Využití her pro výuku finanční gramotnosti

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jakub Alt

Klíčová slova: hry, finanční gramotnost,

Synonyma: edukace finanční gramostnosti pomocí her a gamifikačních prvků

Související pojmy:

nadřazené - teorie her, gamifikace, finanční gramotnost
podřazené - ---


Proč vyučovat FG pomocí her?

„Problematika finančního vzdělávání je denně skloňována nejen v České republice (dále jen ČR), ale i ve světě. Zájem o tuto problematiku se dostává do popředí diskuzí vlád, finančních institucí, politických stran, médií, sociologů atd. To vše díky statistikám o alarmujícím zadlužení domácností, kde je postrádána jakákoli tendence stagnace či dokonce poklesu.“[1]

Využití her a herních systémů v edukaci finanční gramotnosti nám přínáší mnoho výhod a nových možností.

„Aby takové hry správně fungovaly, je potřeba, aby ten, kdo je organizuje, věděl, o čem jsou. Nejde jen o to „znát správné odpovědi“, ale vyznat se i v souvislostech.“[2]

Proces gamifikace, či přímého převedení učiva na hru pomáha soustředit pozornost účastníků, dokáže zjednodušit naskytnuté problémy, uvolnit atmosféru a v neposlední řadě může jedince navnadit na následné nastudování tématu i v jiných formách.


Konkrétní příklady edukačních her

Deskové

 • Cashflow 101 - „Každý hráč získává na začátku určité povolání,

příjmy a výdaje. Hra má několik úrovní. Cílem první je dostat se z „krysího závodu“ a to tak, že získáme investováním pasivní příjem vyšší, než jsou naše výdaje. V dalším kole je potřeba splnit si svůj sen, který jsme si stanovili na začátku. Hra je ve světě velmi populární, o čemž svědčí i to, že vznikají kluby, kde se hraje. Několik jich máme už i v České republice.“[3]

 • Cashflow 201 - Rozšířená verze původní hry, přidán pohyb akcií a dalších prvků. Bohužel doposud nepřeložena do češtiny.
 • Virtulife - „Moderovaná hra je určena pro školáky, studenty i dospělé. Během tříhodinového semináře si účastníci prožijí virtuální život. V různých životních situacích poznávají finanční produkty, učí se správně zacházet s rodinnými penězi a budovat rodinné bohatství. VirtuLife pomáhá na desítkách škol ve výuce ekonomické a finanční gramotnosti.“ [4]
 • Finanční svoboda - „vytvořená společností KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.

V jejím průběhu mají hráči možnost projít 30 let života (od založení rodiny ve třiceti letech do odchodu do důchodu v šedesáti letech). V rámci hry si každá rodina má splnit tři cíle – pořízení nemovitosti, dosažení finanční svobody, která umožní odchod do důchodu v 60 letech, a další cíl jako například dražší dovolenou nebo rekonstrukci chaty. Během hry se můžou vyskytnout nečekané události, pro jejichž případ je možné se pojistit, je možné spořit v rámci stavebního spoření, penzijního připojištění, investovat do podílových fondů, případně si vzít úvěr nebo hypotéku.“[5]

Počítačové

 • Cashflow 101 / 201 online - On-line verze hry Cashflow. Možnost zahrát si s přáteli, nebo se připojit do již vytvořených her a poznávat lidi z celého světa.

Hry „naživo“

 • Rozumíme financím I.[6] - Souhrn informací a praktických her, které pomáhají nejmenším poodhalit roušku tajemství finanční gramotnosti. Určeno dětem o věku 11-15 let.
 • Rozumíme financím II.[7] - Pokračování prvního dílu se nese ve stejném duchu jako jeho předchůdce, tentokrát určeno pro věkovou skupinu 15-18 let.

Poznámky

 1. CHUCHVALCOVÁ, Jana. Finanční vzdělanost v ČR je překvapivě nízká. [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2011/cl_11_110126.html
 2. KŘENKOVÁ, Helena, Michaela ČAKRTOVÁ, František ŠEREDA, Kateřina HOŘAVOVÁ a Ivana ČURDOVÁ. Rozumíme financím II. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2011. ISBN 978-80-86825-67-0. Dostupné z: http://www.rozumimefinancim.cz/dokumenty/?act=get&check=ddf683901406db04fbd409cd705df662&id=14&noinc=1
 3. ŠVARZBERGEROVÁ, Jana. Finanční gramotnost [online]. 2010 [cit. 2012-06-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Řezáč. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/171902/esf_m/>.
 4. Virtulife [online]. 2010 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.virtulife.cz
 5. ŠVARZBERGEROVÁ, Jana. Finanční gramotnost [online]. 2010 [cit. 2012-06-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Řezáč. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/171902/esf_m/>.
 6. KŘENKOVÁ, Helena, Michaela ČAKRTOVÁ, František ŠEREDA, Kateřina HOŘAVOVÁ a Ivana ČURDOVÁ. Rozumíme financím I. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2011. ISBN 978-80-86825-66-3. Dostupné z: http://www.rozumimefinancim.cz/dokumenty/?act=get&check=d0ae27163ccc1151002ec6c56d219791&id=13&noinc=1
 7. KŘENKOVÁ, Helena, Michaela ČAKRTOVÁ, František ŠEREDA, Kateřina HOŘAVOVÁ a Ivana ČURDOVÁ. Rozumíme financím II. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2011. ISBN 978-80-86825-67-0. Dostupné z: http://www.rozumimefinancim.cz/dokumenty/?act=get&check=ddf683901406db04fbd409cd705df662&id=14&noinc=1

Použitá literatura

KŘENKOVÁ, Helena, Michaela ČAKRTOVÁ, František ŠEREDA, Kateřina HOŘAVOVÁ a Ivana ČURDOVÁ. Rozumíme financím II. 1. vyd. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2011. ISBN 978-80-86825-67-0. Dostupné z: http://www.rozumimefinancim.cz/dokumenty/?act=get&check=ddf683901406db04fbd409cd705df662&id=14&noinc=1 </ref> - Pokračování prvního dílu se nese ve stejném duchu jako jeho předchůdce, tentokrát určeno pro věkovou skupinu 15-18 let.

CHUCHVALCOVÁ, Jana. Finanční vzdělanost v ČR je překvapivě nízká. [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2011/cl_11_110126.html

ŠVARZBERGEROVÁ, Jana. Finanční gramotnost [online]. 2010 [cit. 2012-06-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce František Řezáč. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/171902/esf_m/

Virtulife [online]. 2010 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.virtulife.cz