Warez: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (12 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:03

Autor: Igor Hlaváč

Klíčová slova: warez, internet, pirátství

Související pojmy: autorské právoÚvod

Warez označuje v počítačovém slangu obsah, který je autorsky ošetřen a je šířen dále nelegální cestou. Šíření warezu se děje pomocí internetu, a to buď přes upload servery nebo peer-to-peer sítě. Warez může také označovat organizovanou komunitu lidí, kteří stojí za nelegálním šířením nebo celou komunitu lidí, kteří stahují warez z internetu. Warez se dá také šířit mimo internet a to přes lidi, pokud nám někdo vypálí z originálního DVD film bude se jednat o warez. Warezovou komunitu provází bohatý slovník slangových výrazů.


Historie

První warezové komunity vznikaly v USA a postupně se šířily do Spojeného Království a zbytku Evropy. První nadšenci se věnovali crackingu a zpětnému inženýrství. Díky internetu se začala warezová scéna postupně rozrůstat, boom nastal až v druhé polovině devadesátých let, kdy rychlost internetového připojení byla dostatečná pro sdílení většího obsahu dat (filmy, programy, atd.). Do té doby se tyto typy souborů šířily přes samotné lidi, kteří si vyměňovali diskety, a to i přes poštu.[1] V dnešní době se warez dá stáhnout přes P2P sítě (torrent) nebo přes upload servery (ulozto.cz, rapidshare.com)


Warez jako obsah

Warez ve smyslu nelegálního obsahu se na internetu vyskytuje v podobě filmů (moviez), hudby (mp3s, music), softwaru (appz) cracků (crackz), her (gamez) a mnoho jiných. Při stahování obsahu je většinou v názvu uvedeno několik informací o obsahu, které ulehčují uživatelům "práci". Označení Machete 2010 R5 XviD MAXSPEED znamená:

• Machete 2010 je název obsahu (v tomto případě filmu) a rok vydání.

• R5 je typ kopie pořízené z analogového zdroje převedené na digitální a označuje region bývalého Sovětského svazu, Indie a Afriky.

• XviD je označení MPEG-4 kodeku.

• MAXSPEED je člověk nebo skupina, která má na svědomí zverějnění obsahu.

Warez šířený pomocí upload serverů (RapidShare) je v České republice legální pouze za určitých podmínek. Zásah do autorského práva číní ten, kdo obsah zveřejnil, ten kdo jej stahuje si pouze poskytuje kopii.

„Obecně lze tedy říci, že zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny díla (např. audiovizuálního či hudební díla) není zásahem do autorského práva. Takovýmto volným užitím však není:

užití počítačového programu (včetně počítačových her),

užití elektronické databáze,

zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou,

pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu.“[2]

Na druhé straně stojí stahování přes torrenty. ty jsou v České republice nelegální, protože při stahování se obsah zároveň poskytuje dalším připojeným uživatelům.

Kauza Pirate Bay

Pirate Bay je jeden z nejpopulárnějších torrent vyhledávačů se silnou komunitou. Tento server se stal v letech 2006-2009 předmětem soudního líčení, během kterého byli odsouzeni čtyři lidé na jeden rok vězení a pokutě 905.000 $. Proces byl založen na porušení autorských práv, podle žalobců server (jeho investor a provozovatelé) napomáhal k porušování autorského práva, tím, že poskytoval vyhledávání torrentů a jejich stahování. Na druhé straně stojí fakt, že samotné torrent soubory nejsou obsahem, ale pouze metadaty, které nesou informace o samotném obsahu. To znamená, že stránky Pirate Bay neposkytují přímo nelegální obsah, ale jen způsob jak se k němu dostat. Za celou dobu sporu byl server Pirate Bay několikrát odstaven z provozu, ale v současnosti funguje.


Použitá literatura

Aujezdský, J. Je kopírování pro osobní potřebu stále legální? [online]2006-6-29 URL: <http://www.lupa.cz/clanky/je-kopirovani-pro-osobni-potrebu-stale-legalni/>[2]

Wolf, K. Kam dál, The Pirate Bay? [online] 2009-4-20 URL: <http://www.lupa.cz/clanky/kam-dal-pirate-bay/>

A guide to internet piracy. 2600: Hacker quarterly. summer 2004. United states: 2600 Enterprises inc.. ISSN 0749-3851 URL: <http://old.wheresthebeef.co.uk/show.php/guide/IMG.HTM>

Ipggi. Scene history composition. [online]1998-9 URL: <http://www.defacto2.net/legacy/df2web99/scene-archive/history.html>[1]