Wikimedia Foundation

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Strategický plán

Autor: Václav Ovčačík

Klíčová slova: wikipedia, nezisková organizace

Synonyma: Wikimedia

Související pojmy:

nadřazené – ---
podřazené – Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikiverzita


Charakteristika

Wikimedia Foundation Inc. je nezisková organizace a nadace, spravující projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikizprávy a Wikiverzita. Byla založena 20. června 2003 zakladatelem Wikipedie Jimmy Walesem.

Cílem nadace je podpora růstu, vývoje a distribuce mnohajazyčného obsahu bez jakýchkoli poplatků prostřednictvím wiki projektů. Wikimedia Foundation provozuje jedny z největších kolaborativně upravovaných referenčních projektů na světě včetně Wikipedie. Podporuje a zapojuje lidi z celého světa do procesu získávání a zdokonalování vědeckých poznatků a jejich efektivnímu globálnímu šíření.

Vize Wikimedia Foundation je formulována takto: Představte si svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Právě takový svět budujeme.

Strategický plán Wikimedia Foundation

Strategické priority:

 • Stabilizovat infrastrukturu
 • Zvýšit účast
 • Zlepšit kvalitu
 • Zvětšit dosah
 • Povzbudit inovace


Cíle Wikimedia Foundation pro rok 2015:

 • Zvýšit počet obsloužených zákazníků na 1 miliardu
 • Zvýšit nabízený počet článků na Wikipedii na 50 milionů
 • Zajistit vysokou kvalitu informací zvýšením procenta vysoce nebo velmi vysoce kvalitních materiálů o 25 procent
 • Povzbudit čtenáře, aby se stal přispěvatelem zvýšením počtu editorů, kteří udělali alespoň 5 úprav za měsíc na 200,000
 • Podporovat zdravou rozmanitost editorské komunity zdvojnásobením procenta ženských editorů na 25 procent a zvýšením procenta editorů globálního Jihu na 37 procent

Wikiprojekty

 • Wikipedia - mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným obsahem (momentálně obsahuje přes 20 milionů článků ve 285 jazycích), na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa[1]
 • Wikimedia Commons - uložiště volných fotografií, videa, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu, který je přístupný ze všech projektů Wikimedia Foundation (přes 12 milionů souborů) [2]
 • Wikizprávy - projekt zpravodajského serveru na bázi wiki otevřeném civilním přispěvovatelům[3]
 • Wikizdroje - projekt uchovávající a překládající volně dostupné dokumenty[4]
 • Wikicitáty - sbírka citátů a přísloví rozdělená několika způsoby[5]
 • Wikiknihy - kolekce volně šiřitelných učebnic a učebních materiálů[6]
 • Wikislovník - svobodný wiki mnohojazyčný slovník ve všech a o všech jazycích s definicemi, výslovností, překlady, etymologií a dalšími slovníkovými sekcemi[7]
 • Wikiverzita - volně dostupné e-learningové vzdělávání formou výukových jednotek, které mohou nabývat podobu projektů, kurzů, hodin apod.[8]
 • Wikidruhy - svobodný adresář a rozcestník života[9]

Pobočky

Pobočky doplňují mezinárodní činnost nadace Wikimedia. Místní nezávislé pobočky vznikající v různých zemích a úzce spolupracují s Wikimedia Foundation lokálně podporují její cíle – především podporu projektů nadace a tvorby svobodného obsahu. V současné době je založeno 27 místních poboček (Argentina, Austrálie, Brazílie, Česká republika, Čínská republika, Dánsko, Filipíny, Francie, Hongkong, Indonésie, Itálie, Izrael, Maďarsko, Makedonie, Německo, New York, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Spojené království, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina).

Použité zdroje

 1. Wikipedie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
 2. Wikimedia Commons. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: Wikipedie. In: <i>Wikipedia: the free encyclopedia</i> [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
 3. Wikizprávy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikizpr%C3%A1vy
 4. Wikizdroje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikizdroje
 5. Wikicitáty. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikicit%C3%A1ty
 6. Wikiknihy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikiknihy
 7. Wikislovník. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikislovn%C3%ADk
 8. Wikiverzita. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikiverzita
 9. Wikidruhy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-13]. Dostupné z: http://species.wikimedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana