Záloha

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tatiana Kňazeová

Kľúčové slová: záloha, úplná záloha, diferenčná záloha, inkrementálna záloha, zálohovanie na médiá, zálohovací software

Synonymá: backup, zálohovanie dát, data backup

Súvisiace pojmy:

nadradené - bezpečná práca s informáciami

podradené - ---

 

Čo je záloha

Záloha je výstup procesu zálohovania dát, ktorý je charakterizovaný ako „vytvorenie duplicitnej kópie dát na pamäťové médium z dôvodu zabezpečenia dát proti strate, poškodeniu apod. Vykonáva sa jednoduchých kopírovaním nebo komprimáciou pomocou kompresného programu či použitím zálohovacích rutín. Pri práci v textových a tabuľkových procesoroch je možné použiť automatické zálohovanie rozpracovaného dokumentu pravidelne v určitých časových intervaloch.“ [1]


Prečo zálohovať

Pravidelné zálohovanie dát veľkými firmami je v tejto dobe neodmysliteľné. Pravidelne zálohovať by však mali aj jednotliví užívatelia minimálne dáta ktorých strata by im spôsobila akékoľvek problémy. Dáta sú ohrozené hneď v niekoľkých smeroch:

 • Ohrozenie pochádzajúce od samotného užívateľa, kde hrozí neúmyselné zmazanie dát, ich zmena, alebo rôzne poškodenia spôsobené nesprávnym používaním software alebo hardwaru.
 • Stratu dát môže spôsobiť aj zlyhanie systému spôsobené výpadkom elektrického prúdu, výpadkom operačného systému, zlyhaním HDD, či vplyvom programovej chyby.
 • Existuje riziko vírovej nákazy, sabotáže a krádeže dát.
 • V neposlednej rade riziká vyplývajúce z prírodných podmienok, kde môžu celé prístroje poškodené vplyvom požiaru, povodne alebo úderom blesku.


Typy zálohovania

Úplné zálohovanie (full backup) pozostáva z vytvorenia novej kópie všetkých dát. Je to časovo aj technicky najnáročnejšia metóda a preto sa používa ako základ na ktorý nadväzuje diferenčná a inkrementálna záloha.

Diferenčné zálohovanie (differential backup) sa nazýva taktiež rozdielové zálohovanie, pretože sa zálohujú zmeny vykonané od vytvorenia úplnej zálohy. Je to metóda časovo aj technicky šetrnejšia než vykonávať neustále úplnú zálohu. Pri obnove dát je použitá originálna záloha spolu s poslednou diferenčnou zálohou.

Inkrementálne zálohovanie (Incremental backup) sa taktiež nazýva prírastkové zálohovanie. Ide o najšetrnejšiu metódu, pretože sa ukladajú zmeny vykonané od poslednej inkrementálnej zálohy. Obnova dát prebieha použitím plnej zálohy a chronologicky nadväzujúcich inkrementálnych záloh.


Médiá

 • Optické média ako CD a DVD sú ako zálohovacie média stále veľmi obľúbené. Výhodou je ich nízka cena a dostupnosť. Pri výbere je nutné brať ohľad na kvalitu keďže nízka kvalita môže spôsobiť predčasné poškodenie dát a stratu zálohy. Samotný proces vypaľovania dát na toto médium je rýchly a užívateľsky nenáročný. Takéto médium je nutné správne skladovať a pravidelne obnovovať. Obdobný proces je možné aplikovať aj na BlueRay a HD-DVD.
 • Pevné disky (HDD), interné alebo externé, ponúkajú výborný pomer ceny, kapacity a bezpečnosti. V súčasnosti je možné zakúpiť HDD s kapacitou niekoľko TB (1TB = 1000 GB). Výhodou je, že takúto zálohu má užívateľ vo vlastných rukách a uskladňuje ho sám, takže je eliminovaný pocit neistoty z uskladnenia dát v internetovom úložišti.
 • NAS (Network Attached Storage) je sieťové úložište dát, ktoré si užívateľ sám zapojí do siete a nakonfiguruje. Má formu pevného disku a komunikuje na báze TCI/IP protokolu. Ide o ideálny spôsob uchovávania dát v lokálnej alebo bezdrôtovej sieti. [2]
 • Flash pamäti a pamäťové karty nie sú vhodné pre dlhodobú úschovu dát. Sú jednoducho poškoditeľné, ich strata je častá a majú obmedzený počet zápisov čiže sa opotrebujú.
 • FTP (File Transfer Protocol) server už v súčasnosti nie je veľmi používaný na zálohovanie dát, avšak táto možnosť stále existuje. V takomto prípade je vhodný pre použitie väčšej skupiny ľudí.
 • On-line zálohovanie je služba poskytovaná treťou stranou, ktorá vlastní server a prenajíma užívateľom využívanie jeho kapacity. Zákazník odošle dáta zo svojho PC na server a má možnosť si ich kedykoľvek stiahnuť. Na trhu je veľké množstvo firiem ponúkajúcich takéto služby a ich počet stále rastie.

 Odporúča sa kombinovať aspoň 2 druhy zálohovacích médií. Napríklad zálohovať na pevný disk a súčasne využívať zálohovacie služby on-line.

Software

Zálohovací software je počítačový program, ktorý zjednodušuje užívateľovi proces zálohovania. Na trhu je mnoho druhov, medzi najpoužívanejšie patrí napríklad Cobian Backup, Backup4all, RarBackup, Comodo Backup alebo Mozy Remote Backup. [3] Pri výbere toho pravého backup softwaru je možné sa spoliehať na hodnotenie odborníkov, benchmarking. [4]


Poznámky

 1. BALVÍNOVÁ, Alena. Zálohování dat. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000280&local_base=KTD.
 2. Zálohování dat. In: SWMAG.CZ: softwarový magazín [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://www.swmag.cz/150/zalohovani-dat/
 3. Ako efektívne zálohovať dáta?. In: SoftMania.sk [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://softmania.sk/magazin/programy-na-zalohu-dat
 4. 2013 Best Data Backup Software Reviews and Comparisons. In: TopTenREVIWS.com [online]. [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: http://data-backup-software-review.toptenreviews.com/


Použitá literatúra