Vesmírní lidé: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (17 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 15:56

Autor: Lenka Fatková

Klíčová slova: nové náboženství, sekta, ufologie, ufologické náboženství

Synonyma: Andělé světla, Andělé nebe

Související pojmy:

nadřazené: UFO kult

podřazené: Aštar Šeran


Charakteristika

Organizaci Vesmírní lidé lze považovat za sektu, ačkoliv sami její členi se k tomuto termínu nehlásí. Lze najít podobnost s dalšími světovými představiteli tzv. UFO kultu, např. Heaven´s Gate. Název organizace vychází z předmětu jejího zájmu. Předmětem zájmu organizace jsou mimozemské bytosti označované jako Vesmírní lidé.

Vesmírní lidé jsou láskyplné, milující bytosti, které neznají negativní myšlení a fyzickou stavbou těla vypadají jako lidé. Vesmírní lidé jsou zástupci Sil světla, kteří předávají lidem lásku a pozitivní energii a pomáhají tlumit konflikty, vnuknout lidem dobré nápady, obnovovat ekologickou rovnováhu Země atd. Dohled nad naší planetou má Aštar Šeran. Aštar Šeran se nachází se svou Velkou vesmírnou flotilou na oběžné dráze Země, přičemž je vždy na půl roku střídán Vesmírnou flotilou z Plejád pod vedením Ptaaha.

Opakem Sil světla jsou Síly temna. Zástupci Sil temna a zároveň největšími nepřáteli Vesmírných lidí jsou tzv. ještírci, kteří jsou jejich přesným opakem. Vesmírní lidé komunikují s lidmi prostřednictvím tzv. kontaktérů. Kontaktéři jsou lidé, kteří jsou stejně jako Vesmírní lidé plni lásky, dodržují kosmické zákony a velmi touží po poznání. Komunikace s vyššími bytostmi probíhá metodou telepatického kontaktu. [5]

Vznik

Zakladatelem a zároveň vůdcem organizace je Ing. Ivo Benda, přestože oficiálně žádnou organizaci nezaložil. Historie Vesmírných lidí sahá do roku 1995, kdy údajně byla těmito mimozemskými bytostmi kontaktována Miloslava Drsková, která se později setkala právě s Ing. Ivem Bendou. Ten podle jejího vzoru poprvé kontaktoval Vesmírné lidi v roce 1997. Od té doby sepsal více než 7000 stran textů, které obsahují především sdělení od přátel z vesmíru, objevil se i v několika televizních pořadech a především pořádal množství přednášek. [5]

Vesmírní lidé na Internetu

V prostředí Internetu lze o organizaci Vesmírní lidé najít mnoho informací. Organizace má neustále aktualizované a značně obsáhlé oficiální webové stránky. Tyto stránky jsou dostupné nejenom v češtině a angličtině, ale také v několika dalších světových jazycích (ruština, němčina, španělština, francouzština, italština, portugalština, polština, maďarština atd.).

Na oficiální stránky je možné se dostat hned přes několik URL adres:

http://andele-nebe.cz/, http://andelenebe.cz/, http://vesmirni-lide.cz/, http://vesmirnilide.cz/, http://andele-svetla.cz/, http://andelesvetla.cz/, http://universe-people.cz/, http://anjeli-neba.sk/, http://anjeli-svetla.sk/, http://universe-people.com/, http://cosmic-people.com/, http://angels-light.org/, http://angels-heaven.org/, http://ashtar-sheran.org/, http://himmels-engel.de/, http://angeles-luz.es/, http://angely-sveta.ru/, http://anges-lumiere.eu/, http://angelo-luce.it/, http://anioly-nieba.pl/, http://feny-angyalai.hu/, http://anjos-ceu.eu/, http://angeli-raja.eu/

Oficiální stránky Vesmírných lidí působí velmi neprofesionálním dojmem a často se objevují v žebříčcích nejhorších webových stránek. O jejich obsah se stará Ing. Ivo Benda.

Vesmírní lidé se objevují i na Facebooku, kde mají vlastní fanouškovskou stránku (http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Bratislava-Mesto-Slovakia/Vesmirni-lide-Andele-svetla/111166630542?v=info&ref=ts&ajaxpipe=1&__a=32). Jedná se však spíše o stránku, kde jsou tato organizace a její členové zesměšňováni a její příznivci se zde nijak neprojevují.

Ještě před Facebookem se objevovaly webové stránky, které sloužily k zesměšňování a parodování Vesmírných lidí a jejich činnosti. Jednou z takových stránek je například http://www.vesmirna-drubez.cz/. Na tomto serveru jsou Vesmírní lidé Sil světla nahrazeni drůbeží a ještírci ze Sil temna kunami.

Mimoto musely oficiální webové stránky Vesmírných lidí čelit několika útokům ze strany hackerů. Na úvodní stránce tak mohli její navštěvníci vidět např. známou trojici z kresleného seriálu čtyřlístek (Myšpulína, Bobíka a Pinďu) "Vedle obrázku, na kterém Myšpulín drží fotografii Aštara Šerana, byl následující text: Wanted: Dead or Alive! Whole or Parts! (Hledá se: Živý či mrtvý! Celý nebo po částech!). Text byl ukončen podpisem ještírci." [2]

Vesmírní lidé a RFID čipy

Činnost organizace Vesmírní lidé je spojena s technologií RFID. „Identifikační systémy RFID využívají bezkontaktní (v tomto případě rádiové) identifikace prostřednictvím paměťových čipů. Paměťové čipy obsahují jedinečnou informaci určenou výrobním číslem čipu. Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis. Čipy využívají převážně nosnou frekvenci 125 kHz, 134 kHz a 13,56 MHz - tyto frekvence jsou prakticky celosvětově platné.“ [3] Tyto čipy mohou sloužit např. jako náhrada čárových kódů v obchodech. “RFID čip nese 96bitové unikátní číslo každého výrobku, takzvané EPC. To se přiděluje centrálně výrobcům v jednotlivých řadách a do určité míry se tedy dá zjistit, jaké zboží (resp. od jakého výrobce) to které EPC představuje.“ [4] Čipy mohou obsahovat všechna potřebná data ke zboží, jako je jeho trvanlivost, záruka, způsoby použití atd. „Paměť typického RFID čipu by měla mít rozsah cca 2 kB.“ [4]

Kritici RFID čipů poukazují především na problémy s bezpečností a ochranou soukromí. Spolu s těmito problémy vznikl i pojem „čipová totalita“. Přívrženci organizace Vesmírní lidé jednoznačně odsuzují čipovou totalitu a snaží se proti ní bojovat iniciováním peticí. Upozorňují, že ještěři ze Sil temna se chystají lidem vkládat čipy do těl a tím je zotročovat. Podle sdělení 9000 (http://www.vesmirni-lide.cz/dil_varo_03_f.htm#9000), uveřejněného na oficiálních webových stránkách Vesmírných lidí, jsou lidské mysli ovládány na 95% Silami temna a zavedením čipů do těl budou lidé ovládáni na 99,9%. V petici proti čipové totalitě je mimo jiné uvedeno, že část lidí pracuje na čipovém ovládacím systému všech lidí, který bude sloužit k ovládání jejich myslí. [5]

Použité zdroje

1. Facebook [online]. c2010 [cit. 2010-05-30]. Vesmírní lidé - Andělé světla. Dostupné z WWW: <http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Bratislava-Mesto-Slovakia/Vesmirni-lide-Andele-svetla/111166630542?v=info&ref=ts&ajaxpipe=1&__a=32>.

2. Novinky.cz [online]. 2003 [cit. 2010-05-30]. Ještírci napadli web Vesmírných lidí. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/10883-jestirci-napadli-web-vesmirnych-lidi.html>.

3. Patrick Zandl. RFID. Budoucnost. Realita (1.) [online]. 2004 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/rfid-budoucnost-realita-1/>.

4. Patrick Zandl. RFID. Budoucnost. Realita (2.) [online]. 2004 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/rfid-budoucnost-realita-2/>.

5. Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru [online]. c2010 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.vesmirni-lide.cz/default_c.htm>.

6. Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru [online]. 2010 [cit. 2010-05-30]. II. Díl varování, výzvy, upozornění. Dostupné z WWW: <http://www.vesmirni-lide.cz/dil_varo_03_f.htm#9000>.

7. SALIBA, John A. The study of UFO religions. Nova religio [online]. 2006, 10: (2 N), [cit. 2010-05-30]. Dostupný z WWW: <http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1152018271&Fmt=1&clientId=45397&RQT=309&VName=PQD>. ISSN 10926690.

8. Vesmírná drůbež - Milujeme Vám a pomáháme Vás [online]. 2005 [cit. 2010-05-30]. Dostupné z WWW: <http://www.vesmirna-drubez.cz/index.php>.

9. ZBÍRAL, David. David Zbíral [online]. 2001 [cit. 2010-05-30]. Náboženství a internet. Dostupné z WWW: <http://www.david-zbiral.cz/nabinternet.htm>.