Virtuální polytechnická knihovna

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

RTENOTITLE


Virtuální polytechnická knihovna

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) je společným projektem především technicky zaměřených českých knihoven, které chtějí dosáhnout radikálního zvýšení dostupnosti informačních zdrojů místním i vzdáleným uživatelům. K tomuto účelu virtuálně sjednotily fondy, vybudovaly souborný katalog časopisů Virtuální polytechnické knihovny a vytvořily systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven. VPK nyní ve svém souborném katalogu sjednocuje periodika více než 56 českých knihoven, z nichž 38 knihoven nabízí své fondy prostřednictvím VPK, ostatní knihovny nabízejí své služby prostřednictvím klasických meziknihovních výpůjčních služeb.

- Unikátní systém dodávaní dokumentů - Společný projekt technicky zaměřených knihoven - Virtuálně sjednocené fondy technických periodik v Souborném katalogu VPK - Otevřený systém, kde prvky tvoří fondy, technologie, účastníci, uživatelé a služby

Cíle

- Zvýšit dostupnost dokumentů bez fyzické návštěvy knihovny - Poskytovat služby oborově technicky zaměřené uživatelské obci - Efektivní využívání finančních prostředků určených na nákup multilicencí a kooperativní akvizici - Koordinovat oborově zaměřenou akvizici zejména periodické literatury

Funkce VPK

- Koordinace akvizice periodik účastnických knihoven - Optimalizace služeb - Organizace přístupu k fondům účastnických knihoven prostřednictvím Souborného katalogu VPK - Zajištění přístupu k elektronickým zdrojům na základě multilicencí

Základní pojmy

Účastníci

 • Servisní centrum – koordinátor činností účastnických knihoven, správce souborného katalogu, správce uživatelských kont.
 • Účastnická knihovna – knihovna, která podepsala deklaraci a stala se tak členem virtuálního společenství tzn. vede záznamy o svém fondu v souborném katalogu VPK a také tento fond poskytuje.
 • Registrovaný uživatel – právnická nebo fyzická osoba, která podepsala smlouvu o uživatelském kontě a tudíž může využívat služeb VPK.

Uživatelské konto

 • Jedinečná autorizace uživatele umožňuje objednání dokumentu a možnost sledovat průběh vyřízení.
 • Váže se na uživatelské jméno a heslo.
 • Uživatelské konto smí využívat pouze uživatel s nímž byla uzavřena smlouva.

Souborný katalog VPK

 • Je veřejně přístupný automatizovaný knihovní katalog, který obsahuje záznamy odborných časopisů tématicky zaměřených na techniku a související přírodní vědy, společenské vědy a medicínu, uchovávaných ve fondech knihoven účastníků VPK.
 • Provozovatelem a správcem je Národní technická knihovna (Servisní centrum VPK).

Virtuální fond

 • Neexistuje fyzicky na jednom místě nebo serveru, ale je rozptýlen mezi fondy účastnických knihoven po celé ČR.
 • Jedná se o záznamy periodik z technických a aplikovaných přírodních věd.
 • Zahrnuje jak tištěné časopisy tak elektronické dostupné přes placené databáze.

Služby a jejich typologie

 • Elektronické kopie článků doručené elektronickou cestou
 • Xeroxové kopie doručované poštou či faxem
 • Články ze zahraničních odborných databází
 • Služba Current contents - zasílání kopií obsahů nových čísel časopisů
 • Online sledování stavu požadavku a stádia vyřízení
 • Bezhotovostní platby prostřednictvím uživatelského účtu
 • Navíc možnost objednat si kopie článků nebo výpůjčku publikací ze zahraničních knihoven (mezinárodní meziknihovní výpůjční služba)
 • Funguje i jako MVS

Typy služeb

 • Standardní, Expresní
 • Poštou, Faxem, Elektronicky

Odkazy


RTENOTITLE