Voicethread

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Voice Thread - produkt univerzity v Severní Karolině

Charakteristika produktu

Stručná charakteristika softwarového nástroje VoiceThread

VoiceThread (volně převedeno - související hlasový a textový doprovod k obrázkům nebo filmovým klipům) je jedním z mnoha nových multimediálních nástrojů, které umožňují rozšířit oblast vědění všem, kteří mají zájem, a to interaktivním způsobem (proto je tento nástroj vhodný i pro výuku jako nenásilný didaktický doplněk, v budoucnu možná i jako jeden z hlavních vzdělávacích nástrojů).

Co VoiceThread nabízí ....

VoiceThread umožňuje ke sledovanému obsahu zanechat komentáře nebo poznámky pěti možnými způsoby – hlasem (pomocí mikrofonu nebo telefonem), formou textu nebo pomocí zvukového nebo obrazového souboru (předpokládá se využití webové kamery). Uživatel tohoto nástroje může při komentování obsahu obrázků nebo výkresů (vhodné pro technickou praxi) kreslit, může si též vybírat, které komentáře mají být zobrazeny při eventuální následné prezentaci. Související hlasové doprovody je možné snadno začlenit do webovských stránek a exportovat do přehrávačů MP3 nebo na DVD; tato média potom poslouží jako archivační prostředky.

O „hlasový nebo textový doprovod“ se můžete podělit s přáteli, studenty i kolegy, pro něž můžete také nahrát speciální komentáře. Přehrávání „hlasového nebo textového doprovodu“ může přitom být buď synchronní (pozorovatel a posluchač v jedné osobě vnímá přidané poznámky v reálném čase, tj. okamžitě) nebo častěji bývá asynchronní (pozorovatel a posluchač v jedné osobě si uloženou nahrávku „vyzvedne“ v pro něj nejpříhodnější chvíli). Pomocí nástroje VoiceThread je možná skupinová konverzace s kýmkoliv kdekoliv na světě díky soustředění informací o daném tématu do jednoho místa a jeho následnému sdílení, a to vše bez potřeby instalace softwaru.

VoiceThread usnadňuje začleňování doplňkových informací, dovoluje na jakoukoliv webovou stránku přidávat interaktivní skupinové diskuze. Do své webové stránky jednoduše zkopírujete a vložíte uložený kód a můžete začít s konverzací. Jestli se jedná o odezvu, kritiku nebo skupinové vyprávění příhod, vše seskupíte tak, jak, kdy a kde chcete. Tvůrce komentářů VoiceThreadu si může vybírat komentáře, které budou komukoliv předváděny. Z celkového počtu až sta komentářů může vybrat pět nejlepších, může také odbočit k výpravnému příběhu uvnitř strohé krátké příhody. Jeden účet VoiceThread může mít vícero asociovaných identit (komentovaných fází). Znamená to, že za provozu je možné přepínat identitu, tj. je možné soustředit se na zájmy rodiny, třídy nebo zajímavé osobnosti. Celkem je možné uvažovat o dvaadvaceti položkách při délce kompletního projektu 45 minut. V rámci daných účastníků je možné vytvořit skupinu s podobnými zájmy (přátelé, kolegové), přičemž všichni účastníci budou členy skupin VoiceThreads (a budou uvedeni na jednom místě - na Vaší stránce MyVoice). VoiceThread je tedy možné používat jako jednoduchý nástroj k velkému množství bezpečných konverzací s okolím téměř v jakémkoliv typu média, jako jsou videa, dokumenty, obrázky nebo prezentace, materiály prezenčních kurzů v „plodném a přemýšlivém“ prostředí, které podporuje otevřenější a poutavější dialog o různých myšlenkách a konceptech.

Používáte-li Moodle, existuje nástroj, který vám umožní snadné vložení VoiceThreadu do Moodlu. Přenos umožňuje stahování archivních záznamů, které jsou přesnou replikou VoiceThread včetně všech komentářů a nákresů. Tyto videozáznamy si přehrajte offline tak, že si je uložíte do svého počítače, vypálíte si je na DVD nebo si je stáhnete do přehrávače MP3 nebo mobilního telefonu (pokud jsou tato zařízení uzpůsobena k přehrávání videa).

VoiceThread podporuje více než tucet standardů souborů a formátů obrázků: podporuje PDF, MS Word, Excel a PowerPoint (včetně novějších formátů Office 2007), obrázky a videa. Fotografie umožňuje importovat z řady používaných formátů včetně webu. Pro kreslení poznámek k nahrávanému komentáři má VoiceThread nástroj „kreslení“ (potřebujeme pouze mikrofon, webovou kameru nebo klávesnici), umožňuje i „kreslení do videa“ (řízení playbacku), jednotlivé segmenty videonahrávek je možné doplnit pomocí nástroje „kreslení s komentářem“, při jehož využívání jsou nákresy synchronizovány s Vaším komentářem, takže pozorovateli ukazují postup vašeho myšlení.

Funkce a ovládání

Jak začít?

Nejprve musíte navštívit domovskou stránku VoiceThreadu http://voicethread.com a zřídit si účet. Pro školitele (vyučující) není počet VoiceThreadů a komentářů omezen, pro ostatní je omezen na tři „VoiceThreadové“ prezentace.

Z nabídky „Help“ vyberte „My Account“. Objeví se identifikační seznam. Zvolte „Add an Identity“ ve spodní části seznamu. Pro svou identifikaci zapište svoje jméno a nahrajte obrázek. Tyto údaje přidejte do seznamu („save“).

Jak nahrávat a organizovat obrázkové soubory?

Jakmile budete mít soubor připravený (např. vybrané všechny potřebné obrázky a k nim vytvořené popisky), ve svém VoiceThreadu si otevřete tabulku „Create“ a v ní si vyberte „Upload“. Potom si vyberte zdroj, z něhož chcete soubory pro svou prezentaci VoiceThread stahovat. Po provedeném výběru si VoiceThread automaticky stáhne soubory do pracovního okna, v němž můžete svoje obrázky seskupovat v logickém pořadí, přidávat k nim titulky nebo webovské odkazy.

Budete-li chtít ve své prezentaci jeden obrázek upravit, kliknete na něj v pracovním okně – kolem obrázku se objeví žlutý rámeček a „zpracovávaný“ obrázek se objeví ještě vlevo dole pod nabídkou. Označený obrázek můžete přesouvat do nově zvolené pozice myší při stisknutém levém tlačítku. Jestliže si z nabídky vyberete položku „Add a Title and Link“ (pod vybraným obrázkem vlevo), můžete k obrázku přidat titulek nebo odkaz na externí web; tyto úpravy se pak zobrazí při finální prezentaci. Tvorbu své prezentace zakončíte výběrem položky „Add a Title and Description“ v horní části pracovního okna.

Jak nahrávat zvukové komentáře?

Chcete-li ke své prezentaci přidat zvukový komentář, ve společném nabídkovém okně si vyberte položku „Comment“. Nad nástroji pro tvorbu komentářů se objeví první obrázek. Stiskněte tlačítko „record“. VoiceThread se vás nyní zeptá, jakého chcete použít zdroje zvukového signálu; vy zdroj zvukového signálu zvolíte a začnete nahrávat („Allow“). Nahrávání komentáře ukončíte tlačítkem „stop recording“. Svůj komentář si můžete okamžitě přehrát. Pokud jej co do kvality i obsahu schválíte, zvolte „save“. Jestliže se rozhodnete pro opakování nahrávky, zvolte „cancel“.

Každý nový komentář je identifikován ikonou vedle obrázku. Jakmile se spustí přehrávání, objeví se nad identifikační ikonou „bublina“ se znakem reproduktoru.

Jak nahrávat textové komentáře?

Chcete-li ke své prezentaci přidat textový komentář, v nabídce pod obrázkem si vyberte položku „type“. Nad identifikační ikonou komentátora se nyní objeví „bublina“, do níž můžete zapsat svůj komentář. Po zapsání zvolte „save“. Váš komentář bude automaticky přiřazen k obrázku, vedle něhož se objeví Vaše ikona.

Proč a jak přepínat identitu?

Jestliže přidáváte komentář k obrázku, který si právě prohlíží jiný uživatel systému, je důležité vybrat novou identitu, aby váš komentář byl neustále „jedinečný“. Pro přepnutí identity použijte tlačítko na levé straně lišty komentářů. Můžete mít seznam identit, jež jsou svázány s vaším účtem VoiceThread. Jednoduše si vyberete ikonu, která právě není používána a začnete nahrávat.

Řízení prezentací

Existují dvě cesty, jak prezentaci řídit. První možností je využití šipek, které najdete na okraji lišty komentářů, jimiž se budete pohybovat v po sobě následujících obrázcích. Druhou možností je kliknout myší na zmenšeninu obrázků na pravé straně nabídkové lišty. Tento způsob umožňuje pohyb v obrázcích, který nemusí být postupný.

Vytvoření kopie k existujícímu souboru VoiceThreadu

Vytvoření kopií pomáhá učiteli při přípravě studijních materiálů pro žáky. Kopii vytvoříte postupem, který je dále popsán.

1. Klikněte na ikonu „Gear“ v pravém dolním rohu existující prezentace.

2. V nabídce, která se objeví, klikněte na tlačítko „Make a Copy“.

Změňte název kopírované prezentace a rozhodněte se, jaké komentáře chcete ponechat ve své nové prezentaci.

Rady uživatelům VoiceThreadu pro tvorbu komentářů

Abyste byli úspěšnými uživateli VoiceThreadu, měli byste si uvědomit, že existuje několik základních pravidel, kterými byste se měli řídit: - shromažďujte fakta; poznamenejte si vše, co je pro vás zajímavé a nové - vytvářejte si souvislosti; vzájemně porovnávejte své poznatky s těmi, které právě vidíte a slyšíte - ptejte se; uveďte, co je pro vás v komentářích a prezentacích nesrozumitelné a jak máte najít odpověď (zodpovězené otázky jsou pro přemýšlivé hlavy cestou k dalšímu poznávání a vědění) - využívejte možnosti vyslovení vlastního názoru o tom, co vidíte a slyšíte si vytvořte vlastní názor: souhlasíte nebo nesouhlasíte, když jste proti uvedenému komentáři, odůvodněte proč

Rady uživatelům VoiceThreadu pro hodnocení vlastních znalostí

Při hodnocení obsahu VoiceThreadu využívejte následujících pomocných bodů: "To mi připomíná..., to je podobné..., obdivuji..., realizuji..., poznamenávám, že..., toto mohu porovnat s..., rád bych poznal..., jsem již dále, protože..., pokud bych..., mohl bych..., jestliže..., potom..., ačkoli je vidět, že..., nejsem tak zkušený, protože... Tyto body Vám napomohou k dalšímu vzdělanostnímu růstu, který VoiceThread nabízí.

Hodnocení

VoiceThread je jednou z cest, která by mohla v dnešní době vést k nárůstu vzdělanosti mládeže a populace jako celku. Bylo by však zapotřebí, aby mládež tento způsob předávání vědomostí převzala – využívá totiž všech jí blízkých médií, ale nemusí se zabývat pouze plytkými věcmi, jimiž se dnešní mládež povětšinou zaobírá. V tomto ohledu je nasnadě, že vzniká problém erudovaných školitelů, kteří by mládež pro daný způsob vzdělávání připravili a potom ji také vhodnými výukovými programy zaujali. Při troše skepse můžeme konstatovat, že aplikace VoiceThreadu je možná, výsledek je ale neznámý.

Reference

http://voicethread.com/about/media/

http://voicethread.com/about/commenting/

http://voicethread.com/about/sharing/

http://voicethread.com/about/doodling/

http://voicethread.com/about/identities/

http://voicethread.com/about/moderation/

http://voicethread.com/about/embedding/

http://voicethread.com/about/exporting/

http://www.flickr.com/

http://voicethread.com/blog/#20090220

http://voicethread.com/about/pro/

http://voicethread.com/about/highered/#

http://voicethread.com/pricing/highered/

http://cdn.voicethread.com/media/misc/VoiceThread.HigherEd.pdf

http://www.unc.edu/

http://voicethread.com/about/business/#

http://www.lpga.com/fanbook.aspx