Workflow: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: '''Autor:''' Dagmar Šiková '''Klíčová slova:''' automatizace, podnikový proces '''Synonyma:''' automatizovaný podnikový proces, podnikový informační systém '...)
 
m (1 revizi: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:04

Autor: Dagmar Šiková

Klíčová slova: automatizace, podnikový proces

Synonyma: automatizovaný podnikový proces, podnikový informační systém

Související pojmy:

nadřazené – management, podnikové řízení,
podřazené – proces, tok informací, management workflow system


Definice

Termín workflow se v současnosti používá v mnoha odlišných významech. Může znamenat jak samotný proces složený z mnoha na sebe navazujících kroků, stejně tak počítačový software, který zajišťuje jeho běh. Workflow Management Coalition, která se pokouší o sjednocení terminologie v této oblasti, definovala pojem workflow následovně: „Worflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během něhož jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány podle procedurálních pravidel od jednoho účastníka k dalšímu tak, aby proces dále pokračoval“.“.[1]

Středem pozornosti je samotný proces – jak práce postupuje, nikoli tok informací. Workflow může být organizováno manuálně, v praxi je ale častěji řízeno za použití počítačové podpory.

Workflow proces má celkem 4 fáze:

 • přípravnou
 • realizační
 • sledovací
 • vyhodnocovací


Přínosy Workflow

 • efektivnější řízení
 • nižší náklady
 • zkrácení životního cyklu procesů
 • zrychlení realizace
 • lepší servis pro zákazníka
 • zprůhledňuje existující podnikové procesy


Workflow Management System

Nedílnou součástí workflow jsou počítačové systémy, které zajišťují jeho automatizaci. Označují se jako Workflow management systém. Workflow Management Coalition je vymezuje následujícím způsobem: „Systém řízení workflow definuje, vytváří a řídí průběh procesů při využití softwaru, který běží na jednom nebo více workflow strojích a který je schopen interpretovat definici procesu, komunikovat s účastníky procesu a, pokud je to potřeba, využívat IT nástroje a aplikace“.[1]

Workflow systém je tvořen 4 složkami:

 1. Úlohy – různé aktivity, které je potřeba splnit pro dosažení podnikových cílů
 2. Lidé – jednotlivé úkoly jsou vždy vykonávány konkrétními zaměstnanci, kterým byly přiřazeny role (práva) pro tuto činnost
 3. Nástroje – to jsou například podnikové aplikace (síťově orientované nebo klient/serverové personální systémy) nebo osobní nástroje tvůrčí práce (např. tabulkové procesory, textové editory)
 4. Údaje – rozlišujeme věcné údaje a údaje vztahující se k danému procesu. Patří sem databázová data, dokumenty vytvořené systémem, textovým editorem nebo tabulkovým procesorem, zprávy obsahující obrázky nebo hlasové zprávy.


Dělení workflow systémů

Workflow systémy se dále dělí podle řady kritérií a hledisek na velké množství typů a podskupin.

Podle charakteru procesů

 • Produkční – podporuje hlavní podnikové procesy. Výskyt procesů je velmi častý a procesy jsou dobře strukturovatelné
 • Administrativní – je určeno k vyřizování běžné každodenní agendy. Procesy se často opakují, bývají jednoduché, často vázány na standardizované formuláře a dokumenty.
 • Kolaborativní – podporuje především týmovou spolupráci. Typická je existence „dokumentu“, pomocí kterého si účastníci procesu vyměňují dosavadní poznatky a který se stane výsledkem jejich práce. Typická je dynamičnost těchto procesů.
 • Systémy ad hoc – jsou to procesy, jejichž průběh není předem nikde popsán, jejich vznik je náhodný. Procesy proto nemohou být standardizované, obvykle jsou jedinečné a typické je, že mnohdy jsou definovány až v době jejich vzniku.


Podle technologické infrastruktury

 • produkty založené na elektronické poště
 • produkty založené na dokumentech
 • Produkty založené na webu
 • produkty založené na procesech


Podle orientace procesů

 • procesy orientované na lidi (people-centric)
 • procesy orientované na sebe (process-centric)


Poznámky

 1. 1,0 1,1 Workflow Management Coalition. Workflow Management Coalition Terminology & Glossary.[online]. 1999 [cit. 2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-1011_term_glossary_v3.pdf>. (překlad autorka)

Použitá literatura

Workflow Management Coalition. Workflow Management Coalition Terminology & Glossary.[online]. 1999 [cit. 2011-05-04]. Dostupné z WWW: <http://www.wfmc.org/standards/docs/TC-1011_term_glossary_v3.pdf>. (překlad autorka)
CARDA, Antonín; KUNSTOVÁ, Renata. Workflow: nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: Grada, 2003. 155 s. ISBN 8024706660
WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 253 s. ISBN 8024704498.