislavské ulice, má tři nadzemní patra, ostatní budovy původní věznice mají dvě nadzemní podlaží. Všechny budovy jsou zastřešeny sedlovou střechou. [4]

Kreativní centrum

Město Brno ve snaze podpořit lidi s kreativním potenciálem a podpořit tak ekonomický a celkový rozvoj města, přišlo s návrhem, vytvořit z bývalé brněnské káznice kreativní centrum pro podporu kreativních průmyslů. Tento objekt, tzv. brownfield, tedy místo, které je zanedbané a nemá potřebné využití, se navíc nachází v problémové části města a jeho upravení k novému účelu by umožnilo i oživení této části Brna. Cílem této iniciativy je podpořit nejen absolventy uměleckých vysokých a středních škol, ale pomoci i začínajícím podnikatelům v kreativních průmyslech. Jsou zde plánovány ateliéry, ve společných prostorách pro veřejnost má vzniknout divadelní sál, kino, výstavní prostory a prostory pro vzdělávací aktivity, dále kavárna, obchůdky a uvažuje se i o možnosti ubytování studentů. [5] Všechna tato opatření mají za cíl zastavit odliv talentovaných a kreativních lidí z Brna a okolí a přilákat možné investory napojené na kreativní odvětví. To by mělo mít i vliv na místní ekonomiku a též revitalizaci této části města, kterou by projekt kreativního centra zpřístupnil široké veřejnosti.

Současné využití objektu

V současné době probíhá stavebně technický průzkum budov a jsou zpracovávány studie faktorů vnějšího prostředí. Zpracovává se též předprojektová dokumentace. V objektu se příležitostně konají různorodé akce a workshopy. V roce 2011 se v káznici odehrálo divadelní představení Divadla Feste s názvem Mousefuckers – jednalo se o scénické čtení autorů z bývalé Jugoslávie. To bylo součástí festivalu YouGo! [4] V prosinci roku 2010 zde probíhala konference na podporu projektu Kreativního centra v Brně, konají se zde mezinárodní workshopy studentů architektury a byla zde instalována výstava Městské zásahy. Veřejnost má možnost si objekt prohlédnout v rámci Dnů evropského dědictví. [5]

Externí odkazy

http://www.kreativnibrno.cz/kaznice/

Poznámky

  1. 1,0 1,1 FRIŠAUFOVÁ, Hana. Věznice na Cejlu č. 71 v Brně [online]. 2011 [cit. 2014-06-19]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Libor Vykoupil, s. 13. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/135552/ff_m_b1/>.
  2. KUČA, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Vyd. 1. Praha: Baset, 2000, 644 s. ISBN 80-86223-11-6, s. 319.
  3. 3,0 3,1 MERTA, David. Káznice na Cejlu. Archaiabrno.org [online]. 2008 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=zapisnicek&blog_id=229&blog_date=2008-07-10
  4. 4,0 4,1 KUJOVÁ, Zdeňka. Káznice. Kreativnibrno.cz [online]. 2014 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://www.kreativnibrno.cz/kaznice/
  5. 5,0 5,1 CHRÁSTOVÁ, Tereza. V bývalé káznici vyroste Kreativní centrum Brno. Ibrno.cz [online]. 2014 [cit. 2014-06-19]. Dostupné z: http://www.ibrno.cz/brno/19965-v-byvale-kaznici-vyroste-kreativni-centrum-brno.html.

Použitá literatura