WikiSkripta

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
Logo WikiSkript

Autor: Kateřina Kopecká

Klíčová slova: wiki, učební materiály, skripta, lékařství

Synonyma: WikiLectures

Související pojmy:

nadřazené - wiki, lékařská fakulta
podřazené - článek, heslo


Co jsou WikiSkripta

Úvodní strana WikiSkript (25. 10. 2012)

WikiSkripta jsou wiki projekt českých a slovenských lékařských fakult pro kooperativní tvorbu a sdílení medicínských výukových materiálů.[1] Nachází se na adrese http://www.wikiskripta.eu a jsou určena studentům a vyučujícím všeobecného a zubního lékařství a dalších oborů. Hlavní přínosy WikiSkript jsou jednoduchá tvorba učebních materiálů a jejich snadná aktualizace, inspirace a spolupráce. WikiSkripta mají přiděleno ISSN 1804-6517. Publikace článku ve WikiSkriptech proto může být součástí publikačních aktivit autora.[1]

Jednotlivé články ve WikiSkriptech se podobají kapitolám a měly by být tvořeny tak, aby mohly být případně použity ve výuce. Formou se nejedná přímo o encyklopedii, ale spíše o učebnici či skripta.[2] Opravovat drobné chyby v textu lze i bez přihlášení, pro větší editace článků je vhodné se zaregistrovat. Uživatelé se mohou stát členem wikitýmu a pomáhat s redakcí a tvorbou WikiSkript.[3]

Vznik WikiSkript[4]

Časová osa vývoje WikiSkript

WikiSkripta vznikla v roce 2008 po dlouhém hledání způsobu, jak sdílet lékařské výukové materiály[5]. Po roce 2005 řešila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy problémy s aktualizací velkého množství e-learningových materiálů. Původní myšlenka, jak sdílet výukové materiály, byla pomocí tzv. znovupoužitelných výukových objektů (Reusable Learning Objects), kdy by byly vytvořeny části textů (objekty), ty následně popsány metadaty a uloženy do digitálních repozitářů. Tím by bylo umožněno jejich efektivní vyhledávání a nové začlenění. To se však ukázalo jako velmi pracné a neefektivní.

Roku 2008 tedy vznikla WikiSkripta založená na platformě MediaWiki.[4] V listopadu 2009 byla WikiSkripta otevřena ostatním lékařským fakultám v České republice a Slovenské republice a stala se společným projektem sítě lékařských fakult MEFANET, určeném pro sdílení výukových materiálů napříč fakultami.[6]

Články

Počet článků na WikiSkriptech - graf

Články jsou na WikiSkripta podobně jako na Wikipedii vkládány pomocí jednoduchého značkovacího jazyka. Týkají se především témat probíraných v sylabu českých a slovenských lékařských fakult.[4] Počet článků roste, protože je mohou vkládat a upravovat i studenti. Celkový počet článků již přesáhl 6500 (listopad 2012).

Texty jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko.[7] Obrázky jsou nahrávány z Wikimedia Commons nebo může uživatel vložit vlastní obrázek, ke kterému vlastní autorská práva, případně požádat grafika WikiSkript o vytvoření obrázku podle učebnice nebo vlastního schématu.[8]

Anglická verze: WikiLectures

Anglická verze projektu http://www.wikilectures.eu byla spuštěna koncem roku 2008. Nedostatkem byl malý počet anglicky mluvících redaktorů na kontrolu článků a udržování pořádku. Články byly nevyrovnané kvality, stránky tedy byly začátkem roku 2011 zastaveny. V květnu 2011 byly znovu spuštěny s novou redakcí.[4]

Organizace WikiSkript[9]

Schéma organizace WikiSkript

Údržbu WikiSkript zajišťuje wikitým složený z redaktorů, správců, pracovníků technické podpory a členů vedení fakulty a e-learningové komise. Redakci WikiSkript vede MUDr. Martin Vejražka, PhD., jeho zástupcem je MUDr. Antonín Šípek. Redakce je rozdělena do tří skupin:

 • administrátoři – řídí chod wikitýmu, starají se o bezpečnost WikiSkript, přidělují přístupová práva uživatelům, mohou zrušit uživatelský účet, měnit nastavení
 • správci – mají rozšířená práva, chrání WikiSkripta před vandalismem a spamem, mohou blokovat uživatele, zamykat stránky, mazat a obnovovat stránky, opravovat systémové soubory, školí redaktory atp.
 • redaktoři – podrobně znají strukturu a provoz WikiSkript, upravují zařazení článků, typografii, tvoří grafické prvky a tabulky, hlídají dodržování autorských práv, zpracovávají nápovědu atd.

Komunikace[4]

O konkrétních tématech či článcích se může diskutovat v Diskusi u jednotlivých článků nebo na Fóru, které je součástí WikiSkript. Ke komunikaci s redakcí slouží e-mail info@wikiskripta.eu nebo redakce@wikiskripta.eu. Několikrát v roce jsou pořádány pro redaktory a tým víkendové školící akce „wiki-víkendy“. Jejich náplní jsou teambuildingové aktivity, školení redakčních dovedností a vytváření neformálních vztahů.

Použité zdroje:

 1. 1,0 1,1 Fórum:ISSN. In: WikiSkripta [online]. 2010-12-17 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/F%C3%B3rum:ISSN
 2. WikiSkripta nejsou Wikipedie. In: WikiSkripta [online]. 2010-12-05 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/WikiSkripta:WikiSkripta_nejsou_Wikipedie
 3. WikiSkripta:WikiSkripta. In: WikiSkripta [online]. 2010-11-27 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/WikiSkripta:WikiSkripta
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 ŠTUKA, Čestmír, Martin VEJRAŽKA, Petr KAJZAR a Stanislav ŠTÍPEK. Wiki projekty v českém medicínském vzdělávání. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 14.11.2011 [cit. 2012-11-07]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/wiki-projekty-v-ceskem-medicinskem-vzdelavani Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „ProInflow“ použit vícekrát s různým obsahem
 5. KLAJBAN, Michal. Projekty na principu wiki. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/215827/ff_b_b1/text_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
 6. Skripta už nejsou in, medici mají internetová WikiSkripta. Týden.cz [online]. 2009-11-24 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/skripta-uz-nejsou-in-medici-maji-internetova-wikiskripta_149216.html
 7. WikiSkripta: Váš prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů. WikiSkripta [online]. [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home
 8. Nápověda:Obrázky. In: WikiSkripta [online]. 2012-10-11 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obr%C3%A1zky
 9. WikiSkripta:Organizace. In: WikiSkripta [online]. 2011-03-07 [cit. 2012-11-07]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/WikiSkripta:Organizace