Webová analytika

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 2. 2012, 16:04, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (6 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tomáš Bouda

Klíčová slova: Internet, marketing, aplikace

Synonyma: analýza návštěvnosti webu

Související pojmy:

nadřazené :
podřazené :
asoc. termíny : WWW stránky, Google Analytics


Definice

Definice termínu Webová analytika (WA) není ustálený. Podle Web Analytics Association se jedná o „měření, sběr, analýzu a podávání zpráv o internetových údajích pro účely porozumění a optimalizace používání webu“ [4]. Tato definice však do značné míry neříká, co je cílem WA. Stéphane Hamel definuje WA jako „rozsáhlé použití kvalitativních a kvantitativních dat (především on-line dat), statistické analýzy, průzkumných a prediktivních modelů, analýz podnikových procesů a... s cílem neustálé zlepšovat on-line aktivity a zlepšit návratnost investic“ [1].

Historie

Historie WA není dlouhá a je spojena s rozvojem poskytování služeb a produktů na Internetu. V roce 1995 byl vytvořen první nástroj - Analog, který analyzoval log webové stránky. V roce 2000 pak byla WA ustavena jako samostatná disciplína a na trhu se objevily některé firmy, které v oboru působí dodnes (WebTrends, WebSideStory, Coremetrics) [2].

Technologie

Díky sběru a analýze dat lze realizovat konkrétní marketingové strategie a kampaně, které jsou efektivnější a zacílené. Data jsou z webových stránek a obchodů sbírána dvěma rozdílnými způsoby. Jedná se o sběr dat metodou analýzy logu serveru a nebo metodou JavaScriptu. Obě metody mají své kladné i záporné charakteristiky [3].

Využití

Aby mohly být realizovány konkrétní marketingové strategie, je nutné vycházet z měření a analýzy dat. WA měří na webových stránkách: a.) Traffic (provoz) - hity, návštěvy, unikátní návštěvy, interakce návštěvníka se stránkou, shlédnutí stránky, čas strávený na stránce atd. b.) Kampaně – reálné marketingové kampaně pomocí PPC (pay-per-click) jsou dnes docela běžné a a nástroje webové analytiky umí přesně změřit návratnost investic. c.) Konverze – metriku, která ukazuje kolikrát bylo dosaženo cíle (zda si návštěvník objednal produkt, zda vyplnil formulář, zda zaplatil apod.), atd.

Nástroje

Pro sběr dat a jejich analýzu slouží některé nástroje. Jsou to za a.) volně dostupné - Google Analytics nebo Yahoo!Web Analytics a za b.) placené - WebTrends, Omniture SiteCatalyst, Coremetrics, Unica ClickTracks, aj. Implementace některého z nástrojů závisí na konkrétních požadavcích subjektu. Podle serveru TopTenREVIEWS, který zveřejnil hodnocení placených nástrojů WA, dostal celkové nejlepší hodnocení Coremetrics, jako druhý SiteCatalyst, WebTrends a Unica [5]. Pro začátečníky se středními nároky postačí Google Analytics.


Doporučený slovníček pojmů: http://www.engineready.com/sem-resources/sem-glossary.php

Použití literatura

  1. HAMEL, Stéphane. Definition of Web Analytics [online]. 28. 8. 2009 [cit. 2010-06-11]. Dostupné z WWW: <http://blog.immeria.net/2009/08/definition-of-web-analytics.html>.
  2. KAUSHIK, Avinash. Web Analytics : An Hour a Day. Indianapolis : Wiley, 2007. 443 s. ISBN 97804701306500470130652. (str. 2)
  3. MURDOCK, Kerry. Web Analytics: Data Collection Methods [online]. 1.6. 2006 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://www.practicalecommerce.com/articles/196-Web-Analytics-Data-Collection-Methods>.
  4. Web Analytics Association [online]. 2010-06-11 [cit. 2010-06-11]. Dostupné z WWW: <http://www.webanalyticsassociation.org/?page=aboutus>.
  5. Web Analytics Review 2010 [online]. 2010 [cit. 2010-06-12]. Dostupné z WWW: <http://web-analytics-review.toptenreviews.com/>.