Základní znalosti virtuálního knihovníka

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


Základní znalosti virtuálního knihovníka

Objekty a jejich správa je jedna z důležitých dovedností virtuálního knihovníka. Následující teorie je demonstrována na praktických příkladech. Jedná se o postavení jednoduchého objektu (informační tabule), který splňuje jistá kritéria. Nad informační tabulí bude uveden název/funkce - floating text objektu. Po kliknutí na tabuli bude avataru nabídnut informační notecard a přiložený landmark.

Linden Scripting Language (LSL)

Pro programování příkazů, které má objekt splňovat je nutné ovládat základy LSL. Pro naše účely postačí pouze uvézt příslušné skripty, které jsou přidány do záložky content objektu. Více informací o LSL naleznete v oficiální Second life wikipedii.

Stavba objektu (informační tabule)

Po kliknutí na zemi a stisknutí Create se otevře okno, ve kterém je nutné zvolit základní prim (krychle, koule, kužel, apod.). Tento následně tvarujete pomocí záložky Object (Position, Size, Rotation). Texturu definujeme v záložce Texture. Pro spojení všech vytvořených primů do jednoho objektu je nutné všechny označit (Shift+pravé tlačítko myši) a linkovat (Ctrl+l).

Názornou ukázku naleznete ve video tutoriálu.

Floating text nad informační tabulí

Tento skript vytvoříme v inventáři – klikneme na Create → New Script. Po pojmenování nového skriptu vymažeme přednastavený a vložíme náš požadovaný skript, který nad objektem vytvoří text.

Floating text skript


default
{
  state_entry()
  {
    llSetText("Odkaz na RKK",<0.0,1.0,1.0>, 1.0);
  }
}


Názornou ukázku naleznete ve video tutoriálu.


Notecard

Nejdříve je nutné příslušný notecard vytvořit. Po otevření inventáře stiskneme Create → New Note. Po otevření nové notecard je možné vepsat text, přidat lendmark atd. Abychom však k objektu námi vztvořený notecard přidali, je třeba vytvořit a přidat do contentu objektu také skript Notecard Giver.

Notecard giver skript


default
{
  touch_start(integer total_number)
  {
      llGiveInventory(llDetectedKey(0), llGetInventoryName(INVENTORY_NOTECARD, 0));
  }
}

Názornou ukázku naleznete ve video tutoriálu.


--Tomáš Bouda 15. 6. 2009, 21:14 (UTC)

Literatura a odkazy

--Tomáš Bouda 15. 6. 2009, 20:59 (UTC)


RTENOTITLE