Zelená knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Anežka Adamcová
Klíčová slova: zelená knihovna, udržitelná knihovna, environmentálně šetrné chování, zelené úřadování, going green
Synonyma: green library, sustainable library, udržitelná knihovna
Nadřazená slova: zelené úřadování

Charakteristika

Zelené úřadování

Jedná se o název pro environmentálně příznivé chování institucí, v základě se jedná o zájem o životní prostředí při každodenním provozu.[1]

Zelená knihovna

Podle slovníku Online Dictionary of Library and Information Science (ODLIS) je zelená či udržitelná knihovna taková knihovna, která je designovaná k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a k maximalizaci kvality vnitřního prostředí způsoby šetrného výběru umístění, přírodních stavebních materiálů a biologicky rozložitelných produktů, šetření se zdroji (voda, energie, papír) a odpovědného nakládání s odpadem (třídění apod.). Při konstrukci nových a rekonstrukci starších budov knihoven je udržitelnost zaručována certifikáty LEED (Leadership in Energy and Environmental Design – systém hodnocení vyvinutý USGBC, tj. U.S. Green Building Council). [2]

Nejedná se pouze o šetrné budovy, ale zejména o šetrné chování knihoven k životnímu prostředí, rozšiřování fondu o literaturu zaměřenou na environmentální témata, šíření environmentálních informací a zvyšování environmentální gramotnosti v rámci komunity.

Oblasti ekologického provozu nejen knihoven

 • Kancelářské potřeby - používání recyklovaného papír pro reprografické služby, doplňování tonerů namísto nakupování nových apod.[3]
 • Papír a výrobky z papíru - pro archivaci využívání především elektronické formy, oboustranného tisku, znovupoužívání potištěných papírů z jedné strany jako šmírák či jejich umístění do studovny na poznámky apod.[4]
 • Nakládání s odpady - pravidlo 3R (Reduce, Re-use, Recycle): snižování spotřeby (zejména obalů), znovuvyužití materiálů a recyklování odpadů apod.[5]
 • Spotřeba energie - vytápění budovy, využívání úsporných energetických opatření jako izolace budovy, kvalitní okna apod., využívání úsporných žárovek, zhasínání v nepřítomnosti nebo v řidčeji navštěvovaných místnostech, vypínání elektrických přístrojů (například počítačů) v nepřítomnosti apod.[6]
 • Čištění a úklid - využívání ekologicky šetrných prostředků při úklidu či čištění pouze vodou apod.[7]
 • Zařízení interiéru, podlahové krytiny a nátěrové hmoty - využívání obnovitelných zdrojů a rozložitelných jednoduchých materiálů jako dřevo, kov, přírodní kaučuk apod.[8]
 • Hospodaření s vodou - využívání pákových baterií, duálních splachovadel na WC, vlastní ukázněnost apod.[9]
 • Jídlo - občerstvení na poradách, kantýnách či jídelnách: fair trade výrobky, voda z kohoutku namísto vody balené apod.[10]
 • Doprava - v hodnotách na osobu doprava autem mnohem více zatěžuje životní prostředí než veřejná doprava; nejlépe pokud možno jezdit na kole nebo chodit pěšky.[11]

Zapojení American Library Association (ALA)

American Library Association (ALA) již více než dvacet let pracuje na environmentálních řešeních, programech a kampaních, které se soustředí na aktivní kroky ke garanci budoucího udržitelného rozvoje knihoven.
Již v roce 1989 implementovala udržitelnost knihoven jako důležitý bod na svých konferencích.
Pro ilustraci (příklady):

 • rok 1991: na konferenci v Atlantě zazněla témata jako informační gramotnost pro environmentální otázky či environmentální informační zdroje a byl podpořen vznik časopisu Green Library Journal: Environmental Topics in the Information World
 • rok 1997: pro reprografické knihovní služby bylo doporučeno používání papíru, při jehož výrobě se k bělení nevyužívá chlor
 • rok 2001: program Udržitelných knihoven pro budoucnost (Sustaining Libraries for the Future): energetická efektivnost, ekologicky přívětivé budovy a udržitelnost knihoven.[12]

Poznámky

 1. Environmentálně šetrný provoz. VERONICA: Ekologický institut [online]. 4.12.2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.veronica.cz/?id=199
 2. REITZ, Joan M. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO [online]. © 2004-2014 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_s.aspx#sustainablelib
 3. Kancelářské potřeby. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/kancelarske_potreby.html
 4. Papíry a výrobky z něj. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/papir_a_vyrobky_z_nej.html
 5. Odpady. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/odpady.html
 6. STRÝČKOVÁ, Sylvie, Onřej LUKÁŠ a Šárka GACHOVÁ. Zelená knihovna. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 07.12.2014]. Dostupné z: <http://pro.inflow.cz/zelena-knihovna>. ISSN 1804–2406.
 7. Úklid a čištění. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/uklid_a_cisteni.html
 8. STRÝČKOVÁ, Sylvie, Onřej LUKÁŠ a Šárka GACHOVÁ. Zelená knihovna. ProInflow [online]. 19.12.2012 [cit. 07.12.2014]. Dostupné z: <http://pro.inflow.cz/zelena-knihovna>. ISSN 1804–2406.
 9. Tamtéž
 10. Občerstvení. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/obcerstveni.html
 11. Doprava. Zelená knihovna [online]. 2012 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://zelena.knihovna.cz/doprava.html
 12. JANKOWSKA, Maria A. Going beyond Environmental Programs and Green Practices at the American Library Association. Electronic Green Journal [online]. 2011, č. 32 [cit. 2014-12-07]. Dostupné z: http://escholarship.org/uc/item/1zs6k7m2

Použité zdroje

e.html