Web 2.0

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE

Několik definicí

A term introduced in 2004 to characterize design patterns in a constellation of new generation Web applications which may provide an infrastructure for more dynamic user participation, social interaction and collaboration.


A term often applied to a perceived ongoing transition of the World Wide Web from a collection of websites to a full-fledged computing platform.


Základní charakteristika

 • tvůrcem internetu jsou jeho uživatelé
 • od centralizovaného modelu služeb k decentralizovanému
 • nové způsoby komunikace, vznik sociálních sítí
 • přístup odkudkoliv na světě
 • jednoduchá ovladatelnost
 • přehledná orientace
 • naprostá svoboda uživatele (téměř)
 • seberealizace
 • služby a software zdarma
 • tagování (označování obsahu webu uživateli)
 • RSS (syndikace obsahu)
 • spolupráce založená na důvěře
 • využití kolektivní inteligence
 • otevřenost
 • využití "long tail"

Sporné otázky

 • bezpečnost
 • spolehlivost
 • možnost sledování uživatele
 • svoboda


On-line články

Třešňák, Petr. Velký třesk má jméno Web 2.0. http://www.respekt.cz/clanek.php?fIDROCNIKU=2007&fIDCLANKU=189

Ambroš, Jan. Web 2.0: bublina, nebo nový směr webu? http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/

O'Reilly, Tim. What Is Web 2.0. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html

O'Reilly, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again. http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web_20_compact.html

The Central Problem of Library 2.0: Privacy http://libraryjuicepress.com/blog/?p=68

Web 2.0 do ČR nikdy nedorazí, Češi nejsou schopní spolupracovat http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-do-cr-nikdy-nedorazi-cesi-nespolupracuji/

Critical Perspectives on Web 2.0

 • celé jedno číslo časopisu First Monday věnované méně optimistickým, o to zajímavějším názorům na fenomén Web 2.0

Příklady

encyklopedie - http://www.wikipedia.org/

video, film - http://youtube.com/, http://www.csfd.cz/

foto - http://www.flickr.com/, http://www.rajce.net/, http://www.fotobanka.cz/

soc. síť - http://www.myspace.com/, http://www.myface.com/

blogy - http://blog.cz

obchod - http://www.amazon.com/

aukční síně - http://www.aukro.cz/, http://www.ebay.com/

databáze hodnocení článků, webů - http://digg.com/, http://del.icio.us/


--K.urbankova 17:02, 26. 2. 2008 (CET)

Související pojmy

Kadlec 23:50, 4. 3. 2008 (CET)

Další pojmy

--Michal Fojtík

Další odkazy


Anotovaná webografie

Definice pojmu Web 2.0

Pojem web 2.0 poprvé použit v roce 2004 jako název konference.


Tim O'Reilly: "Web 2.0 je revoluce podnikání v počítačovém průmyslu způsobená přesunem k chápání webu jako platformy a pokus porozumět pravidlům vedoucím k úspěchu na této nové platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší."

Ross Mayfieldt: "Web 1.0 was commerce. Web 2.0 is people."


Web 2.0: Mindcloud webu 2.0 Markuse Angermeiera - množina vzájemně provázaných klíčových slov

RTENOTITLE

české zdroje

články

Web 2.0: bublina, nebo nový směr webu?

Článek se zabývá pojmem a charakteristikami webu 2.0 z pohledu několika osobností známých v prostředí českého internetu, které se sešly k diskuzi na téma web 2.0. Diskutované jsou komunity, rozdíly mezi webem 1.0 a 2.0 či služby, které web 2.0 zahrnuje.

AMBROŽ, Jan. Lupa : server o českém internetu [online]. 27.4.2007 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0: bublina, nebo nový směr webu?. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/>.


Po webu je tu web 2.0

V článku jsou popisovány argumenty pro to, proč není označení webu 2.0 zcela namístě, zmíněná je konference web 2.0 v San Franciscu. Podle slov autora v případě webu jako celku nelze hovořit o nějaké verzi „1.0“ nebo „2.0“, nýbrž výhradně o neustálém, pozvolném nestálém a nejednoznačném vývoji, rozhodně nelze hovořit o velkém skoku vpřed ve vývoji webu.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Lupa : server o českém internetu [online]. 25.10.2005 [cit. 2010-06-14]. Po webu je tu web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/po-webu-je-tu-web-2/>.


Čertoděj: čertovské věci o Web 2.0 a web trendech

Webová stránka zaměřená na web 2.0 a jeho služby. Autoři článků patří k respektovaným osobám v prostředí českého internetu. Bohužel poslední článek je datován do roku 2007.

Čertoděj : čertovské věci o Web 2.0 a web trendech [online]. 2007 [cit. 2010-06-14]. Dostupné z WWW: <http://www.certodej.cz/story/index/date/743>.


Web 2.0

Příspěvek uvádí, kdy a kým byl poprvé použit termín web 2.0, popisuje charakteristické služby webu 2.0, například blogy, systémy pro sdílení, folksonomie. Nicméně uvádí, že je těžké rozeznat, co ještě je a co již není web 2.0. V textu jsou uvedeny typické české a zahraniční web 2.0 projekty či služby.

Symbio : Internetová agentura [online]. 2010 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.symbio.cz/slovnik/web-2-0.html>.


Závěrečné práce

Integrace web 2.0 služeb

Tato práce se zabývá představením základních principů a představitelů služeb webu 2.0, řešena je také problematika mashup aplikací a technologie a nástroje na jejich vytváření. Na závěr je pomocí uvedených technologií a aplikací vytvořená ukázková mashup aplikace.

CHMURČIAK, Dávid. Integrace web 2.0 služeb. Brno, 2009. 37 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.


Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně

Magisterská práce se zabývá konceptem web 2.0, jedním z nejdiskutovanějších internetových fenoménů současnosti. Web 2.0 je označení pro nové webové služby, marketingové strategie a způsoby využívání dat, které se objevily po krachu tzv. internetové bubliny. Nejdůležitější změnou je pak zapojení uživatelů do tvorby obsahu webu a vznik online komunit. Práce se pokouší o formulaci definice a co nejkomplexnější představení tohoto konceptu. Ukazuje hlavní aspekty a principy webu 2.0 (long tail, využití kolektivní inteligence, síťový efekt), seznamuje čtenáře s jeho charakteristickými technologiemi (AJAX, RSS, podcasting, sociální záložkování, tagy, wiki, blogy), kategorizuje a popisuje jeho typické aplikace (Del.icio.us, YouTube, Flickr, Amazon, Wikipedie, MySpace a daší). Nastiňuje i sociální aspekty používání webu 2.0. Práce rovněž představuje související koncept knihovna 2.0, který se pokouší aplikovat poznatky z webu 2.0 v prostředí knihovny a vrátit jí tak její respektované postavení v informačním procesu.

KAMENICKÝ, Jan. Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav čes-ké literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2008. 117 s. + 7 s. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.


Nástroje integrace služeb Web 2.0

Bakalářská práce se zabývá srovnáním integračních nástrojů služeb Web 2.0 z hlediska funkcionality a snadnosti použití. Na závěr práce je vytvořena ukázková aplikace pomocí nástroje Google Mashup Editor.

KOTLÍK, Martin. Nástroje integrace služeb Web 2.0. Brno, 2008. 36 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.


Web 2.0-charakteristika a služby

Online verze diplomové práce Adama Zbiejczuka, který se zabývá webem 2.0. V okamžiku svého vzniku nejucelenější text na toto téma v českém jazyce (rok 2007). Autor se mimo jiné snažil zodpovědět otázku, zda se jedná o skutečný fenomén nebo jen marketingovou bublinu. Odpověď se může zdát alibistická: je to oboje.

ZBIEJCZUK, Adam. Zbiejczuk [online]. 2007 [cit. 2010-06-14]. Dostupné z WWW: http://zbiejczuk.com/web20/.


zahraniční zdroje

What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education

Text se zabývá hlavními idejemi webu 2.0, technologiemi a jeho významem pro vzdělávání. Popisuje rozdíly a podobnosti webu 2.0 a 1.0, klíčové služby a aplikace, zabývá se pozadím vzniku ideje webu 2.0, jeho technologiemi a standardy, řeší vzdělávací a institucionální přínos webu 2.0. V závěru je nastíněn i možný budoucí vývoj webu 2.0.

ANDERSON, Paul. JISC Technology & Standards Watch : What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education [online]. Bristol : JISC Technology & Standards Watch , 2007 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z WWW: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf>.


Web 2.0 Tools and Applications

Webová stránka, kde můžete najít přehled desítek nástrojů a aplikací, které charakterizují web 2.0.

GO2WEB20 : web applications index [online]. 2010 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0 Tools and Applications. Dostupné z WWW: <http://www.go2web20.net/>.


Web 2.0

Pravidelně aktualizovaný web Guardian News s tematikou webu 2.0. Naleznete zde nejnovější články týkající se aplikací či technologií webu 2.0, v současné době hlavně články týkající se sociálních sítí. Součástí webové stránky jsou také blogy s touto tematikou či další oblasti, které souvisejí s webem 2.0.

Guardian News. Guardian.co.uk [online]. 2010 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.guardian.co.uk/technology/web20>.


What Is Web 2.0 Anyway?

V článku je řešena otázka důležitosti webu 2.0, jaké možnosti pro lidi a organizace nabízejí nové technologie, se kterými je spojen web 2.0. Autorka se zabývá také blogy, tagging, social bookmarking či RSS.

KRASNE, Alexandra. Techsoup : The technology place for nonprofits [online]. December 22, 2005 [cit. 2010-06-15]. What Is Web 2.0 Anyway?. Dostupné z WWW: <http://www.techsoup.org/learningcenter/webbuilding/archives/page9344.cfm>.


Web 2.0 Definition and Tagging

Autor uvádí klíčová slova, pojmy související s webem 2.0 na základě zkoumání del.icio.us. Dále je zde uvedeno deset definicí webu 2.0 a jako další autor představuje definici svou.

MACMANUS, Richard. ReadWriteWeb [online]. February 1, 2005 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0 Definition and Tagging. Dostupné z WWW: <http://www.readwriteweb.com/archives/web_20_definiti.php>.


All things web 2.0

Web věnovaný webu 2.0. Naleznete zde například žebříčky nejpopulárnějších či nejlepších aplikací webu 2.0 nebo TOP 100 web 2.0 webů hodnocených podle nejrůznějších kritérií od nejpopulárnějších po nejnavštěvovanější. Zajímavým počinem je Web 2.0 Directory, slovník, ve kterém naleznete hesla s příponou 2.0, například Art 2.0, Weather 2.0 a mnoho dalších. Ke každému heslu jsou uvedeny příklady webů či firem.

MAYAUD, Christian. All things web 2.0 : A sacred cow dung open directory [online]. 2006, 2009 [cit. 2010-06-14]. Dostupné z WWW: <http://www.allthingsweb2.com/>.


What is web 2.0?

Ve svém článku se Tim O´Reilly zabývá podrobně webem 2.0. Popisuje rozdíly webu 2.0 a 1.0, zabývá se obchodními modely a designovými vzorci webu 2.0. Jsou zde uvedeny klíčové principy webu 2.0 a sedm základních pilířů, z nich každý je rozepsán dopodrobna i s příklady.

O´REILLY, Tim. O´REILLY [online]. 30.9.2005 [cit. 2010-06-14]. What is web 2.0?. Dostupné z WWW: <http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1>.


Web 2.0 Summit

Mezinárodní konference s tématem webu 2.0, každoročně pořádaná. Na stránkách lze navštívit i archiv se staršími ročníky konference. Prostřednictvím debat a přednášek špičky internetového průmyslu přinášejí nové informace, inovace či vize.

O´Reilly Media; UBM TechWeb. Web 2.0 Summit [online]. 2010 [cit. 2010-06-14]. Dostupné z WWW: <http://www.web2summit.com/web2010/>.


Core Characteristics of Web 2.0 Services

Podle autora neexistuje jasná definice toho, co to web 2.0 vlastně je a nabízí proto několik základních charakteristik, ke kterým patří design orientovaný na uživatele, crowd sourcing, web jako platforma, spolupráce, decentralizace, dynamický obsah, software jako služba a v poslední řadě bohatá uživatelská zkušenost.

PRASHANT, Sharma. TechPluto : Startups review,Tech news,events and much more… [online]. 28 November 2008 [cit. 2010-06-15]. Core Characteristics of Web 2.0 Services. Dostupné z WWW: <http://www.techpluto.com/web-20-services/>.


Web 2.0 Tools

Krátký příspěvek Paula Scotta pojednává o nástrojích webu 2.0, například RSS, social networking, social bookmarking, blogy či podcasting. Uvádí také příklady nejpopulárnějších webů/nástrojů webu 2.0.

SCOTT, Paul. Webreference : dev the web [online]. December 16, 2008 , March 12, 2010 [cit. 2010-06-14]. Web 2.0 Tools. Dostupné z WWW: <http://www.webreference.com/promotion/web20/>.


Everything You Need to Know About Web 2.0

Text popisuje web 2.0 jako kategorii nových nástrojů Internetu, která je založena na předpokladu, že lidé, kteří užívají internet a web, nejsou jen pasivními konzumenty nabízeného obsahu, ale chtějí aktivně přispívat, účastnit se přizpůsobování technologií jejich potřebám a cílům. Dále jsou zde vypsány a popsány základní charakteristické znaky konceptu webu 2.0, jako například spolupráce, sdílení informací či vytváření komunit.

Techsoup : The technology place for nonprofits [online]. 2005 [cit. 2010-06-15]. Everything You Need to Know About Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.techsoup.org/toolkits/web2/>.


Web 2.0 Journal

Web 2.0 Journal poskytuje novinky a technologické reportáže tzv. druhé generace, zabývá se sítěmi a komunitami založenými na užívání webu, které jsou zaměřené na podporu kreativity a spolupráce mezi uživateli. Na tomto webu je možno nalézt blogy či příspěvky, které se věnují aktuálnímu dění v oblasti webu 2.0.

Ulitzer, Inc. Web 2.0 Journal [online]. 1994-2010, 2010 [cit. 2010-06-15]. Dostupné z WWW: <http://web2.sys-con.com/>.


What Is Web 2.0?

Autor popisuje web 2.0 jako technologie příští generace, dynamické médium, socializované a méně nákladné než tradiční web. Zabývá se klíčovými charakteristikami, pro názornost uvádí video, které vysvětluje rozdíly mezi webem 2.0 a 1.0. Dále popisuje důležitost webu 2.0 v obchodní sféře, uvádí silné a slabé stránky webu 2.0 a v poslední řadě představuje klíčové hráče na tomto poli.

WOLCOTT, Mike. BNET [online]. 2007 [cit. 2010-06-14]. What Is Web 2.0?. Dostupné z WWW: <http://www.bnet.com/2403-13241_23-66094.html>.


Autor webografie: Lenka Šatavová
RTENOTITLE