WikiKnihovna:Kategorizace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Hesla na tomto projektu jsou zakategorizována na základě tohoto schématu:

 • 1 Teorie informační vědy
  • 1.1 Informační věda jako vědecký obor
   • Tzn. základní koncepty, definice, teorie, metodologie, ...
  • 1.2 Informace
   • Tzn. vše kolem informace jako teoretického pojmu (hodnoty, vlastnosti, kvality, ...)
  • 1.3 Měřící metody v informační vědě
   • Bibliometrie, citační analýzy, scientometrie, informetrie
  • 1.4 Vyhledávání informací
   • Vyhledávací techniky, přirozený a umělý jazyk, selekční proces, preciznost/relevance vyhledávání, vyhledávací modely, formulace dotazů, invertované soubory, databázové struktury
  • 1.5 Informační chování
   • Taktiky chování uživatelů při hledání informací, informační přetížení, průzkumy uživatelů
  • 1.6 Člověka a počítač
   • Role lidského faktoru atd., ergonomie, i třeba ale Umělá inteligence, která však bude mít i samostatnou kategorii v Inf. technologiích
  • 1.7 Sociální komunikace
   • Sociální komunikace, psaní, jazykověda
  • 1.8 Informační architektura
   • Třídění a uspořádání informací atd.
  • 1.9 Dějiny informační vědy
   • Hlavní osobnosti informační vědy, zásadní organizace, zlomy, díla, ...
  • 1.10 Informační vědci
   • Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy
 • 2 Organizace vědění
  • 2.1 Typologie a taxonomie
   • Typologie, taxonomie, sémantické sítě, nomenklatury, terminologie, slovníky
  • 2.2 Katalogizace a klasifikace
   • Tagování, metatagy, metadata, Dublin Core, DOI, OPAC, MARC, AACR2, tematické mapy, katalogizační procesy a teorie
  • 2.3 Tvorba abstraktů a indexování
   • Automatická tvorba abstraktů a indexování
  • 2.4 Standardy a protokoly
   • NISO, Z39.5, XML, SGML, HTML, Open Archives Initiative (OAI), Encoded Archival Description (EAD), OpenURL, portable document format (PDF)
 • 3 Lidé
  • 3.1 Informační profese
   • Rešeršér atd.
  • 3.2 Knihovníci
   • Prostřednicí, rešeršéři, referenční knihovníci, knihovníci, ...
  • 3.3 Informační vědci
   • Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy
  • 3.4 Informační organizace a společnosti
   • Od NAKLIV přes SCIP po PARTSIP
 • 4 Společnost a informace
  • 4.1 Informační etika
   • Plagiátorství, kredibilita, citování, ...
  • 4.2 Informační vzdělávání
   • Celoživotní vzdělávání, internetová gramotnost, informační gramotnost
  • 4.3 Informační společnost
   • Universální přístup a přístupnost, technologické a socioekonomické dopady informace, technologické předpovědi, informační toky, scénáře budoucnosti, uchovávání
  • 4.4 Znalostní management
   • Transfer znalostí v organizacích, obchodní strategie
 • 6 Publikování a distribuce
  • 6.1 Tisk
  • 6.2 Elektronická média
   • E-časopisy, e-knihy
  • 6.3 Odvozené publikování
   • Služby jako tvorba abstraktů a adresářů, katalogizační služby[1]
  • 6.4 Vědecká komunikace
   • Recenzní řízení, budoucnost časopisů, disertace, šedá literatura
 • 7 Informační technologie
  • 7.1 Internet
   • World Wide Web, neviditelný web, hluboký web, vyhledávací nástroje, prohlížeče, hypermédia, listservery, portály, ...
  • 7.2 Intranety a webové konference
  • 7.3 Software
   • Programovací jazyky, operační systémy, platformy
  • 7.4 Hardware
  • 7.5 Multimédia
  • 7.6 Správa dokumentů
    • Zobrazování, skenování, digitalizace, OCR, hypertextové systémy, pořádání dokumentů, ochranné technologie
  • 7.7 Umělá inteligence
   • Kybernetika, vizualizace a mapování, data mining, rozpoznávání znaků a vzorců, vyhledávací roboti a agenti, expertní systémy, inteligentní agenti
  • 7.8 Telekomunikace
   • Bezdrátové a satelitní sítě, LAN, WAN, PDA, PalmPilot, ...
  • 7.9 Informační bezpečnost
   • Digitální vodoznaky, autorizace, šifrování, ... (i podkategorie Společnost a informace)
 • 8 Elektronické informační systémy a služby
  • 8.1 Vyhledávací systémy a služby
   • Bibliografické a další databáze, ...
  • 8.2 Systémy a služby pro poskytování dokumentů
   • MVS, sdílení zdrojů, ...
  • 8.3 Geografické informační systémy
   • GPS, ...
 • 9 Knihovny a jejich služby
  • 9.1 Druhy knihoven
   • Speciální, vládní, akademické, veřejné, archivy, muzea, státní a národní, depozitní knihovny apod.
  • 9.2 Knihovní služby
   • Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby i zařízení knihoven (biblioboxy, selfchecky atd. - je to de facto taky služba)
  • 9.3 Knihovní automatizace a operace
  • 9.4 Knihovní spolky a společnosti
   • Organizace sdružující knihovny
  • 9.5 Knihovníci
  • 9.6 Knihovní katalogy
 • 10 Legislativa a právo
  • 10.1 Ochrana duševního vlastnictví
   • Autorskoprávní záležitosti, fair use, ochranné známky, patentové právo
    • Licence, fair use, ...
  • 10.2 Právní předpisy
   • Zákony o knihovnách atd.
  • 10.3 Smlouvy a úmluvy
   • Smlouvy a úmluvy mezi knihovnami atd.; např. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl však bude i v kat. Licence
  • 10.4 Informační politika
   • Svoboda informací, cenzura, národní a další informační politika atd.
  • 10.5 Systémy a infrastruktura
   • Know how, transfer technologií („široký soubor procesů, pokrývajících toky know-how, zkušeností a technického vybavení pro mitigaci a adaptaci, zacílených na různé aktéry jako jsou národní vlády, soukromé společnosti, finanční instituce, nevládní organizace a výzkumné a vzdělávací instituce“.[2])
 • 11 Jiná netematická hesla
  • Kategorie výhradně pro věci, které jen velmi málo nebo vůbec nesouvisí s informační vědou - hesla typicka vytvářená v Bloku expertů na KISK

Zdroje

Tento koncept byl vypracován hlnvně na základě http://www1.cuni.cz/~brt/search/TaxonomieISTA2003.pdf a vlastních úprav podle zaměření projektu, inspirace byla čerpána z:

Reference

 1. V orig. indexing services. Přeloženo dle Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky
 2. http://www.rozvojovka.cz/transfer-technologii-jako-soucast-vyjednavani-o-klimatickych-zmenach_200_42.htm