Webinář

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jana Vebrová

Klíčová slova: internet, účastník, e-learning, seminář

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - distanční vzdělávání
podřazené - stream, chat, web kamera


Charakteristika

Webinář je aktivní forma komunikace a vzdělávání, která probíhá online přes internet s využitím webových technologií. Pojem webinář vznikl spojením slov webový seminář a začal se používat začátkem 21. století. [1] Webinář se uskutečňuje v reálném čase. K absolvování webináře není zapotřebí žádný speciální hardware ani software.

„Komunikace při webinářích probíhá oběma směry a umožňuje plné zapojení účastníků. Toto je hlavní rozdíl oproti webcastu, který je realizován pouze od přednášejících k účastníkům. Při webinářích mají účastníci možnost přímé interakce s přednášejícím pomocí chatu, hlasem (sluchátka a mikrofon) či video přenosem za použití webové kamery.“[2]

V platformě pro pořádání webinářů by neměly chybět tyto nástroje:

 • Stream z kamery
 • Whiteboard
 • Chat
 • Nástroj pro promítání prezentací a dokumentů
 • Voice over Internet Protocol
 • Web tour
 • Sdílení obrazovky
 • Ankety
 • Testování
 • Nahrávání[3]


Využití webinářů

Webináře mohou být využity při distančním vzdělávání, jako prostředek k prezentování (marketingové účely) nebo k pořádání online konferencí. Ve firmách se může prostřednictvím webinářů pořádat školení zaměstnanců nebo pomocí webinářů může být prováděna technická podpora pro zákazníky.


Požadavky na hardware a software

K účasti na webináři není zapotřebí žádného speciálního hardwaru nebo softwaru. Nicméně účastník webináře by si měl prověřit zda jeho softwarové a hardwarové vybavení splňuje základní požadavky (aktuální verze webového prohlížeče, zvuková karta, reproduktory nebo sluchátka, potřebná rychlost připojení).

Mikrofon a webová kamera není k účasti na webináři nezbytně nutná. Hodnoty parametrů, které jsou potřebné ke kvalitnímu přenosu webináře účastníkovy poskytne pořadatel.


Průběh webináře

Webinář probíhá online v reálném čase. V závislosti na konkrétním softwaru může účastník webináře na obrazovce sledovat přednášejícího, prezentaci, chat. Chatovat lze s přednášejícím , jednotlivými účastníky, lze také využít tzv. skrytý chat (diskuze se zobrazuje pouze účastníkům dané komunikace). V průběhu webináře má přednášející možnost například vkládat ankety. Samotný webinář by neměl trvat příliš dlouho. Doporučená délka je kolem 50 minut. Při této formě vzdělávání je obtížnější udržet pozornost účastníků. Z průběhu webináře se pořizuje záznam, který je dále poskytnut účastníkům. Tento záznam může být poskytnut i dalším zájemcům (bezplatně nebo za nižší poplatek než účast na samotném webináři). Jak bylo již výše uvedeno, vzhled a funkce jednotlivých webinářů se liší podle použitého softwaru (produktu). Jednotlivé nástroje se také liší prostředím, ve kterém fungují. Některé nástroje fungují na technologii Java, jiné se spouštějí přímo v okně prohlížeče a pro funkčnost některých nástrojů je potřeba stáhnout speciální program.


Výhody a nevýhody

Mezi výhody webinářů bezesporu patří nižší náklady, odpadají výdaje za cestovné (jak přednášejících tak účastníků), výdaje za pronájem přednáškového sálu. Forma webináře umožňuje živou interakci mezi přednášejícím a účastníkem (na rozdíl např. od e-learningu, streamu). Mezi další výhody patří skutečnost, že webináře je možné se zúčastnit bez ohledu na to, kde se aktuálně přednášející nebo účastník geograficky nachází.

K nevýhodám patří skutečnost, že i přes možnou interakci přednášejícího a účastníka, se stále jedná o vzdálenou výuku a účastník se může potýkat s klesající motivací či pozorností. Jako další nevýhoda webinářů se jeví absence sociálního kontaktu. Další nevýhodou pro pořádání webinářů může být potřeba určité úrovně počítačové gramotnosti účastníků.


Poznámky

 1. HAVLOVÁ, J. Webinář. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015136&local_base=KTD.
 2. YIANNAKOU, G. Webinář. In: Workline [online]. 2011 [cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.workline.cz/Pruvodce/Webinar.aspx
 3. ŠUBRT, F. Co je to webinář?. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 7/8. ISSN 1802-9736. [cit. 2013-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/co-je-webinar>.

Použitá literatura

 • ŠUBRT, F. Co je to webinář?. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 7/8. ISSN 1802-9736. [cit. 2013-06-15]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/co-je-webinar>.
 • COIFFE, D. J. Webinars: Continuing Education and Professional Development for Librarians. Journal of the Library Administration & Management Section[online] 20121101, vol. 9, issue 1, s. 37-48. [cit. 2013-06-15].
 • SALCEDO, Y. Webinars are New Classrooms. In: Futures.[online] Chicago: Alpha Pages, 07, 2006 ProQuest Central.[cit. 2013-06-15].