Česká republika v mezinárodním srovnání PISA

Z WikiKnihovna

Autor: Lada Kadaníková

Klíčová slova: průzkumy PISA, Česká republika, gramotnost, školství

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - průzkumy PISA, OECD, gramotnost

podřazené - ---


Úvod

Od roku 2000, kdy se poprvé konaly průzkumy PISA, se počet zúčastněných zemí každé tři roky mění, Česká republika však patří mezi pravidelné účastníky. Její výsledky, které od počátku ukazují prostor pro zlepšení, se ale poslední roky dále zhoršují a úroveň českého školství klesá. Na tuto znepokojující situaci už upozorňuje ve své zprávě i samotné OECD.[1]

PISA 2000

Výsledky PISA 2000[2]

V roce 2000, kdy proběhla PISA poprvé, se tento průzkum zaměřoval zejména na oblast čtenářské gramotnosti, a to s cílovou skupinou žáků 9. tříd základních škol a 1. ročníků škol středních, tedy dětí narozených v roce 1984.[3] Celkově se tohoto roku účastnilo průzkumu 43 zemí, z toho 29 bylo členy OECD, která průzkumy PISA pořádá.[4]

Česká republika nedopadla již napoprvé příliš lichotivě. V rámci cílové skupiny se průzkumu účastnilo přes 5000 žáků z 229 různých škol, a jejich výsledky znamenaly podprůměr v porovnání se standardem OECD.[5] V první kategorii, tj. čtenářská gramotnost, žáci dopadli nejhůře. O trochu lépe si vedli v matematické části, kdy se umístili ve slabším průměru OECD.[6] Nejlépe zvládli oddíl přírodních věd, kdy skončili dokonce trochu nad průměrem, což může být dáno velkou měrou tím, že čeští žáci se v tomto oboru učí mnohem větší množství látky, než jejich zahraniční spolužáci.[7] Pro porovnání výsledků s dalšími zúčastněnými zeměmi v rámci jednotlivých kategorií se můžete podívat na obrázek vpravo.

Co se týče jednotlivých problémů, nejhorších výsledků se Česká republika dočkala v oblasti vyhledávání různých typů informací. Také se ukázalo, že čeští žáci nedokázali řešit pracovní úlohy, ale naopak byli schopni dobře pracovat s nesouvislými texty jako grafy, mapy či tabulkami, na rozdíl od textů souvislých, které jim činili větší problémy.

Ačkoliv ale Česká republika nedosáhla na mezinárodním poli příliš dobrých výsledků v rámci vzdělávání žáků základních škol, studenti víceletých gymnázií naopak v těchto průzkumech excelovali a prokazovali nadprůměrné výsledky ve všech kategoriích. Ukázalo se tak na velké rozdíly v kvalitě vzdělávání v ČR.[8] Tento trend bohužel zůstává potvrzen i v nadcházejících letech dalšími průzkumy a ani v dnešní se neblýská na lepší časy. Pro porovnání s ostatními zeměmi, tyto velké rozdíly například nenajdeme u Finska, které je známé pro svou dobrou úroveň vzdělanosti. Na druhou stranu nutno říci, ani Mexiko v roce 2000 neukazovalo na příliš velké rozdíly v úrovni vnitrostátní vzdělanosti, ale Mexiko se naopak podle měření PISA nacházelo na nejnižších příčkách úspěšnosti.[9]

PISA 2003

Matematická gramotnost PISA 2003[10]

V roce 2003 se PISA zúčastnilo 41 zemí.[11] Tentokrát se průzkum zaměřoval zejména na zjištění úrovně matematické gramotnosti v rámci stejné školní cílové skupiny, tedy žáky narozenými v roce 1987.[12] Co se týče výsledků našich žáků, tak ty se od roku 2000 mírně zlepšily, ale pouze v matematické a přírodovědné oblasti testování. Zde ale pro změnu dopadla Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi o poznání hůře, co se týče vztahu a přístupu žáků k matematice.[13] Pro další porovnání výsledků v matematice se můžete podívat na obrázek grafu vpravo.

Zatímco ve čtenářské gramotnosti čeští studenti zůstávají v porovnání s průměrem OECD opět pozadu, v přírodních vědách se naopak umisťují mezi zeměmi s nejlepšími výsledky.[14]

PISA 2006

V roce 2006 se do PISA průzkumu zapojilo 57 zemí, Česká republika byla zastoupena přes 9000 studenty. PISA se tentokrát zaměřila na přírodní vědy, cílovou skupinou zůstávají žáci 9. tříd základních škol a 1. ročníků škol středních.[15]

Co se týče přírodních věd, naši žáci se umístili mezi deseti nejlepšími zeměmi s nadprůměrným výsledkem, přírodní vědy tedy zůstávají jedinou kategorií, ve kterých jsme kontinuálně úspěšní. Tento rok si uchovávají žáci i úspěšnost u matematické gramotnosti, kdy jsou výsledky ČR nad průměrem OECD, stejně jako u dalších dvanácti zemí. Čtenářská gramotnost ale zůstává podprůměrná.[16]

Navíc se opakovaně ukazuje problém českých žáků samostatně uvažovat.[17] Zatímco jiné země poskytují větší důraz na kritické myšlení, české školství spíše chrlí do dětí poznatky a velké množství informací, dále je však neučí s těmito vědomostmi pracovat.

PISA 2009

Porovnání výsledků PISA 2009 v přírodovědné gramotnosti[18]

V roce 2009 se do PISA zapojilo 65 zemí.[19] Výsledky žáků ČR se oproti roku 2006 o něco zhoršily. Co se změnilo, je práce se souvislými texty, která se od roku 2000 výrazně zlepšila, bohužel na úkor práce s texty nesouvislými. Čtenářská gramotnost zůstává nejenom podprůměrná, ale dále se výrazně zhoršuje, největším problémem se ukazuje být posuzování obsahu a formy textu.

Co se týče matematiky, výsledek ČR se řádí do průměru OECD, což ale znamená, že i zde si ČR notně pohoršila, neboť při předchozích dvou cyklech se jí podařilo získat nadprůměrný výsledek. Navíc je tento propad největší v porovnání s propadem ostatních zemí u matematické gramotnosti.

Také v přírodovědné kategorii si žáci velmi pohoršili a putují z nadprůměru do průměru (viz obrázek vpravo). I toto zhoršení patří mezi nejvýraznější v porovnání s ostatními zeměmi.Celkově ukázala PISA 2009 velký propad v úrovni české vzdělanosti, navíc se zdá, že Česká republika, narozdíl například od sousedního Německa, se nesnaží o další zlepšení a spíše nechává české školství stagnovat.[20]

Shrnutí

Co se týče PISA průzkumů, Česká republika od počátku ukazuje zejména na problémy ve čtenářské gramotnosti, kolísající úroveň jednotlivých škol, neinteraktivní prostředí při výuce, či velké množství informací na úkor schopnosti kritického myšlení žáků. Problémem jsou i zastaralé metody výuky a malá snaha o modernizaci ve školství.

Poznámky

 1. Zpráva OECD: Socialistické vzdělávání v Česku přetrvává, úroveň klesá. Ihned.cz: Zpravodajský server Hospodářských novin [online]. 2012-02-13 [cit. 2012-05-22]. ISSN 1213 - 7693. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-54706650-zprava-oecd-socialisticke-vzdelavani-v-cesku-pretrvava-uroven-klesa
 2. PISA 2000: Overview of the Study. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung [online]. Germany: MaxPlanckInstitute for Human Development, 2002 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/PISA-2000_Overview.pdf
 3. MANDÍKOVÁ, Dana. Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 15 s. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc
 4. Participating countries/economies. OECD. PISA [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236225_1_1_1_1_1,00.html
 5. MANDÍKOVÁ, Dana. Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 15 s. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc
 6. PISA 2000: Overview of the Study. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung [online]. Germany: MaxPlanckInstitute for Human Development, 2002 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/PISA-2000_Overview.pdf
 7. SÁRKÖZI, Radek. Tajemná PISA – 1. díl – České školství v mezinárodním srovnání. Čtenářská gramotnost a projektové vyučování: Webový portál pro učitele [online]. 2010-09-09 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/tajemna-pisa-1
 8. PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR. Metodický portál RVP [online]. 2006-01-18 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/448/MEZINARODNI-VYZKUM-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI-A-JEHO-VYSLEDKY-V-CR.html/
 9. PISA 2000: Overview of the Study. Max-Planck-Institut für Bildungsforschung [online]. Germany: MaxPlanckInstitute for Human Development, 2002 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.mpib-berlin.mpg.de/Pisa/PISA-2000_Overview.pdf
 10. Learning for Tomorrow’s World: First Results from PISA 2003. OECD. Programme for International Student Assessment [online]. France, 2004 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/34002216.pdf
 11. Participating countries/economies. OECD. PISA [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236225_1_1_1_1_1,00.html
 12. MANDÍKOVÁ, Dana. Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 15 s. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc
 13. Matematika s chutí. Dostupné z: http://www.matematikaschuti.cz/sites/default/files/prezentace_z_tk_matematika_s_chuti.pdf
 14. MANDÍKOVÁ, Dana. Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 15 s. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc
 15. Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006. Britské listy [online]. 2007-12-06 [cit. 2012-05-22]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/37672.html
 16. Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006. Britské listy [online]. 2007-12-06 [cit. 2012-05-22]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/37672.html
 17. Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006. Britské listy [online]. 2007-12-06 [cit. 2012-05-22]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/37672.html
 18. *Highlights From PISA 2009: Performance of U.S. 15-Year-Old Students in Reading, Mathematics, and Science Literacy in an International Context. U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. National Center for Education Statistics [online]. 2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://nces.ed.gov/pubs2011/2011004.pdf
 19. Participating countries/economies. OECD. PISA [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32236225_1_1_1_1_1,00.html
 20. Stručné shrnutí výsledků mezinárodního výzkumu PISA 2009. Eduin: Vzdělání je i naše věc [online]. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.eduin.cz/titulka/strucne-shrnuti-mezinarodniho-vyzkumu-pisa-2009/

Použitá literatura

 • Highlights From PISA 2009: Performance of U.S. 15-Year-Old Students in Reading, Mathematics, and Science Literacy in an International Context. U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION. National Center for Education Statistics [online]. 2011 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://nces.ed.gov/pubs2011/2011004.pdf
 • MANDÍKOVÁ, Dana. Výsledky českých žáků v přírodních vědách v mezinárodních výzkumech TIMSS a PISA. Katedra didaktiky fyziky MFF UK, 15 s. [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: kdf.mff.cuni.cz/~mandikova/vyzkumy/vlachovice_07.doc
 • Výsledky mezinárodního výzkumu PISA 2006. Britské listy [online]. 2007-12-06 [cit. 2012-05-22]. ISSN 1213-1792. Dostupné z: http://blisty.cz/art/37672.html