Vyhledávání

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Martonová (383330)


Vyhledávání informací

Pojem information retrieval poprvé použil roku 1950 C.N. Moorse. Můžeme jej definovat jako činnost, jejímž cílem je identifikace relevantních dokumentů nebo informací v informačních zdrojích za pomoci dotazovacích a selekčních jazyků. Vyhledávání informací spadá do oblasti informačního chování uživatelů. Samotnému procesu vyhledávání předchází informační potřeba, způsobená nedostatkem informací, které jsou nezbytné k vyřešení problému. Formulací informačního požadavku zjistíme, co je předmětem vyhledávání, čímž vznikne rešeršní požadavek. Když požadavek zadáme v konkrétním dotazovacím jazyce do databáze nebo jiného nástroje, stává se z něj rešeršní dotaz. Vyhledávání informací zahrnuje reprezentování, ukládání, vyhledávání a doručování relevantních informací. [1]

Informační chování při vyhledávání

Information Seeking Behaviour je cílené vyhledávání za účelem získání konkrétní informace. Uživatel může při tomto procesu pracovat buď s manuálními informačními systémy (např. knihy, časopisy) nebo s elektronickými (např. databáze). Proces, který zahrnuje každou interakci uživatele a systému, nazýváme information searching behaviour. Zahrnuje nejen mechanické postupy, jako jsou například ovládání klávesnice a myši, ale také ty mentální/intelektuální (vybírání zdroje, strategie, posuzování významu). [2]


Podoblasti vyhledávání

 • interakce s informačními systémy [BELKIN, VICKERY] 
 • informační potřeby a užití informací [DERVIN, NILES] 
 • psychologický výzkum v oboru human-computer interaction [BORGMAN] 
 • projektování systémů, např. založených na řízených menu [SHNEIDERMAN] 
 • online vyhledávání v databázích [FENICHEL, BELLARDO]


Fáze vyhledávání

 • co chceme hledat (téma + souvislosti)
 • výběr nástrojů a zdrojů
 • tvorba dotazu a vyhledávání
 • hodnocení výsledků
 • úprava dotazu
 • výběr nejlepších výsledků [3]


Fáze podle Goldmanna (1992)

 • připojení (spolu s "logon" procedurou) 
 • výběr báze dat 
 • provedení rešerše 
 • tisk (resp. download) výsledků 
 • odpojení se od systému ("logoff" procedura)[4]


Operátory

Pro zefektivnění vyhledávání se používají Booleovské operátory AND, OR a NOT, které definují vztah mezi klíčovými slovy. Ačkoliv účinným způsobem usnadňují práci, mají své limity, které z části řeší tzv. proximitní (distanční, poziční) operátory, určující posloupnost a vzdálenost výrazů. Jsou jimi například NEAR, WITHIN, SENTENCE, PARAGRAPH,.. Jen málo vyhledávacích nástrojů je uzpůsobeno k používání operátorů, většina disponuje zjednodušeným rozhraním, protože spoléhá na intuitivní informační chování uživatele. Například vyhledávač Google přijímá operátory + a -, což je alternativa k AND a NOT.[5]


Reference

 1. RIJSBERGEN, Keith. Information retrievalIntroduction. London: Butterworths, 1979. Dostupné z: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Chapter.1/Ch.1.html
 2. Informační chování. In: Wikisofia: Portál pro tvorbu, získávání a ukládání studijních materiálů z oblasti humanitních věd [online]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/index.php/Informacni_chovani
 3. Vyhledávání informací. In: Informační výchova na UTB ve Zlíně [online]. 2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/?page_id=696
 4. PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací I. Umění či věda? Národní knihovna: knihovnická revue [online]. 2001 [cit. 2014-12-01], roč. 12, č.1. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/pdf/0101/nk0101018.pdf
 5. MANNING D., Christopher. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008. Dostupné z: http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/01bool.pdf

Doporučená literatura

 • HARMAN, Donna K. – VOORHEES, Ellen M. TREC: An Overview. Annual Review of Information Science and Technology. 2006, 40(1). ISSN 1550-8382.
 • INGWERSEN, Peter. Information Retrieval Interaction. London: Taylor, 1992. ISBN 0-947568-54-9.
 • INGWERSEN, Peter. The User in Interactive Information Retrieval Evaluation. In Advanced Topics in Information Retrieval . Heidelberg: Springer, 2011, s. 83-107. ISBN 978-3-642-20945-1.
 • SARACEVIC, Tefko. RELEVANCE: A Review of and a Framework for the Thinking on the Notion in Information Science. Journal of the American Society for Information Science. 1975, 26 (6). ISSN 0002-8231.
 • SALTON, Gerard - MCGILL, Michael J. Introduction to Modern Information Retrieval. New York : McGraw-Hill, 1983.. -- 448 s.
 • BATES, M. J. 1989. The Design of Browsing and Berrypicking Techniques for the Online Search Interface. In Online Review [online]. 1989, vol.13, no. 5, 407-424 [cit. 2010-01-29]. Dostupné z: http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/berrypicking.html