WikiKnihovna:Kategorizace: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
(Reference: +Kategorizace)
(úpravy, prozatimní dokončení)
Řádek 29: Řádek 29:
 
**1.9 Dějiny informační vědy
 
**1.9 Dějiny informační vědy
 
***Hlavní osobnosti informační vědy, zásadní organizace, zlomy, díla, ...
 
***Hlavní osobnosti informační vědy, zásadní organizace, zlomy, díla, ...
 +
**1.10 Informační vědci
 +
***Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy
 +
  
  
Řádek 41: Řádek 44:
 
***NISO, Z39.5, XML, SGML, HTML, Open Archives Initiative (OAI), Encoded Archival Description (EAD), OpenURL, portable document format (PDF)
 
***NISO, Z39.5, XML, SGML, HTML, Open Archives Initiative (OAI), Encoded Archival Description (EAD), OpenURL, portable document format (PDF)
  
 
+
3 Lidé
*3 Informační profese
+
**3.1 Informační profese
**3.1 Informační profesionálové
+
***Rešeršér atd.
***Prostřednicí, rešeršéři, referenční knihovníci, knihovníci, informační agenti, překladatelé, pedagogové, knihovníci, mentoři, ...
+
**3.2 Knihovníci
**3.2 Informační organizace a společnosti
+
***Prostřednicí, rešeršéři, referenční knihovníci, knihovníci, ...
 +
**3.3 Informační vědci
 +
***Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy
 +
**3.4 Informační organizace a společnosti
 
***Od NAKLIV přes SCIP po PARTSIP
 
***Od NAKLIV přes SCIP po PARTSIP
  
Řádek 56: Řádek 62:
 
**4.3 Informační společnost
 
**4.3 Informační společnost
 
***Universální přístup a přístupnost, technologické a socioekonomické dopady informace, technologické předpovědi, informační toky, scénáře budoucnosti, uchovávání
 
***Universální přístup a přístupnost, technologické a socioekonomické dopady informace, technologické předpovědi, informační toky, scénáře budoucnosti, uchovávání
 +
**4.4 Znalostní management
 +
***Transfer znalostí v organizacích, obchodní strategie
 +
  
  
*5 Informační průmysl
+
*5 Psaní a čtení
**5.1 Informace a znalostní management
+
**5.1 Literatura
***Transfer znalostí v organizacích, obchodní strategie
+
**5.2 Čtenářství
**5.2 Ekonomie a cenové kalkulace
+
***Výzkumy čtenářství atd.
***Obchodní modely, hodnotový řetězec
 
**5.3 Marketing a elektronické obchodování
 
***E-shopy, ...
 
  
  
Řádek 104: Řádek 110:
  
  
*9 Knihovny a knihovní služby
+
*9 Knihovny a její služby
 
**9.1 Druhy knihoven
 
**9.1 Druhy knihoven
 
***Speciální, vládní, akademické, veřejné, archivy, muzea, státní a národní, depozitní knihovny apod.
 
***Speciální, vládní, akademické, veřejné, archivy, muzea, státní a národní, depozitní knihovny apod.
 
**9.2 Knihovní služby
 
**9.2 Knihovní služby
***Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby atd.
+
***Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby i zařízení knihoven (biblioboxy, selfchecky atd. - je to de facto taky služba)
 
**9.3 Knihovní automatizace a operace
 
**9.3 Knihovní automatizace a operace
***
 
 
**9.4 Knihovní spolky a společnosti
 
**9.4 Knihovní spolky a společnosti
 
***Organizace sdružující knihovny
 
***Organizace sdružující knihovny
**9.5 Digitální a virtuální knihovny, hybridní knihovny
+
**9.5 Knihovníci
**9.6 Zařízení knihoven
+
**9.6 Knihovní katalogy
***Různé biblioboxy, selfchecky atd.
 
  
  
Řádek 134: Řádek 138:
  
  
*11 Psaní a čtení
+
*11 Jiná netematická hesla
**11.1 Literatura
+
**Kategorie výhradně pro věci, které jen velmi málo nebo vůbec nesouvisí s informační vědou - hesla typicka vytvářená v Bloku expertů na KISK
**11.2 Čtení a čtenáři
+
 
  
 
== Reference ==
 
== Reference ==

Verze z 26. 2. 2012, 23:34

Kde se dá inspirovat

Koncept kategorizace pro tuto wiki

Koncept byl vypracován na základě http://www1.cuni.cz/~brt/search/TaxonomieISTA2003.pdf a vlastních úprav.

 • 1 Teorie informační vědy
  • 1.1 Informační věda jako vědecký obor
   • Tzn. základní koncepty, definice, teorie, metodologie, ...
  • 1.2 Informace
   • Tzn. vše kolem informace jako teoretického pojmu (hodnoty, vlastnosti, kvality, ...)
  • 1.3 Měřící metody v informační vědě
   • Bibliometrie, citační analýzy, scientometrie, informetrie
  • 1.4 Vyhledávání informací
   • Vyhledávací techniky, přirozený a umělý jazyk, selekční proces, preciznost/relevance vyhledávání, vyhledávací modely, formulace dotazů, invertované soubory, databázové struktury
  • 1.5 Informační chování
   • Taktiky chování uživatelů při hledání informací, informační přetížení, průzkumy uživatelů
  • 1.6 Člověka a počítač
   • Role lidského faktoru atd., ergonomie, i třeba ale Umělá inteligence, která však bude mít i samostatnou kategorii v Inf. technologiích
  • 1.7 Sociální komunikace
   • Sociální komunikace, psaní, jazykověda
  • 1.8 Informační architektura
   • Třídění a uspořádání informací atd.
  • 1.9 Dějiny informační vědy
   • Hlavní osobnosti informační vědy, zásadní organizace, zlomy, díla, ...
  • 1.10 Informační vědci
   • Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy


 • 2 Organizace vědění
  • 2.1 Typologie a taxonomie
   • Typologie, taxonomie, sémantické sítě, nomenklatury, terminologie, slovníky
  • 2.2 Katalogizace a klasifikace
   • Tagování, metatagy, metadata, Dublin Core, DOI, OPAC, MARC, AACR2, tematické mapy, katalogizační procesy a teorie
  • 2.3 Tvorba abstraktů a indexování
   • Automatická tvorba abstraktů a indexování
  • 2.4 Standardy a protokoly
   • NISO, Z39.5, XML, SGML, HTML, Open Archives Initiative (OAI), Encoded Archival Description (EAD), OpenURL, portable document format (PDF)

3 Lidé

  • 3.1 Informační profese
   • Rešeršér atd.
  • 3.2 Knihovníci
   • Prostřednicí, rešeršéři, referenční knihovníci, knihovníci, ...
  • 3.3 Informační vědci
   • Významné historické i současné osobnosti, které nějak přispěly k rozvoji informační vědy
  • 3.4 Informační organizace a společnosti
   • Od NAKLIV přes SCIP po PARTSIP


 • 4 Společnost a informace
  • 4.1 Informační etika
   • Plagiátorství, kredibilita, citování, ...
  • 4.2 Informační gramotnost
   • Celoživotní vzdělávání, internetová gramotnost
  • 4.3 Informační společnost
   • Universální přístup a přístupnost, technologické a socioekonomické dopady informace, technologické předpovědi, informační toky, scénáře budoucnosti, uchovávání
  • 4.4 Znalostní management
   • Transfer znalostí v organizacích, obchodní strategie


 • 5 Psaní a čtení
  • 5.1 Literatura
  • 5.2 Čtenářství
   • Výzkumy čtenářství atd.


 • 6 Publikování a distribuce
  • 6.1 Tisk
  • 6.2 Elektronická média
   • E-časopisy, e-knihy
  • 6.3 Odvozené publikování
   • Služby jako tvorba abstraktů a adresářů, katalogizační služby[1]
  • 6.4 Vědecká komunikace
   • Recenzní řízení, budoucnost časopisů, disertace, šedá literatura


 • 7 Informační technologie
  • 7.1 Internet
   • World Wide Web, neviditelný web, hluboký web, vyhledávací nástroje, prohlížeče, hypermédia, listservery, portály, ...
  • 7.2 Intranety a webové konference
  • 7.3 Software
   • Programovací jazyky, operační systémy, platformy
  • 7.4 Hardware
  • 7.5 Multimédia
  • 7.6 Správa dokumentů
    • Zobrazování, skenování, digitalizace, OCR, hypertextové systémy, pořádání dokumentů, ochranné technologie
  • 7.7 Umělá inteligence
   • Kybernetika, vizualizace a mapování, data mining, rozpoznávání znaků a vzorců, vyhledávací roboti a agenti, expertní systémy, inteligentní agenti
  • 7.8 Telekomunikace
   • Bezdrátové a satelitní sítě, LAN, WAN, PDA, PalmPilot, ...
  • 7.9 Informační bezpečnost
   • Digitální vodoznaky, autorizace, šifrování, ... (i podkategorie Společnost a informace)


 • 8 Elektronické informační systémy a služby
  • 8.1 Vyhledávací systémy a služby
   • Bibliografické a další databáze, ...
  • 8.2 Systémy a služby pro poskytování dokumentů
   • MVS, sdílení zdrojů, ...
  • 8.3 Geografické informační systémy
   • GPS, ...


 • 9 Knihovny a její služby
  • 9.1 Druhy knihoven
   • Speciální, vládní, akademické, veřejné, archivy, muzea, státní a národní, depozitní knihovny apod.
  • 9.2 Knihovní služby
   • Meziknihovní výpůjční služba, rešeršní služby i zařízení knihoven (biblioboxy, selfchecky atd. - je to de facto taky služba)
  • 9.3 Knihovní automatizace a operace
  • 9.4 Knihovní spolky a společnosti
   • Organizace sdružující knihovny
  • 9.5 Knihovníci
  • 9.6 Knihovní katalogy


 • 10 Legislativa a právo
  • 10.1 Ochrana duševního vlastnictví
   • Autorskoprávní záležitosti, fair use, ochranné známky, patentové právo
   • 10.1.1 Autorské právo
    • Licence, fair use, ...
  • 10.2 Právní předpisy
   • Zákony o knihovnách atd.
  • 10.3 Smlouvy a úmluvy
   • Smlouvy a úmluvy mezi knihovnami atd.; např. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl však bude i v kat. Licence
  • 10.4 Informační politika
   • Svoboda informací, cenzura, národní a další informační politika atd.
  • 10.5 Systémy a infrastruktura
   • Know how, transfer technologií („široký soubor procesů, pokrývajících toky know-how, zkušeností a technického vybavení pro mitigaci a adaptaci, zacílených na různé aktéry jako jsou národní vlády, soukromé společnosti, finanční instituce, nevládní organizace a výzkumné a vzdělávací instituce“.[2])


 • 11 Jiná netematická hesla
  • Kategorie výhradně pro věci, které jen velmi málo nebo vůbec nesouvisí s informační vědou - hesla typicka vytvářená v Bloku expertů na KISK


Reference

 1. V orig. indexing services. Přeloženo dle Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky
 2. http://www.rozvojovka.cz/transfer-technologii-jako-soucast-vyjednavani-o-klimatickych-zmenach_200_42.htm