Workoholismus: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (6 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:04

Autor: Miroslav Kršek

Klíčová slova: Workoholismus, workoholik, závislost, onemocnění

Synonyma: Závislost na práci

Související pojmy:

nadřazené - závislost, nemoc
podřazené - workoholik

Definice

Pojem workoholismus bychom mohli definovat jako „specifický přístup k pracovní činnosti, který se odráží v myšlení, emocích a chování člověka.“ [1] Do češtiny bychom ho mohli přeložit jako závislost na práci.

Charakteristika

Jedná se o druh onemocnění, které má podobné rysy jako ostatní druhy závislostí (například alkoholismus). Od tohoto slova byl tento pojem také odvozen. Můžeme ho definovat podle určitého chování a nahlížet na něj negativně nebo pozitivně (výborný pracovník, který chce překračovat své pracovní limity). Většinou se ale na workoholika díváme jako na člověka, který má problém. Mezi příznaky patří:

 • Problémy s identitou – nadměrné ztotožňování s prací
 • Nepružné myšlení – nestálé přemýšlení o práci
 • Nepohoda – člověk nemůže pracovat = dostaví se abstinenční příznaky)
 • Stupňování problému – zhoršování závislosti
 • Popírání problému – pracuje přece každý – jde o to jakým způsobem

Workoholiky se nejčastěji stávají mladí ambiciózní muži, kteří práci stavějí za každé situace na první místo. Podobně jako u ostatních závislostí se i zde objevují abstinenční příznaky (například při dovolené nebo pracovní neschopnosti):

 • Nespavost
 • Nervozita
 • Nechuť k jídlu
 • Náladovost
 • Třes rukou
 • Podrážděnost
 • Deprese

Jedná se tedy o závažné onemocnění. Postižená osoba ztrácí zájem o své okolí a rozpadá se jí rodinný život, protože o něj neprojevuje zájem. Práci nedokáže vyhradit určitý časový úsek, a často kvůli neustálé myšlence na ní dochází k poruchám spánku. Oproti jiným závislostem je workoholismus zákeřnější, protože práce je běžnou součástí života člověka. Závislý jednice tak každodenně přichází do kontaktu se svojí drogou.

Rozlišení

Jak rozlišit kdo workoholik je a kdo ne, může být někdy složité. Za workoholika nemůžeme považovat starostlivého manžela, který se snaží postarat o svojí rodinu, tak pracuje současně ve více zaměstnáních. Problém nastává, když motivací k dalšímu zaměstnání nebo zvýšení pracovního tempa pramení z potřeby práce samotné.

Druhy workoholismu

Měli bychom si uvědomit, „že závislost na práci může mít různé podoby, které vyžadují různé formy pomoci.“ [2] Můžeme rozlišit dvě skupiny workoholiků, podle toho, kdo typologii zpracoval. Jednotlivé tipy se mezi sebou prolínají.

Typologie podle S.Poppelreutera:

 • Velikáš – tomuto typu člověka jde hlavně o uznání, obdiv a velikost
 • Dobrák – jeho cílem je být nejužitečnější a nejoblíbenější
 • Pedant – preferuje pravidla, předpisy a disciplínu. Nechce přijímat žádné inovace
 • Rozpolcenec – chce mít těsné vztahy s ostatními lidmi, ale bojí se je navazovat. Raději preferuje práci.
 • Startér – nesnáší nudu a zahálku, proto vymýšlí stalé novou (často zbytečnou) práci
 • Šprt – předpokládá, že neúspěchu se lze vyhnout zvýšením pracovního nasazení

Typologie podle Robinsona:

 • Urputný typ – pracuje vždy a za všech okolností, nezná odpočinek ani zábavu
 • Záchvatový typ – podobné jako závislost na alkoholu typu gama (závislý na alkoholu nepije alkohol vůbec, pak pije několik dní v tahu)
 • Příliš aktivní typ s poruchami pozornosti - téměř shodný jako startér v předchozí typologii
 • Vychutnávač – přehnaně lpí na maličkostech
 • Opečovávač – jedná se o stejný typ jako Dobrák v předchozí typologii

Prevence

Práci je potřeba vyhradit vždy jen určitý čas, dostatečně relaxovat a udržovat zdravé vztahy se svým okolím. Často to ale znamená úplnou změnu životních hodnot a to je velmi složité. Je proto potřeba vyhledat pomoc odborníka.

Poznámky

 1. SOUČKOVÁ, Marie. Osobnostní rysy a workoholismus [online]. Masarykova univerzita, 2011. 103 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra psychologie. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/325986/fss_b/Bakalarska_prace.pdf>.
 2. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. 4. vyd. Praha: Portál, 2011. 173 s. ISBN 978-80-7367-908-8.

Použitá literatura

 1. SOUČKOVÁ, Marie. Osobnostní rysy a workoholismus [online]. Masarykova univerzita, 2011. 103 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra psychologie. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/325986/fss_b/Bakalarska_prace.pdf>.
 2. NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost. 4. vyd. Praha: Portál, 2011. 173 s. ISBN 978-80-7367-908-8.