WCAG - web content accessibility guidelines

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autorka: Alena Paulusová

Klíčová slova: web, přístupnost

Synonyma: pravidla přístupnosti webu

Související pojmy:

nadřazené - tvorba webu
podřazené -

Charakteristika

WCAG (web content accessibility guidelines) jsou pravidla pro tvoření webu tak, aby byl přístupný uživatelům se specifickými potřebami. Spravuje ho WCAG WG (Web Content Accessibility Guidelines Working Group), která je součástí World Wide Web Consortium (W3C).[1] První verze, WCAG 1.0 z roku 1999 obsahuje 14 pravidel, které se dále dělí do tří skupin podle priority – Priorita 1, nejvyšší, kontrolní bod musí být dodržen, jinak jsou informace nepřístupné, Priorita 2 – kontrolní bod by měl být dodržen, jinak jsou informace obtížně přístupné a Priorita 3 – kontrolní bod může být dodržen, jinak jsou informace poněkud obtížně přístupné. Mezi pravidla patří např. poskytnutí alternativ audiovizuálního obsahu, přístupnost nezávislá na zařízení, používání jasných navigačních mechanismů nebo jednoznačnost a jednoduchost dokumentů.[2] Tato verze už dnes není aktuální, proto se od roku 2008 používá WCAG 2.0.

WCAG 2.0[3]

Tato verze má 4 dále rozepsané principy – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost, robustnost

Princip č. 1 Vnímatelnost – informace a součásti uživatelských rozhraní musí být prezentovány tak, aby je uživatelé byli schopni vnímat. Mezi pravidla patří:

 • textové alternativy netextového obsahu
 • nezávislost multimediálních prvků na čase
 • přizpůsobitelnost obsahu např. při zjednodušeném vzhledu bez ztráty informací
 • rozlišitelnost – usnadnění uživatelům slyšet a vidět obsah a odlišit popředí od pozadí

Princip č. 2 Ovladatelnost – všechny součásti uživatelského rozhraní a všechny navigační prvky musí být ovladatelné. Mezi pravidla patří:

 • přístupnost všech funkcí z klávesnice
 • poskytnutí uživatelům dostatek času k práci s obsahem
 • nepoužívání prvků, které mohou vyvolávat záchvaty
 • používání navigace, hledání konkrétního obsahu a určování aktuální pozice

Princip č. 3 Srozumitelnost - informace a ovládání uživatelského rozhraní musí být srozumitelné. Mezi pravidla patří:

 • čitelnost a srozumitelnost textového obsahu
 • intuitivnost vzhledu a ovládání obsahu
 • pomoc uživatelům vyvarovat se chyb při zadávání nebo chyby opravit

Princip č. 4 Robustnost - obsah musí být dostatečně robustní, aby mohl být spolehlivě interpretován širokou škálou přístupových zařízení včetně asistivních technologií. Jediným pravidlem zde je

 • snaha o maximální kompatibilitu se současnými i budoucími zařízeními včetně asistivních technologií

Kritika WCAG 2.0

Standard se dočkal kritiky z několika důvodů. Prvním byl jeho vznik, The Web Content Accessibility Guidelines Working Group nedala na připomínkování první verze dostatek času, připomínkování bylo možné jen v angličtině, dokumenty pouze v psané formě, což znemožnilo přístup nevidomím lidem a složitost textu zase znesnadnila přístup lidem s poruchami učení. Dalšími důvody byl samotný obsah, nejednoznačnost pojmů a nelogičnost některých pravidel (podcast se nepovažuje za multimediální prvek, není tedy potřeba přepis, prezentace se považuje za video) a nedostatečné otestování lidmi se specifickými potřebami.[4]

Poznámky

 1. HENRY, Shawn Lawton. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview. In: Web Accessibility Initiative (WAI) [online]. 2005, 2012-11-01 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: <http://www.w3.org/WAI/intro/wcag>
 2. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Přístupnost.cz: Otevřete svůj web všem! [online]. [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.pristupnost.cz/wcag/
 3. RYBÁK, Zdeněk a Radek PAVLÍČEK. Web Content Accessibility Guidelines 2.0. In: Blind Friendly Web: přístupnost webových stránek [online]. 9.2.2009 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://blindfriendly.cz/wcag20/
 4. CLARK, Joe. To Hell with WCAG 2. In: A List Apart: For People Who Make Websites [online]. 23.4.2006 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://alistapart.com/article/tohellwithwcag2

Použitá literatura

 • TYFLOCENTRUM BRNO, o. p. s. a SONS ČR. Blind Friendly Web: přístupnost webových stránek [online]. © 2000- [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://blindfriendly.cz/
 • A List Apart: For People Who Make Websites [online]. © 1998 – [cit. 2015-02-11]. ISSN 1534-0295. Dostupné z: http://alistapart.com/
 • CENTER FOR PERSONS WITH DISABILITIES. WebAIM: Web Accessibility In Mind [online]. © 2015 [cit. 2015-02-11]. Dostupné z: http://webaim.org/