Wikipedia: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(založení)
 
m (1 revizi: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:04

Autor: Michal Klajban

Klíčová slova: encyklopedie, internetová encyklopedie, wiki

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - encyklopedie, internetová encyklopedie, wiki, web 2.0, kolektivní tvorba
podřazené - ---

Základní charakteristika

Wikipedie (v orig. Wikipedia) je „mezinárodní projekt internetové encyklopedie založené na principu tzv. wiki – stránek, jejichž obsah může upravovat libovolný internetový uživatel.“[1] Na principu wiki však nefunguje pouze Wikipedie, ale i celá řada dalších internetových stránek a projektů;[2] Wikipedie je dnes už klasický příklad webu 2.0. Wikipedie existuje ve více než 280 jazykových verzích (označovány též jako mutace) a celkový počet všech článků přesahuje 18 milionů. Největší co do počtu článků je Wikipedie anglická, na druhém místě je německá a na třetím francouzská. Česká Wikipedie s počtem článků přesahujícím 190 tisíc má stabilní pozici na konci první dvacítky.[3] Wikipedie běží na softwaru MediaWiki, její obsah je možno šířit pod svobodnou licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported.

Historie

Anglická (tedy „původní“) Wikipedie vznikla v lednu roce 2001 transformací projektu Nupedia. Za zakladatele Wikipedie jsou považováni Jimmy Wales a Larry Sanger.[4] Anglická Wikipedie z počátku rostla jen pomalu, prudký nárůst nastal v roce 2004 a v letech následujících.[5] V roce 2002, tedy rok po vzniku anglické Wikipedie, vznikla i česká verze Wikipedie.[6] I v české Wikipedii byl nárůst článků z počátku jen postupný a teprve po několika letech nastal prudký nárůst. K počátku roku 2011 se počet „velmi aktivních editorů“ (tzn. editorů, kteří udělají více než 100 editací měsíčně) pohybuje kolem jedné stovky[7] zatímco v anglické verzi Wikipedie se počet „velmi aktivních editorů“ pohybuje kolem 4000.[8] V české Wikipedii přibývá zhruba 80 článků denně,[7] na Wikipedii anglické denně přibývá 1000 článků i více.[8]

Organizace

Chod Wikipedie a jejích sesterských projektů (Wikimedia Commons, Wikislovník, Wikizdroje apod.) po technické i finanční stránce zajišťuje americká nezisková organizace Wikimedia Foundation. Finanční nároky projektů nadace jsou přitom rok od roku vyšší – zatímco v roce 2007 bylo cílem kampaně získat 1,5 milionů USD, v roce 2010 to už bylo 16 milionů USD.[9] Tyto prostředky nadace získává prostřednictvím grantů a dobrovolných dárců z celého světa.

V českém prostředí od roku 2009 působí občanské sdružení Wikipedia Česká republika, které sdružuje přispěvatele Wikipedie či další zájemce o otevřenou tvorbu. Díky grantům Wikimedia Foundation a sponzorům sdružení pořádá různé akce, jejichž cílem je podpora tvorby otevřeného obsahu zejména v České republice.[10]

Důvěryhodnost

Skutečnost, že se na tvorbě Wikipedie může podílet de facto kdokoliv, vede ke kritikám Wikipedie coby spolehlivého informačního zdroje. Je nutné si uvědomit, že Wikipedie není odborný zdroj a ani se jím nesnaží být.[11] Wikipedie je všeobecná encyklopedie a jak se ukazuje, i odborníci ji používají pro jakýsi rychlý přehled o tématu.[12]

Ty největší Wikipedie jako je anglická a německá už byly podrobovány celé řadě kvalitativních analýz, během kterých byly srovnávány s tištěnými encyklopediemi. Většinou z těchto analýz vyšly Wikipedie lépe, případně se přiblížily kvalitě tištěných publikací. Česká Wikipedie zatím kvalitativní analýze podrobena nebyla. Pro informační vědu jistě zajímavým počinem proto je studie Lucie Sakastrové, která se pokusila o kvantitativní zhodnocení kvality článků na Wikipedii týkajících se informační vědy.[13]

Poznámky

 1. KADLEC, Petr. Wikipedie – otevřená encyklopedie. INFORUM 2006: 12. konference o profesionálních informačních zdrojích. 2006 [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Kadlec_Petr.pdf>. S. 1.
 2. WAGNER, Jan. Wiki v éře Web 2.0. Lupa.cz [online]. 18. 3. 2008, h, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/wiki-v-ere-web-2-0/>.
 3. List of Wikipedias. In Wikimedia : Meta-wiki. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 7. dubna 2004, poslední úprava 23. března 2011 [cit. 2011-03-29]. Dostupné z WWW: <http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias>.
 4. WRITER, Staff. Everyone's Encyclopedia : Wiki technology allows anyone to write, edit reference articles. San Diego News [online]. 06. 12. 2004 [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20041206/news_mz1b6encyclo.html>.
 5. AYERS, Phoebe ; MATTHEWS, Charles; YATES, Ben. How Wikipedia Works. San Francisco : No Starch Press, 2008. S. 4.
 6. VŠETEČKA, Roman. Wikipedie slaví 10 let. Česká verze vznikla díky esperantu. Technet.cz [online]. 18. 1. 2011 [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://technet.idnes.cz/wikipedie-slavi-10-let-ceska-verze-vznikla-diky-esperantu-pef-/sw_internet.asp?c=A110117_224507_sw_internet_vse>.
 7. 7,0 7,1 Wikistats: Wikimedia Statistics [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. Statistiky Wikipedie. Dostupné z WWW: <http://stats.wikimedia.org/CS/TablesWikipediaCS.htm>.
 8. 8,0 8,1 Wikistats: Wikimedia Statistics [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. Statistiky Wikipedie. Dostupné z WWW: <http://stats.wikimedia.org/CS/TablesWikipediaEN.htm>.
 9. KLAJBAN, Michal. Wikimedia Foundation a její projekty. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2011, 21, 3, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/664.html>.
 10. Wikimedia Česká republika [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. Dostupné z WWW: <http://www.wikimedia.cz/>.
 11. KADLEC, Petr. Wikipedie – otevřená encyklopedie. INFORUM 2006: 12. konference o profesionálních informačních zdrojích. 2006 [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Kadlec_Petr.pdf>. S. 3.
 12. Používáte Wikipedii? Muni.cz. 2011, 7, 2, s. 4.
 13. SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, 15, 3, [cit. 2011-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/mereni-a-hodnoceni-kvality-obsahu-modernich-kolektivne-tvorenych-encyklopedickych-del>.