Vizualizace dat

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Martin Töpfer

Klíčová slova: data, vizualizace, grafika

Související pojmy: graf, analýza

nadřazené - metadata, data
podřazené - graf, malované rodokmeny, kartografické mapy

Charakteristika

„Vizualizace je proces zkoumání dat a informací po jejich převedení do grafické podoby. Jejím cílem je pochopení zkoumaných jevů a vniknutí do problému. Proto o vizualizaci mluvíme též jako o vizuální analýze dat."[1] Díky grafickému výstupu dat můžeme mnohem efektivněji pracovat s velkým množstvím nepřehledných údajů v tabulkách. Základním grafickým výstupem dat je graf. Může se jednat o jakékoliv podoby grafů jak koláčové, či sloupcové, tak spojnicové či zcela odlišné. Výhodou vizualice je lepší porozumění datům, které zpracovávame. "Vizualizaci dat je možné dobře využít také proto, že lidská psychika dokáže vytěžit mnohem více informací z vnímaných tvarů nebo barev než při čtení textu nebo při přelétnutí tabulky. A když je navíc grafika interaktivní, může uživatel lépe vystopovat nové souvislosti."[2]

Historie

Vizualizace dat rozhodně není novým vynálezem posledního století. Historicky nelze stanovit první záznam grafického znázornění, protože do této kapitoly spadají jak staré malované rodokmeny, tak kartografické mapy a mnoho dalších. Za jedny z nejstarších grafických záznamů dat se považuje tématická kartografie (mapy doplněné daty). Další možností zpracování dat je tzv.: Statistická grafika, (graf popisující statistické udáje), která se začala objevovat v 17. století, ale k jejímu rozvoji došlo až v 18. století. Ze začátku se nejvíce používají pro politicko-ekonomickou tématiku. V 19. století se rozšiřovala i do ostatních oborů. Například díky francouzským stavebním inženýrům se začala využívat grafická vyzobrazení i ve stavebnictví, nebo se také začala uplaťnovat pro potřeby katastrálních záznamů. [3] Dnes je tato metoda světově rozšířená a zasahuje do takřka každého oboru pracující s daty a to hlavně díky vynálezu počítače, který nesmírně rozšířil možnosti pracováním v digitálním prostředí. Mezi historicky nejvýznamější vizualizace dat se řadí například: Rozdíly v odhadech zeměpisné délky od Michaela Florent van Langrena v roce 1644, Časová osa od autora Jacques Barbeu-Dubourg roku 1753, První choropleth (kartogram) Charlese Dupina r. 1826, nebo Napoleonův pochod na Rusko a zpět zpracovanou Charles Joseph Minardem v roce 1869, kterou Edward Tufte označil za: "Pravděpodobně nejlepší statistickou grafiku, jaká kdy byla nakreslená". [4]

Tvorba vizualizací dat

Základní programy, které se používají k tvorbě vizualizací dat jsou MS EXCEL a OO Calc. Přestože se jedná o nejpoužívanější programy pro tvorbu vizualizací, jsou to tabulkové procesory, které mají vizualizaci pouze dat jako jednu z doplňujících možností při práci s daty. Dnes se vizualizace dat převážně používá pro prezentování grafů ve firmách, medií, školství a dalších subjektech, proto stačí pro základní potřeby tyto kancelářské balíky. Programy zaměřené přímo na vizuální analýzu dat jsou například QtiPlot, nebo SciDAVis. QtiPlot je program ideálně vytvořený pro tento účel. Krom mnoha dalších variant grafů navíc, je narozdíl od omezujícího excelu při práci s daty intuitivnější a dovoluje uživateli větší možnosti manipulace s daty. Program SciDAVis je jednoduší varianta QtiPlot, vytvořená pro začínající uživatele.[5]

Poznámky

  1. Pojem vizualizace. In: ČVUT - geologie [online]. 2006 [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: http://geo3.fsv.cvut.cz/~soukup/dip/krejny/2_pojem_vizualizace.htm
  2. ČERNÝ, Michal. Vizualizace dat: Jak odhalit utajené souvislosti. In: VTM E15 [online]. 2012 [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: http://vtm.e15.cz/vizualizace-dat-jak-odhalit-utajene-souvislosti
  3. SAXL, Ivan a Lucie ILUCOVÁ. Historie grafického zobrazování staistických dat. In: ROBUST 2004. Praha: JČMF, 2004, 363 - 386. ISBN 80-7015-972-3. Dostupné z: http://www.statspol.cz/robust/2004_robust2004.pdf
  4. Historie vizualizace dat. In: Slideshare [online]. 2014 [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/tomasmarek/historie-33916198
  5. ČERNÝ, Michal. Jak vyrobit dobrý graf – nástroje na analýzu a vizualizaci dat zdarma. In: DSL [online]. 2010 [cit. 2014-12-25]. Dostupné z: http://www.dsl.cz/clanek/1852-jak-vyrobit-dobry-graf-8211-nastroje-na-analyzu-a-vizualizaci-dat-zdarma

Použitá literatura