Zmizelí sousedé

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Slaná

Klíčová slova: Židovské muzeum v Praze, holocaust, 2. světová válka, vzdělávací projekt, historie, totalita

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené – Zapomenutí, o.s.
podřazené – putovní výstava Zmizelé sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu


Charakteristika

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12-18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Jde o samostatný literárně - dokumentační projekt, který byl oficiálně vyhlášen pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky v rámci Konference Fenomén holocaust Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1999.[1]

Zmizelí sousedé

Projekt vznik na podzim roku 1999, je určen pro žáky nejvyšších ročníků základních škol a studenty středních škol. Projekt realizují Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze a sdružení Zapomenutí. Ti usilují o prezentaci všech studentských prací – především putovní výstavou uspořádanou z výsledků prací studentů. Putovní výstava Zmizelí sousedé má v současnosti tři verze – malá, střední a velká. K této výstavě jsou zdarma dodávány materiály jako ukázka osmi panelů a katalog k výstavě, metodika k projektu, sborníky studentských prací z Litomyšle a Chotěboře, prezentace výstavy v PowerPointu.

Cílem tohoto projektu je připomenutí památky zapomenutých osudů, a to díky prezentacím a navazujícími aktivitami ve škole, obci, na celostátní a mezinárodní úrovni. „Zmizelí sousedé jsou vlastně metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT na základní, střední, gymnaziální i střední odborné úrovni.

Zmizelí sousedé v roce 2003 získaly paralelu ve slovenském projektu Ztratení susedia. [2]

Studenti získávají informace z archivů svých škol, okresních archivů, vyprávění a dokumentů (fotografií, dopisů apod.), ale zejména na základě zážitků z osobních setkání s pamětníky a svědky. Poté zpracují literárně-dokumentační výpověď o situaci, kdy ze škol a společenského života mizeli lidé pouze kvůli svému původu. Projekt je otevřen všem zmizelým židovským sousedům, není omezen ani na konkrétní období, ani na konkrétní lidi.

Přínos projektu je v samostatné, ale i týmové práci, která inspiruje k napínavé cestě k nezprostředkovaným informacím, k otázkám na generaci, která ještě jako poslední zažila 2. světovou válku přímo, k vypátrání a záchraně dokumentů, které by se jinak navždy ztratily a v neposlední řadě ke zjištění, že poznání je dobrodružství.

Ve spolupráci s Muzeem romské kultury se otevírá také projekt, mapující romský holocaust.[3]


Projekt Zmizelí sousedé realizuje Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze pod vedením Mgr. Zuzany Pavlovské a Občanské sdružení Zapomenutí pod vedením Marty Vančurové. Partnery projektu jsou Památník Terezín, Institut Terezínské iniciativy, Terezínská iniciativa, Židovská obec v Praze, Federace židovských obcí v České republice.[4]


Vývoj projektu

 • říjen 2000 – vydán první sborník
 • autoři příspěvků byli přijati na Pražském hradě a oceněni Arnoštem Lustigem
 • rok 2001 – na ČT 1 byl vysílán první film
 • červen 2002 – v Praze, ve Valdštejnském paláci otevřena výstava ze studentských prací - dvanáct panelů z různých krajů republiky
 • ukázka výstavy je trvale umístěna u Půdního divadla v Magdeburských kasárnách
 • výstava dále putuje po regionech, které na projektu spolupracují (Třebíč, Jičín, Ostrava, Loštice, Boskovice, Telč, Sokolov, Chomutov, Klatovy, Ústí n. Labem, Heřmanův Týnec, Beroun, Stránčice, Litomyšl, Nová Paka, Stará Paka, Brno, Hranice, Lipník nad Bečvou, Hustopeče, Kojetín, Krnov)
 • výstava se stává motivací ke zpracování dalších autorských dlouhodobých projektů 
 • od roku 2003 vznikají místní autorské práce – pamětní desky, brožurky, sborníky 
 • rok 2004 - účastníci projektu oceněni na mezinárodním setkání Deborou Lipstadt, Arnoštem Lustigem a ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem
 • rok 2005 – vzniká druhá fáze projektu – Pocta dětským obětem holocaustu
 • rok 2005 – výstava se vydává na pouť po Slovenské republice v koordinaci s nadací Milana Šimečky

Projekt Zmizelí sousedé podpořilo jako součást výchovy k toleranci MŠMT. Garantem projektu je Arnošt Lustig a dr. Zdeněk Zbořil (Ústav politologie FF UK).[5]


Druhá fáze projektu - Pocta dětským obětem holocaustu

V roce 2005 projekt Zmizelé sousedé pokračuje druhou fází, nazvanou Pocta dětským obětem holocaustu. Původní záměr sedmi prvních panelů byly školní pamětní desky na památku konkrétním spolužákům. Ti byli přibližně stejně staří jako dnešní účastníci projektu.[5]

Cílem tohoto pokračování je zabývat se židovskými žáky a studenty převážně té školy, kterou navštěvují žáci, vytvářející tento projekt. Studenti hledají jména a pokud možno tváře mladých lidí. Nalezené informace a poznatky pak prezentují své třídě, škole a co nejširší veřejnosti.[6]


Ukázky výstav

Úvodní panel Zmizelí sousedé - Stříbro

Zmizelí sousedé - Velhartice

Zmizelí sousedé - Chomutov

Zmizelí sousedé - Velký Újezd u Olomouce

Pocta dětským obětem holocaustu - Krnov

Pocta dětským obětem holocaustu - Heřmanův Městec

Pocta dětským obětem holocaustu - Olomouc


Občanské sdružení Zapomenutí

Sdružení Zapomenutí je nezávislou občanskou organizací, jejím hlavním cílem je podpořit alternativní vzdělávací aktivity českých škol. Také zprostředkovává spolupráci českých dětí a veřejnosti s lidmi, kteří přežili holocaust anebo byli pronásledováni v letech 1945 - 1989. Tyto aktivity také propojuje s podobnými v zahraničí. Spolupracuje s Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Od roku 2002 toto sdružení metodicky, organizačně a finančně podporuje projekt Zmizelí sousedé ve spolupráci s Hidden Child o.s., Památníkem Terezín, českými židovskými obcemi a místními pamětníky.[7]


Poznámky

 1. Zmizelí sousedé: Projekt Židovského muzea v Praze. [online]. 1999-2007 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.zmizeli-sousede.cz/
 2. VANČUROVÁ, Marta. Zmizelí sousedé: Literárně-dokumentační projekt pro žáky nejvyšších ročníků základních škola studentystředních škol. HOLOCAUST.CZ [online]. 2011 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/cz2/education/programs/sousede
 3. PÁV, Vojtěch. Zmizelí sousedé. In: Pohraničí [online]. 2003 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.pohranici.cz/main.php?Cislo=527&TID=5&TUser=17
 4. Zmizelí sousedé: Projekt Židovského muzea v Praze. [online]. 1999-2007 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.zmizeli-sousede.cz/oprojektu.html
 5. 5,0 5,1 Projekt Zmizelí sousedé. In: Židovské muzeum v Praze [online]. 2004-2008 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.jewishmuseum.cz/cz/czsoused.htm
 6. Pocta dětským obětem holocaustu. HOLOCAUST.CZ [online]. 2011 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.holocaust.cz/cz/education/programs/pocta
 7. Zmizelí sousedé: Projekt Židovského muzea v Praze. [online]. 1999-2007 [cit. 2013-01-13]. Dostupné z: http://www.zmizeli-sousede.cz/zapomenuti.html


Použitá literatura