Wi-Fi: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (13 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:04

Autor: Daniel Hübner

Klíčová slova: bezdrátové sítě, počítačové sítě, standardy

Synonyma: Wireless Fidelity, WiFi

Souvísející pojmy:

nadřazené - počítačové technologie, bezdrátové sítě

podřazené - ---

Charakteristika

Wi-Fi je označení popisující bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Tato technologie je založena na standardu 802.11. Slovní hříčka Wi-Fi z počátku neměla nic znamenat, ale postupem času se z ní vykrystalizoval název, který by se dal odvodit od wireless fidelity (bezdrátová věrnost). „Pomocí této technologie můžeme budovat levnou, ale přitom výkonnou síť, protože využívá bezlicenčního frekvenčního pásma.“[1] Wi-fi sítě měly původně sloužit k vzájemnému bezdrátovému propojení přenosných zařízení a dále jejich připojování na lokální sítě LAN. Nyní jsou ale využívány také k vzájemné komunikaci mezi uživateli, sdílení dat a periférií, hraní počítačových her a především k bezdrátovému připojení k síti internet.

Standardy

„Komunikaci mezi zařízeními různých platforem a různých výrobců umožňují mezinárodní standardy.“[1] Vymezením těchto standardů se zabývá institut IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Číslo 802.11, pod kterým jsou standardy bezdrátových lokálních sítí publikovány, může obsahovat užší specifikace, které jsou rozlišené revizními písmeny (např. 802.11b nebo 802.11g). Tyto dva standardy se vyskytují nejčastěji a definují bezdrátové sítě pracující ve volném pásmu 2,4 GHz. U standardu 802.11b je nejvyšší možná dosažitelná rychlost 11 Mb/s, kdežto u standardu 802.11g je to až 54 Mb/s. Ten je navíc zpětně kompatibilní s 802.11b.

Struktura

Bezdrátová počítačová síť může být vybudována různými způsoby, dle počtu a rozmístění počítačů. „U všech způsobů hraje zásadní roli identifikátor SSID (Service Set Identifier). Je to řetězec až 32 ASCII znaků, kterými se jednotlivé sítě diferencují.“[4] Díky tomu, že je SSID vysílán v pravidelných intervalech jako broadcast, může si potenciální klient zobrazit dostupné bezdrátové sítě, ke kterým je možno se připojit. Bezdrátovou počítačovou síť můžeme realizovat dvěma způsoby:

Ad-hoc

• Vzájemné spojení dvou klientů, kteří jsou v rovnocenné pozici (peer-to-peer)

• Vzájemná identifikace je za pomoci SSDI

• Obě strany se musí nacházet v přímém rádiovém signálů (typické pro malou síť ve vzdálenosti několika metrů)

Infrastrukturní sítě

• Obsahuje jeden nebo více přístupových bodů, které vysílají své SSDI

• Klient si vybere síť, ke které se chce připojit, podle názvu

Zabezpečení

Signál bezdrátových sítí se šíří i mimo zabezpečené prostory, čímž vzniká problém bezpečnosti. Problémem je také, že bezdrátová zařízení mají základní nastavení bez jakéhokoliv zabezpečení. Nezvaný host se pak může připojit pomocí směrové antény i z velmi vzdálené bezdrátové sítě. Vhodné je použít, zejména u starších zařízení, nastavení zabezpečení na vyšší síťové vrstvě – například privátní virtuální síť. Zabezpečení sítě lze provést různými způsoby:

• Zablokování vysílání SSDI – nejjednodušší zabezpečení pomocí zdánlivého skrytí (klienti nepřijímají broadcasty s SSDI)

• Kontrola MAC adres – přípojný bod sítě má k dispozici seznam MAC adres klientů, kterým je povoleno se připojit

• 802.1X – je vyžadována autentizace pomocí protokolu IEEE 802.1X

• WEP – komunikace je zašifrována pomocí statických WEP klíčů symetrické šifry

• WPA – využití WEP klíčů, které jsou dynamicky měněny

• WPA2 – využívá kvalitnější šifrování AES, které ovšem vyžaduje vyšší výpočetní výkon

Použitá literatura:

1.Co je WiFi?. JOYCE : 1-2-3. Spojeno. [online]. 2010, 1.8.16, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://joyce.cz/co-je-wifi.html>.

2.Co je to Wi-Fi (volné pásmo 2,4 GHz) : Jak funguje Wi-Fi?. Ova.net [online]. 2010, 1, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://www.ovanet.cz/cze/produkty-a-sluzby/data-a-internet/internet-domacnosti/co-je-wi-fi/art_65/co-je-wi-fi.aspx>.

3.Časté otázky : Co je WiFi?. CONNECT plus [online]. 2010, 1, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://connectplus.234.cz/index.php/internet/otazky.html>.

4.RUSNÁKOVÁ, Kateřina. Případová studie domácí sítě s wi-fi routerem [online]. 2010 [cit. 2011-01-19]. Wifi. Dostupné z WWW: <http://home.zcu.cz/~rusnako2/>.

5.Zabezpečení domácí WIFI sítě. Cestuji.info [online]. 2010, 1, [cit. 2011-01-19]. Dostupný z WWW: <http://cestuji.info/pinnacle-studio/wifi-bezpecnost.html>.