Velké říjnové společné čtení: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (4 revize: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 15:56

Autor: Helena Orálková

Klíčová slova: SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, VŘSČ, Velké říjnové společné čtení, knihovna, čtení, čtení nonstop

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - ---


Charakteristika

Jedná se o projekt organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). Tato akce je pořádána každoročně od roku 2003 a probíhá vždy v měsíci říjnu. Zúčastnit se může jakákoliv knihovna v České republice, které se zamlouvá myšlenka tohoto projektu. Důležité je zdůraznit, že se předčítají pouze díla z české literatury. Formu předčítání popisuje následující ukázka z Bulletinu SKIP „: Četlo se organizovaně i volně, v komponovaných pásmech i pořadech, monotématicky i formou kaleidoskopu. Četlo se česky i v cizích jazycích, četlo se z Braillova písma, tlumočilo se i do znakové řeči.“ [8]

Co to je?

Hlasité nonstop předčítání kohokoliv z jakýchkoliv děl české literatury, a to v celkové době konání akce minimálně třech hodin.

Pro koho to je?

Akce je určena pro nejširší veřejnost a není omezena jen pro čtenáře dané knihovny. Zúčastnit se mohou učitelé se svými žáky, důchodci, děti s rodiči, maminky na mateřské dovolené, zájmové kluby, významní představitelé z řad vedení města nebo regionálních osobností. Pokud se akce zúčastní takové různorodé publikum doporučuje SKIP toto čtení nějakým způsobem kategorizovat (jiná četba je vhodná pro děti, jiná pro dospělé).

Kdy to je?

Tato akce probíhá vždy, jak už název napovídá, v měsíci říjnu, a to většinou v prvním celém říjnovém týdnu. Doba konání je omezena minimálně třemi hodinami trvání této akce, konečnou dobu konání si určuje každá knihovna individuálně, třeba i celý týden (Týden knihoven).

Jak to probíhá?

Na tomto setkání jedna osoba nahlas předčítá knihu české literatury a ostatní účastníci naslouchají, přičemž doba předčítání jedné osoby není nějak blíže stanovena. Předčítat může kdokoliv, záleží na jednotlivých knihovnách individuálně, jak konkrétně tento projekt pojmou. Existuje několik variant, jak může tato akce probíhat. Například si každý účastník přinese svou oblíbenou knihu, kterou před předčítáním spolu s autorem v krátkosti představí a následně přečte krátkou ukázku z dané knihy. V takovém případě bude toto předčítání velmi různorodé. Nebo může knihovna sama určit, která kniha se bude číst, a zúčastnění se budou střídat při předčítání, v takovém případě může knihovna dopředu pomocí ankety zjistit, jakou knihu by účastníci akce chtěli číst nejraději.

Co se čte?

Čtou se pouze díla z české literatury. Pokud se však akce zúčastní cizinec, může číst původní české dílo ve svém rodném jazyce. Jednotlivé knihy, které by se měly na této akci číst, SKIP blíže nespecifikuje. Pouze doporučuje konkrétní autory, jejichž ukázky z tvorby by mohly na předčítání zaznít. Většinou se jedná o autory, kteří slaví v daném roce nějaké výročí. Například v roce 2003 doporučil SKIP úvodní předčítání věnovat jedinému českému nositeli Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavu Seifertovi. Dále v roce 2004 byla čtení věnována především oblíbeným knihám předčítajících, v roce 2005 knize Babička Boženy Němcové, v roce 2007 Fráňu Šrámkovi. V roce 2008 bylo VŘSČ věnováno především dílům Karla Čapka a navázalo tak na celoroční projekt SKIPU v roce 2008 s názvem Česko čte Čapka [1]. V roce 2009 doporučoval SKIP číst ukázky z knih, které zvítězily v anketě Kniha mého srdce a v roce 2010 upřednostňuje autory K. H. Máchu, F. Hrubína a O. Mikuláška, kteří v daném roce slaví svá výročí.

Kdo to pořádá?

Tato akce se pořádá každoročně od roku 2003, kdy organizace SKIP, tj. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, která se stará o vzrůstající prestiž těchto oborů a povolání, vyhlásila oficiálně tento projekt, kterého se může zúčastnit jakákoliv knihovna, která má na této akci zájem.

K čemu to je?

Jde o další způsob, jak zviditelnit knihovnu a získat si nové členy. Pro zúčastněné může být lákavé, že se zde setkají s nějakou významnou osobností svého regionu (sportovci, spisovatelé, mediálně známé tváře), což ozvláštní celé toto předčítání. Pokud se tato akce knihovně vydaří, může tímto způsobem, jako nezisková organizace, získat potencionální sponzory. A jsou mnohé další důvody, proč se této zajímavé akce zúčastnit.

Použitá literatura

  1. HOUŠKOVÁ, Zlata. Česko čte Čapka [online]. Vystaveno 2008 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull08_219.htm#ti.
  2. RICHTER, Vít. Velké říjnové společné čtení (nonstop) [online]. Vystaveno 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcVRSC03.htm.
  3. RICHTER, Vít. Velké Říjnové Společné Čtení 2004 [online]. Vystaveno 2004 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcVRSC.htm.
  4. RICHTER, Vít. Velké Říjnové Společné Čtení - jak organizovat [online]. Vystaveno 2007 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcTyden05VRSC.htm.
  5. RICHTER, Vít. Velké Říjnové Společné Čtení - několik námětů a rad k organizaci [online]. Vystaveno 2008 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcVRSC08.htm.
  6. RICHTER, Vít. Velké Říjnové Společné Čtení 2009 - TOP 12 Knih mého srdce [online]. Vystaveno 2009 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcVRSC09.htm.
  7. RICHTER, Vít. Velké Říjnové Společné Čtení 2010 - Mácha, Hrubín, Mikulášek [online]. Vystaveno 2010 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcVRSC10.htm.
  8. ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Malé zrcadlo Velkého čtení [online]. Vystaveno 2003 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull03_404.htm#ti.