Web 3.0

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Závěrečná práce --Michal Fojtík 15:32, 12. 5. 2008 (CEST)

Definice

V roce 2006 použil při své kritice Webu 2.0 na svém blogu Jeffrey Zeldman [1] pojem Web 3.0. V souvislosti s tím se začalo mluvit o databázové transformaci webu, o zapojení třetí dimenze do navigace a o využití idejí sémantického webu. Diskuze se rozproudila na akademické úrovni i v rovině komerční. A jedním ze zjednodušených dobře srozumitelných vymezení je [2]:

Web 2.0 + sémantický web = Web 3.0.

Jaký je vztah Webu 2.0 k sémantickému webu? Diskuze na toto téma začala už v roce 2004 s představením Webu 2.0 a spektrum názorů je velmi široké. Na jedné straně existují názory, že myšlenka sémantického webu už je zastaralá, stručně vyjádřeno: Web 2.0 is killing Semantic Web [3]. Na straně druhé lze tvrdit, že Web 2.0 je jen marketingový trik firem z oblasti informačních technologií. Podle Sklenáka [2] bude pravda někde uprostřed, protože sémantický web a Web 2.0 mají společnou snahu o sdílení a znuvupoužitelnost dat a pro obojí je typická snaha o integraci dat. Vhodný je tedy realistický přístup, spočívající v kooperaci obou platforem, protože Web 2.0 „neumí“ integraci mezi aplikacemi a sémantický web „neumí“ atraktivní rozhraní. Spojení by tedy mohlo být podnětné.

Web 3.0 je termín používaný k souhrnnému označení další vlny zdokonalování WWW. Podle Spivacka [4] označuje ne konkrétní technologie, ale časový úsek, tj. třetí dekádu existence WWW (roky 2010-2020). Podobně jako u pojmu Web 2.0, označujícího aktuální stupeň vývoje WWW, tj. druhou dekádu (roky 2000-2010), je jeho obsah nejasný. Někteří věří, že technologie typu sémantického webu změní samotný způsob užívání WWW a povedou k novým prvkům, které bychom mohli označovat jako umělá inteligence. S prudkým rozvojem rychlosti připojení k Internetu dojdou uplatnění i náročné modulární webové aplikace a klíčovou roli rozvoje WWW bude hrát pokročilá grafika.

Technologie

Mezi technologie, které jsou uvažovány pro použití v rámci Webu 3.0, patří [2]:

Vize

Nezvolní-li současné tempo rozvoje technologií a internetu, potom můžeme za dekádu a kousek očekávat, že web bude velice úzce propojovat všechny aspekty našeho “digitálního” života – surfování po webech, emaily, vlastní soubory na PC a další. Představte si, že píšete email. Na základě jeho obsahu technologie Webu 3.0 automaticky doplní “předmět” emailu a také nám bude schopna doporučit webové stránky, knihy, fotky, videa a další dokumenty uložené na domácím disku a vztahující se k tématu. Toho bude dosaženo jistým stupněm “intelligence” ukrytou ve webové architektuře. Velmi zjednodušeně řečeno, web se stane chytřejším [5].

V první dekádě webu, retrospektivně pojmenovaném Web 1.0, byla pozornost zaměřena především na vývoj základních platforem, na zpřístupnění obrovského množství informací a zlepšení navigace. Druhá dekáda, Web 2.0. je ve znamení budování co nejpřívětivějších rozhraní, vizuálního ztvárnění a snahy o maximální vzájemné propojení uživatelů. Třetí dekáda, Web 3.0, bude o tom, jak udělat web mnohem „chytřejší", jak co nejlépe kontextově spojit data. Příkladem Web 3.0 technologie je vyhledávání podle dotazů zadaných v přirozeném jazyce, které samo o sobě předpokládá, že stroj porozumí významu položené otázky a najde či zformuluje na ni odpověď. Vylepšeno ovšem nebude jen vyhledávání. Také aplikace by měly být přenositelné mezi různými typy zařízení: bude jedno, jestli si aplikaci stáhnete do mobilu, ipodu nebo počítače, všude poběží. Tradiční vstupní/výstupní zařízení budou nejspíše nahrazena mnohem osobnějšími mobilními zařízeními, která proniknou do každodenního života ve výrazně větší míře než doposud. Web 3.0 technologie budou víc „zelené“ a přesáhnou i do takových oblastí jako je energetika a léčba nemocí.

Související hesla

Použité zdroje

[1] ZELDMAN, Jeffrey. Web 3.0.[online]. Dostupný z WWW: <http://www.alistapart.com/articles/web3point0>.

[2] SKLENÁK, Vilém. Web 2.0 vs. sémantický web [online]. In: INFORUM 2007: 13. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 22.-24. května 2007 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2007. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz/sbornik/2007/>. ISSN 1801-2213.

[3] ZAMBONINI, Dan. Is Web 2.0 killing the Semantic Web? [online]. Dostupný z WWW: <http://www.oreillynet.com/xml/blog/2005/10/is_web_20_killing_the_semantic.html>.

[4] SPIVACK, Nova. Making Sense of the Semantic Web [online]. Dostupný z WWW: <http://docs.google.com/EmbedSlideshow?docid=dwzv3r6_143qtq9cf9>.

[5] RICHARDS, Jonathan. Web 3.0 and beyond: the next 20 years of internet [online]. Dostupný z WWW: <http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article2726190.ece>.

Další online zdroje

HELMOND, Anne. Nova Spivack : “The Semantic Web as an open and less evil web.” Dostupný z WWW: <http://thenextweb.org/2008/04/03/nova-spivack-the-semantic-web-as-an-open-and-less-evil-web/>.

KASÍK, Pavel. Web 3.0 vám bude rozumět, Web 4.0 se s vámi bude dohadovat. Dostupný z WWW: <http://technet.idnes.cz/web-3-0-vam-bude-rozumet-web-4-0-se-s-vami-bude-dohadovat-fym-/tec_denik.asp?c=A080404_184801_tec_denik_pka>.