Webdesign jako obor

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Tereza Navarová

Klíčová slova: tvorba webů, internet

Synonyma: --- 

Související pojmy:

nadřazené - internet, webdevelopment
podřazené - ---

Charakteristika

Webdesign je široký pojem s několika různými definicemi. Předně jde o proces návrhu webových stránek a jejich udržování. [1] Může také označovat soubor dovedností používaných při vytváření a spravování webových stránek. [2] Název webdesign také může referovat na samotný obor, nicméně o jeho definici se v odborných kruzích stále vedou diskuse, protože stojí na pomezí umění a řemesla a je jen na konkrétním odborníkovi, ke které stránce se přiklání více. [3]

Zaměření

Webdesign jako takový je velice široký obor, pod kterým se skrývá hned několik různých zaměření. Každé z nich tvoří v agenturách svou vlastní pracovní pozici. Webdesign má blízko i k marketingu, obsahové strategii, psychologii a dalším. K tomu, aby mohla webová stránka vzniknout, je potřeba vyřešit i nakódování, obsah, zabezpečení a další aspekty, které k tvorbě webových stránek náleží. [4] Freelanceři neboli webdesignéři na volné noze většinou ovládají jednu z těchto činností a v ostatních mají základní přehled nebo kontakty na další odborníky. Podobory webdesignu jsou ale propustné a freelanceři se často v rámci své kariéry věnují i dvěma nebo více oborům nebo přechází od jednoho k druhému. Kromě grafického designu využívá webdesign následující obory a schopnosti:

a další.

Webdesignér by měl rovněž zvládat základy typografie, neboť její webová odnož má svá specifická pravidla. Na obrazovku se především hodí jiná písma než do tisku. Je také potřeba vzít v úvahu fakt, že ne všichni mají stejné zobrazovací zařízení, zvlášť dnes v době využití mobilních telefonů a tabletů na brouzdání po internetu. Dalším problémem jsou různé znakové sady, pokud stránka není v angličtině. Důležitý pro typografii ve webdesignu je samozřejmě i vzhled.

Nástroje

Webdesignéři používají široké spektrum nástrojů. Může to být obyčejná tužka a papír na kreslení wireframů nebo drahý software pro vytváření grafiky jako například Adobe Photoshop. Kodéři a programátoři využívají specializovaného softwaru na programování, ale i obyčejných textových editorů. Pro SEO odborníky jsou důležité nástroje na sledování statistik stránky (Google Analytics a další). Součástí webdesignu může být i návrh koncepce propojení stránky se sociálními sítěmi, pro jejichž údržbu se pak používají buď samotné sociální sítě nebo externí nástroje, např. Hootsuite. Webdesignéři také využívají množství webových zdrojů, například pro vyhledávání písem uvolněných pod licencí Creative Commons nebo (v případě kodérů) různých externích knihoven pro Javascript aj. Populární jsou také různé webové magazíny a komunitní servery, které slouží pro sebevzdělávání a sdílení svých zkušeností s ostatními lidmi z jejich oboru. [5] Specifickou odnoží jsou potom galerie webdesignu [6] tvořící nejen inspiraci, ale také platformu pro sdílení zkušeností a jednu z cest za ještě lepším designem webových stránek.

Poznámky

  1. PHILIS, Troy. Web Design Definition. Pleasanton Web Design [online]. 2007 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://pleasantonwebdesignblog.com/2007/01/web-design-definition.html
  2. Webdesign. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Webdesign
  3. ŘEZÁČ, Jan. Umění nebo řemeslo? Filův blog o webdesignu [online]. 2007 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://blog.filosof.biz/umeni-nebo-remeslo/
  4. LELAND, Rich. The ambiguity of "web developer". Mathematism [online]. [2010] [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://mathematism.com/2010/01/12/ambiguity-web-developer/
  5. např. Smashing Magazine
  6. např. http://www.cssheaven.com/

Zdroje