WebOffice

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Vytvořil: Lukáš Ševčík

Datum: 1. 4. 2008


Soubor:Wo-logo.jpg


Charakteristika produktu:

Jedná se o soubor aplikací a virtuálního pracovního prostředí, využívající výhod webového rozhraní. Základem koncepce je velmi přehledné rozhraní umožňující bezproblémovou spolupráci na takřka čemkoliv. Nejčastěji je využíván v obchodním sektoru, kde je zapotřebí být neustále v kontaktu se svými spolupracovníky a klienty, což znamená velmi často sdílet nejrůznější dokumenty, brožury produktů, příjímat a odesílat emaily, rozdělovat úkoly, udržovat nejaktuálnější informovanost v daném oboru činnosti apod.

Přehled hlavních služeb

Správce dokumentů

Screenshot správce dokumentů

Slouží k bezpečnému sdílení dokumentů, prezentací, tabulek, e-mailů, či jiných informací, u nichž je potřeba, aby byli přístupné většímu okruhu lidí, a tak docílit dobré informovanosti všech, kterých se to týká. Většinou jsou tyto informace rozesety po firemním síti, či dokonce na jednotlivých počítačích spolupracovníků, avšak díky produktu WebOffice, lze vše velmi přehledně soustředit na jedno místo, a tím zajistit co největší efektivitu spolupráce.

Webové schůzky

Screenshot webových schůzek

Jak již napovídá název (z angl. Web meetings), jde o real-time setkávání, avšak nejen to. Slouží také k online předávání prezentací, předvádění produktů, nebo trénování zaměstnanců. Pointa této služby tkví v minimalizaci cestovních nákladů (např. odcestování do ciziny kvůli 30 minutové prezentaci produktu) a zefektivnění spolupráce.

Online kalendář

Screenshot online kalendáře


Každá malá, či větší firma potřebuje být tzv. "sladěná" a organizovaná. Velmi důležité je, aby měl každý spolupracovník přehled o konaných obchodních schůzkách, o jednotlivých rozdělených úkolech, či uzávěrkách. Toto je možné provádět velmi efektivně pomocí online kalendáře, odkudkoliv z uživatelova pc, či laptopu.


Správce úkolů

Screenshot správce úkolů


Slouží k co nejefektivnějšímu řízení času a konsolidaci obchodních zdrojů. Díky faktu, že se jedná o webouvou aplikaci, je snadné spravovat úkoly individuální, nebo celého týmu a samozřejmě sledovat stav těchto ůkolů. Součástí této služy je také vyskakovací pop up upozornění, které mají za úkol připomínat nedodělané úkoly, či naopat již splněné úkoly, o kterých to uživatel chce vědět.


Přehled výdajů

Screenshot přehledu výdajů

Výdaje jsou bezesporu důležitým faktorem v oblasti podnikání. Sestavování výdajových přehledů je pro většinu podnikatelských subjektů noční můrou. Služba Přehled výdajů (z angl. Expense Reports) však tuto činnost značně zjednodušuje. Např. vedení cestovních a vedlejších výdajů všech zaměstnanců o a spolupracovníků online, nebo fakt, že se všechny záznamy automaticky updatují a mohou být online doplňovány.

Webová databáze

Screenshot webové databáze

Jsou zde obsaženy databáze klientů, kalkulačních tabulek, vlastních inventářů, což je základní potenciál, nutný k uzavírání obchodů. Uživatelé mohou využívat přednastavené šablony databází, nebo si je mohou celé vytvořit podle vlastního uvážení. Např. seřazování podle druhu produktů v inventářích, či seřazování klientů do skupin podle věku apod.

Jak to funguje

Jelikož se jedná o komerční službu, je jasné, že se za její používání musí zaplatit. Cena za "pronájem" je závislá na zvoleném typu služby a to následovně:

Soubor:Ceny.jpg

Může se stát, že je potřeba přejít na jiný typ licence (zvýšením počtu členů), což není žádný problém. Vše totiž probíhá bezhotovostně a nepodepisují se žádné smlouvy.

Po zaplacení uživatel dostane svůj login a heslo, které bude muset pokaždé (pokud nezvolí možnost "Remember me") zadávat na logovací stránce:

Login.jpg

Poté se už objeví domovská stránka weboffice:

Homepage.jpg


Ještě před samotným přidáváním členů, se důrazně doporučuje nastavit navigaci (např. přidání, či odebrání linků), aby bylo rozhraní co nejpřehlednější a práce s ním co nejefektivnější, dále přístupová práva budoucích členů a celkové zabezpečení.

Hodnocení produktu

+

Design/rozhraní:

Uživatel má před sebou velmi příjemné, intuitivní uživatelské prostředí, s možností upravit si vše podle své chuti.

Navigace

Je velmi přehledná a intuitivní, se široukou variabilitou a možností vytváření vlastních linků, či zkratek.

-

Cena

"Pořizovací" cena není příliš vysoká, ale výtku si zaslouží upgrady, které jsou předražené a také za ně weboffice sklízí kritiku.

Shrnutí

WebOffice nerozšiřuje kancelářské funkce, které mají konkurenční produkty, jako např. Microsoft office, má však výhodu webového prostředí a díky tomu umožňuje online spolupracovat na společných projektech, či prostě udržet všechny členy čerstvě informované, což je dnes klíčem k úspěchu. Má spoustu standardních funkcí (které se dokonce mohou ještě rozšířit) se zachováním příjemného uživatelského rozhraní a jeho přehlednosti. Není divu, že na svých domovských stránkách nese označení: "award-winning collaboration suite". Nezbývá, než tento produkt vřele doporučit všem, kteří chtějí efektivně spolupracovat a každý den mít všechny potřebné informace, které jsou tolik důležité v dnešním konkurenčním světě.

Reference

Stránky výrobce


Stránky produktu


Článek časopisu PCMAG věnované weboffice


Redwriteweb


--Loki 21:02, 5. 4. 2008 (CEST)