Wink

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Vytvořil: Jan Zikuška

Datum: 1.4.2009

Adresa recenzovaného programu: Wink - homepage

Aktuální verze: 2.0


Základní informace o programu

Volně šířený pro komerční i osobní využití pod licencí freeware. V současnosti dostupný ve verzi 2.0 pro Windows a ve verzi 1.5 pro Linux. Podporuje práci v 15 jazycích, mezi kterými nechybí angličtina, francouzština, španělština, ruština nebo čínština (některé jsou však v poslední verzi nefunkční).


Program dokáže zachycovat snímky z obrazovky PC (po jednotlivých snímcích nebo dynamicky), ale jako vstupní formáty lze využít i tradiční obrazové formáty (png, jpg, gif, bmp). Zvládá práci se zvukem, který je možno zaznamenat pomocí mikrofonu přímo v programu nebo lze importovat ve formátu mp3 (wav). Výsledný projekt lze exportovat do formátu Macromedia Flash (swf), spustitelný soubor (exe) nebo PDF, HTML a PS. V případě formátu PDF se jedná o verzi 1.2.

K čemu můžeme využít

Program lze využít pro tvorbu multimediální animovaných prezentací vytvořených především na základě zaznanání aktivity vykonávané na PC. Ideální je využít jej k tvorbě simulace práce ve zvoleném softwaru. Efektivně jej tedy lze využít na tvorbu výukových animací, simulací, návodů, manuálů, tutoriálů a jakémukoliv jinému materiálu, ve kterém potřebujete názorně demonstrovat konkrétní činnost práce na PC.

Jak to funguje


--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> 


Základem každého projektu je záznam činnosti (např. simulace aktivity v programu), pro které potřebujete ve dvou krocích provést základní nastavení.

 • -> zvolit zda bude zaznámenáván i zvuk
 • -> nastavit oblast na monitoru, která bude "zachycena"
 • -> určit počet zaznamenaných snímků za vteřinu
 • -> zvolit formu zachycení záznamu (krok 2)


Forma zachycení (krok 2) je styl na jehož základě bude Vaše činnost zaznamenávána. Na výběr jsou tři možnosti a každá má své výhody a nevýhody a vždy je třeba zvážit, která je pro nově vznikající materiál nejvhodnější (rozdíl je především v počtu zaznamenaných snímků a tím pádem ve výsledné velikosti.

 • To take a screen snapshot - Uživatel sám definuje okamžik kdy se zaznamená snímek z obrazovky
 • To start/stop timed captures - Program konstatně zaznamenává činnost na obrazovce (v předem stanoveném počtu frame/sekunda)
 • To start/stop input-driven - Program zaznemená činnost na obrazovce v okamžiku klinutí myší nebo použití klávesniceV okamžiku, kdy ukončíme záznam činnosti (tlačítkem Finish v kroku2), převede se záznam v podobě jednotlivých framů do samotného programu, kde s ním můžeme dále pracovat. Tyto jednotlivé framy naleznete na časové ose (5). Okno samotného programů se skládá z několika oblastí:

 1. Panel nástrojů - standardní panel nástrojů, který má základní funkce jako jsou založení, otevření nebo uložení projektu. Dále operace jako kopírovat, vložit nebo odstranit a panel pro pohyb mezi jednotlivými snímky (framy). Důležité zde jsou příkazy Render (pro exportování) a View Output (zobrazí výsledek).
 2. Přidání komponent do projektu - na jednotlivé snímky (framy) můžete vkládat další komponenty, které doplní a rozšíří výsledný efekt. Jedná se především o dodatečné přidání zvuku, obrázku, předvoleného tvaru (rámeček, ovál nebo si vytvoříte vlastní), textového komentáře nebo přechodových tlačítek (na další, předchozí nebo vybraný snímek)
 3. Práce s komponenty projektu - zde můžete především přesně určit polohu vložené komponenty a především jejich pořadí ve vrstvách.
 4. Společná nastavení - změna pozadí a názvu celého projektu.
 5. Časová osa - místo kde se můžete pohybovat v rámci celého projektu po jednotlivých snímcích a také metodou drag&drop měnit jejich pořadí.
 6. Pracovní plocha - zde přímo vidíte zaznamenaný projekt a místo kde probíhají veškeré úpravy.


Celou činnost práce v programu lze jednoduše shrnout do tří kroků : ZAZNAMENEJ -> UPRAV -> EXPORTUJ.

Ukázka vytvořená pomocí Winku

Animace krátké práce ve Wordu

Srovnání s komerčním nástrojem

Komerční alternativou k tomuto programu je bezpochyby v dnešní době nejpoužívanější nástroj Adobe Captivate (dříve RoboDemo). Tento komerční program doznal v posledních letech několika výrazných změn, které mimo jiné potvrzují nejen rychlý rozvoj, ale i význam e-learningu jakžto výukové metody.

Adobe Capitvate je v současnosti (červen 2009) nabízen již ve verzi 4.0 a jeho hlavní nevýhodou oproti freewarově šířeném Winku je především cena. Standardní verze Capitvate stojí kolem 20000,- bez DPH, což z něj činí pro širokou veřejnost nástroj téměř nedostupný. Vzhledem k tomu, že cenová politka firmy Adobe je nakloněna využití jejich produktů ve školství, lze získat pro zástupce z řad např. akademických knihoven tento produkt za výrazně levnějších podmínek – okolo 7500 bez DPH. Tato cena (EDU licence) je již přijatelným řešením i pro relativně malé knihovny. Některé vysoké školy navíc mají domluvené „velkoodběratelské“ výhody a cena programu poté klesá až na polovinu EDU licence.

Výhodou v případě komerčního softwaru je zajištění jeho dalšího rozvoje a průběžné aktualizace. I tyto přechody na vyšší verzi jsou zpoplatněny, ale uživateli nabídnou další možnosti, nástroje nebo šablony. Ve srovnání s Winkem má v tomto směru bezpochyby komerční nástroj značnou výhodu.

Po uživatelské stránce je bezpochyby komerční nástroj propracovanější a s využitím relativně menšího času než při práci s Winkem lze dosáhnout profesionálnějších a kvalitnějších výsledků. Efektivnější je v Captivate především práce s časovou osou a podpora standardů jako je např. SCORM (ve Winku chybí). Výraznou devízou u komerčního programu je také možnost jednoduché implementace kvízů a testů přímo do tvořených materiálů. Výhod Capitvate je daleko více a pro někoho může být jednou z nich i dostupnost programu (u starších verzí) v češtině.

I přes jednoznačné kvality, kterými freewarový Wink disponuje, lze celkově konstatovat, že dnes svému konkurenčnímu komerčnímu kolegovi stěží „šlape na paty“. Tato skutečnost však samotný Wink nijak nedegraduje a stále zůstává pro spoustu uživatelů jako velice užitečná a efektivní alternativa.

Hodnocení

Výhody/nevýhody
+ cena         - omezený rozvoj
+ jednoduché a intuitivní ovládání         - není v češtině (je to opravdu nevýhoda?)
+ předpřipravené grafické smyboly         - omezené množství funkcí
+ podpora i jiných formátů než swf (pdf, ps)         - nelze vytvořit inetraktivní simulaci
+ podpora audia


Přínos
Bezpochyby užitečný program, který nalezne uplatnění pro široké spektrum uživatelů. Lze jej využít jak pro osobní tak i firemní potřeby a především díky jednoduchému principu a stylu užívání programu lze vytvořit jednoduchou animaci v průběhu několika málo minut.
Přínosem pro knihovny je především jeho cena, kdy s nulovými náklady lze vytvářet jednoduché materiály využitelné nejen při vzdělávání uživatelů, ale také knihovníků samotných.


Navigace
Prostředí programu je jednoduché a přehledné, i když po estetické stránce by mohlo být graficky lépe ztvárněno. V pravé spodní části okna se nachází prázdné místo, které není nikdy využito a mohlo by být zrušeno v prospěch časové osy – ta by poté byla na šířku celého okna.
Na časové ose (ve spodní části obrazovky) se nachází náhledy jednotlivých framů, ale vzhledem k tomu, že jsou relativně malé, lze na nich těžko rozeznat jejich obsah. V tomto směru by časová osa mohl doznat mírných změn.
V pravé části programu se nachází pracovní panel, s jehož pomocí můžeme upravovat zaznamenanou činnost. Všechny potřebné funkce jsou na tomto panelu vidět pomocí ikonek, takže není třeba procházet rozbalovací menu.
Samotná plocha pro zobrazení jednotlivých framů je velikostně dáno na „pevno“ a nelze s ním dále manipulovat. Chybí také možnost přiblížit si pracovní plochu (lupa), která je v tomto programu ovšem minimálně využitelná.

Shrnutí

Jednoduchý a volně dostupný program pro každého, kdo chce vytvořit jednoduchý (ale i přesto atraktivní) manuál, návod nebo simulaci práce v počítačovém programu. V poměru cena/kvalita jej lze označit jako kvalitní produkt a bezpochyb může být vítanou alternativou ke komerčnímu nástroji. Pokud nemáte přehnané požadavky, určitě lze program doporučit. Možnostmi, které nabízí, nalezne uplatnění i v oblasti knihovnicko - vzdělávacích aktivit.

Reference


Jan Zikuška - 145847 5. 4. 2009, 21:12 (UTC)
Zpět na hlavní stránku předmětu: Referencni-sluzby